Zdalne czynności sądu i pełnomocnika po 14.03.2024 r.

Omówienie zmian procedury cywilnej, które weszły w życie z dniem 14.03.2024 r.

Zdalne czynności sądu i pełnomocnika po 14.03.2024 r.

Opis szkolenia

Z dniem 14.03.2024 r. na mocy ustawy z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono dość istotne i obszerne zmiany w postępowaniu cywilnym w tym zwłaszcza w zakresie prowadzenia zdalnych posiedzeń oraz czynności dowodowych Sądu i stron. Zmiany te będą miały zastosowanie w każdym będącym w toku oraz nowo wszczętym postępowaniu cywilnym, dlatego jest konieczne zapoznanie się z nowymi przepisami i ich interpretacją. Nowe przepisy po części są wzorowane na okresowych regulacjach ustawy covidowej, jednak zwierają też znaczne odmienności i szereg całkiem nowych rozwiązań.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się z nowymi regulacjami i ich wykładnią przez prawników praktyków, w tym zwłaszcza przez zawodowych pełnomocników (radców prawnych, adwokatów i aplikantów tych zawodów prawniczych).

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jakie są kryteria wyznaczenia posiedzenia zdalnego i hybrydowego przez sąd po 14.03.2024 r.?
 • Czy pełnomocnik/strona w świetle nowych przepisów ma wpływ na sposób przeprowadzenia posiedzenia?
 • Jakie są nowe reguły co do zdalnego przesłuchania świadka i sprzeciw strony co do tego?
 • Jakie są nowe reguły zdalnego przesłuchania strony?
 • Czy w posiedzeniu zdalnym będzie możliwy udział publiczności i osób zaufania w posiedzeniu zdalnym?
 • W jaki sposób są prowadzone zdalne czynności sądu z udziałem osoby pozbawionej wolności?
 • Jakie są odmienności w zakresie opinii biegłego po 14 marca 2024 r.?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do radców prawnych, adwokatów, aplikantów tych zawodów oraz wszystkich innych osób, które stosują przepisy KPC (praktyków).

Program szkolenia

 1. Wyznaczenie posiedzenia zdalnego i hybrydowego przez sąd po 14.03.2024r.
 2. Posiedzenie zdalne z udziałem osób znajdujących się w budynku innego sądu.
 3. Nowe reguły zdalnego przesłuchania świadka i sprzeciw strony co do tego.
 4. Nowe reguły zdalnego przesłuchania strony.
 5. Udział publiczności i osób zaufania w posiedzeniu zdalnym.
 6. Zdalne czynności sądu z udziałem osoby pozbawionej wolności.
 7. Odmienności w zakresie opinii biegłego po 14.03.2024 r.
 8. Inne przejawy postępowania dowodowego on-line po 14.03.2024 r.
 9. Komunikacja między sądem, a radcą prawnym/adwokatem po 14.03.2024 r.
 10. Zmiany w składzie sądu apelacyjnego i sądu rozpoznającego zażalenie.
 11. Zmiana w zakresie sporządzania uzasadnień przez sąd odwoławczy.
 12. Zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych w tym przepisy o policji sesyjnej, uprawnieniach pracowników ochrony sądów.
 13. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – opłaty od uzasadnienia i inne.
 14. Zmiany w ustawie o kosztach komorniczych.

Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach, orzeka w Wydziale X Gospodarczym. Autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck