Mobbing w organizacji w świetle nowych wymogów prawnych

Mobbing w Kodeksie pracy. Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące tematyki mobbingu.

Mobbing w organizacji w świetle nowych wymogów prawnych

Opis szkolenia

W Kodeksie pracy została wprowadzona nowa, budząca liczne kontrowersje, regulacja prawna zjawiska mobbingu – art. 94³ KP.  

Dnia 1 stycznia 2004 r. polscy pracodawcy zostali zobowiązani przez ustawodawcę do przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. Ponadto od września 2019 r. istotnie zmieniły się przepisy dotyczące mobbingu.

Zarządzanie zasobami ludzkimi bywa sprawą trudną, szczególnie kiedy pojawiają się niepożądane zjawiska zarówno między pracownikami, jak i między pracownikami a kadrą menadżerską. Konflikty te mogą mieć charakter mobbingu. Tymczasem obowiązkiem pracodawcy, który powinien być realizowany  w sposób czynny, jest przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom w środowisku pracy i ich eliminowanie, co jest związane m.in. odpowiedzialnością odszkodowawczą. Pracodawca odpowiada bowiem za mobbing nawet wówczas, gdy sam nie jest mobberem.

Sposobem jednoczesnego wypełnienia ustawowego obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i ograniczenia ryzyka wydostania się konfliktu na zewnątrz przedsiębiorstwa jest wprowadzenie odpowiednio przygotowanej Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagrożeń prawnych dla przedsiębiorstwa i kadry zarządzającej związanych z tematyką mobbingu, a także możliwych sposobów prawnego zabezpieczenia interesu organizacji i pracowników.

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne informacje dotyczące podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie prawnych aspektów mobbingu, a także zasad tworzenia w zakładzie pracy Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. Ponadto zostaną oni zapoznani z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego dotyczącym tematyki mobbingu oraz praktyką Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli tego zjawiska w zakładach pracy.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających ludźmi w przedsiębiorstwach, szefów i pracowników działów HR i Compliance, działów kadr i płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

Program szkolenia

1. Na czym polega mobbing?

 • Prawna definicja mobbingu w Polsce.
 • Jak rozumieć pojęcia uporczywości i długotrwałości?
 • Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
 • Zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy.
 • Kiedy kontrola pracy staje się mobbingiem?
 • Kto i co musi udowodnić w trakcie postępowania sądowego?

2.  Mobber i ofiara mobbingu.

 • Kto może być mobberem? 
 • Co to jest pojęcie „ofiary rozsądnej”?
 • Jakie możliwości prawne dotyczące mobbingu ma osoba zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy?
 • Jakie środki dowodowe może wykorzystać osoba, która jest ofiarą mobbingu?
 • Kiedy za mobbing odpowiada pracodawca, a kiedy faktyczny sprawca mobbingu?

3. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.

 • Równe traktowanie w zatrudnieniu a zakaz dyskryminacji – jaka jest różnica?
 • Definicja dyskryminacji.
 • Rodzaje dyskryminacji.
 • Molestowanie i molestowanie seksualne – różnice.
 • Zasada neutralności światopoglądowej – czy pracodawca może ją wprowadzić?
 • Jakie możliwości prawne dotyczące dyskryminacji ma osoba zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy?
 • Jakie środki dowodowe może wykorzystać osoba, która jest ofiarą dyskryminacji?
 • Kto i co musi udowodnić w trakcie postępowania sądowego?

4. Różnice pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem.

 • Jakie są relacje pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem?
 • Mobbing, a molestowanie.

5. Skutki dyskryminacji i mobbingu dla organizacji – finansowe i pozafinansowe.

 • Szkoda wizerunkowa – wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Ryzyko osobowe pracodawcy.
 • Zadośćuczynienie za krzywdę.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza.

6. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające – jak je prawidłowo przeprowadzić?

 • Polityka informacyjna, w tym rola kultury organizacyjnej.
 • Utworzenie kanału kontaktowego.
 • Rozpatrywanie zgłoszeń a ochrona danych osobowych.
 • Wewnętrzna procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna.
 • System sygnalizowani a zgłoszenia dot. mobbingu i dyskryminacji.
 • Powołanie komisji wyjaśniającej.
 • Komisja wyjaśniająca – zadania i uprawnienia.
 • Działania naprawcze.
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń a ochrona danych osobowych.

Specjalistka w tematyce prawa pracy i ochrony danych osobowych. Szefowa Działu Prawa Pracy i RODO w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Autorka licznych publikacji, w tym współautorka Komentarza do Kodeksu pracy....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo pracy wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck