• Bezpłatne

Sztuczna inteligencja – najbardziej aktualne problemy prawne. Wprowadzenie do Kursu Prawa Nowych Technologii.

Sztuczna inteligencja – najbardziej aktualne problemy prawne. Wprowadzenie do Kursu Prawa Nowych Technologii.

Opis szkolenia

Najaktualniejsze inicjatywy legislacyjne oraz orzecznictwo dotyczące sztucznej inteligencji – w latach 2023-2024 roku kontynuowano prace nad kluczowymi aktami prawnymi oraz wydano szereg decyzji i orzeczeń sądowych, istotnych z punktu widzenia tej problematyki.

Szkolenie stanowi wstęp do kursu Prawa Nowych Technologii, na który zapraszamy, w dniach 25 kwietnia - 6 czerwca 2024 r. Sprawdź szczegóły >

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych problemów prawnych związanych z tworzeniem i korzystaniem z rozwiązań sztucznej inteligencji. Dotyczy to w szczególności problematyki: prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, poufności danych oraz odpowiedzialności za dane wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Udział w szkoleniu pozwoli Ci na zapoznanie się z najważniejszymi postanowieniami Rozporządzenia Unii Europejskiej pt. Akt o sztucznej inteligencji oraz projektem dyrektywy UE o odpowiedzialności za sztuczną inteligencję, a także najważniejszymi polskimi i zagranicznymi decyzjami organów nadzorczych oraz orzeczeniami sądów.

Na szkoleniu przedstawiona zostanie również checklista zagadnień prawnych przy wdrażaniu projektów sztucznej inteligencji, ze wskazaniem konkretnych rozwiązanych ograniczających ryzyka prawne z tym związane.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Które z nowo uchwalonych aktów prawnych mają znaczenie dla korzystania z rozwiązań sztucznej inteligencji?
 • Które decyzje regulatorów i orzeczenia sądowe mają największe znaczenie dla identyfikacji ryzyk prawnych związanych z realizacją projektów?
 • Jakie są szczególne problemy prawne związane z tzw. Generative AI?
 • Jakie rozwiązania wprowadzić w organizacji, aby ograniczyć ryzyka prawne korzystania ze sztucznej inteligencji?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie kierowane jest do prawników wykonujących działalność w kancelariach prawnych, prawników wykonujących działalność w wewnętrznych działach prawnych przedsiębiorstw i organów administracji publicznej, pracowników i współpracowników firm konsultingowych, świadczących usługi z zakresu wdrażania nowych technologii, pracowników i współpracowników odpowiadających za compliance w przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej.


Bezpłatny webinar stanowi wprowadzenie do Kursu Prawa Nowych Technologii, który odbędzie się w dn. 25 kwietnia - 6 czerwca 2024 r. 

Celem kursu jest praktyczne i kompleksowe zapoznanie uczestników z aktualną problematyką prawną rozwoju nowych technologii.

Program kursu obejmuje 5 modułów tematycznych:

 1. Źródła prawa nowych technologii. RODO a Internet i innowacje.
 2. Przełomowe innowacje i prawo.
 3. Handel i marketing elektroniczny.
 4. Cyberbezpieczeństwo oraz umowy IT.
 5. Cyfrowe treści oraz cyfrowa rozrywka w Internecie.

Zapisz się >

Program szkolenia

Termin szkolenia: 16.04.2024 10:00-11:30


 1. Analiza najważniejszych aktów Unii Europejskiej oraz polskich mających znaczenie dla realizacji projektów sztucznej inteligencji.
 2. Szczególne problemy prawne dotyczące Generative AI.
 3. Omówienie najważniejszych decyzji regulatorów, a także orzeczeń TSUE i sądów krajowych dotyczących sztucznej inteligencji.
 4. Checklista najważniejszych ryzyk prawnych w projektach sztucznej inteligencji.

Adwokat, Senior Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W...

Zapisy trwają do 15 kwietnia 2024 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.  Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck