Prawo pierwokupu nieruchomości w praktyce - ustawowe i umowne

Kompetencje poszczególnych organów z przypadku zbiegu ustawowego prawa pierwokupu nieruchomości. Zasady odpowiedzialności wykonujących prawo pierwokupu za zobowiązania na nieruchomości. Skutki zastrzeżenia prawa pierwszeństwa. Regulacje dotyczące prawa odkupu i prawa wykupu.

Prawo pierwokupu nieruchomości w praktyce - ustawowe i umowne

Opis szkolenia

Mimo, że w polskim porządku prawnym prawo pierwokupu nie jest instytucją nową, to jednak trudności budzi fakt, że przepisy odnoszące się do ustawowego prawa pierwokupu rozrzucone są w różnych ustawach, przyznając uprawnienia z tytułu prawa pierwokupu całkowicie odrębnym podmiotom. Niejednokrotnie też na tle stosowania przepisów ustaw dochodzi do ustawowego zbiegu uprawnień z tytułu prawa pierwokupu,  co może powodować spory interpretacyjne i niepewność w zakresie stosowania prawa, zwłaszcza na tle dynamicznie zmieniających się przepisów. Niepewność budzić może także sposób  wykonywania uprawnień z tytułu prawa pierwokupu, odpowiedzialności zobowiązanych za zawieranie umów bezwarunkowych, czy też odpowiedzialność wykonujących prawo pierwokupu za zobowiązania na nieruchomości.

Na rynku obserwuje się też brak wystarczającej wiedzy związanej z zastrzeganiem i wykonywaniem umownego prawa pierwokupu, możliwości dziedziczenia uprawnień z tytułu prawa pierwokupu, czy też brak wystarczającej wiedzy czym różni się prawo pierwokupu od prawa pierwszeństwa, czym jest możliwość wykupu czy też odkupu nieruchomości i jakie praktyczne różnice wynikają z tych różnych pojęć prawnych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest m.in.: podniesienie wiedzy uczestników na temat podmiotów ustawowo uprawnionych z tytułu prawa pierwokupu, a także ich kompetencji w przypadku zbiegu uprawnień z tytułu ustawowego prawa pierwokupu, w oparciu o najnowsze poglądy doktryny i orzecznictwa, omówienie problematyki umownego prawa pierwokupu nieruchomości na tle wybranych przykładów, a także prawa pierwszeństwa, prawa odkupu i wykupu.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Czym różni się wykonywanie prawa pierwokupu od wykonywania prawa pierwszeństwa?
 • Które podmioty i na podstawie jakich przepisów prawnych uprawnione są do wykonywania ustawowego prawa pierwokupu?
 • Jakie są przesłanki do wykonywania ustawowego prawa pierwokupu przez poszczególne podmioty uprawnione?
 • W jakich sytuacjach prawo pierwokupu nie przysługuje lub nie może być wykonywane?
 • W jaki sposób prawidłowo wykonywać prawo pierwokupu?
 • W jakich przypadkach może dojść do zbiegu uprawnień z tytułu prawa pierwokupu?
 • Jak radzić sobie w przypadku zbiegu uprawnień różnych podmiotów z tytułu ustawowego prawa pierwokupu?
 • Czym jest kaskadowe wykonywanie uprawnień i jakie implikacje niesie ze sobą w praktyce?
 • Którym podmiotom uprawnionym z tytułu prawa pierwokupu przysługuje uprawnienie do kwestionowania ceny umownej jako rażąco zawyżonej i w jaki sposób uprawnienie to powinno być wykonywane?
 • Jak należy rozumieć pojęcie rażącego zawyżenia ceny w świetle dotychczasowego orzecznictwa?
 • Jakie są skutki zawarcia umowy z pominięciem ustawowego lub umownego prawa pierwokupu?
 • Jakie uprawnienia przysługują podmiotom pominiętym?
 • Jaka jest odpowiedzialność wykonującego prawo pierwokupu za zobowiązania ciążące na nieruchomości?
 • Czy prawo pierwokupu podlega dziedziczeniu?
 • Co oznacza prawo wykupu i prawo odkupu w praktyce i w jaki sposób powinno być wykonywane?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, kierowników działów nieruchomości lub pracowników instytucji państwowych i samorządowych, w tym m.in. Lasów Państwowych, Parków Narodowych, KOWR, KZN, Gmin, wszystkich prawników i notariuszy, którzy chcieliby wzbogacić swoją wiedzę z zakresu prawa pierwokupu, kierowników i pracowników działów nieruchomości  firm z sektora prywatnego zainteresowanych tematyką, pośredników obrotu nieruchomościami wszystkich innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.

Program szkolenia

 1. Omówienie ustawowego prawa pierwokupu zastrzeżonego na rzecz poszczególnych instytucji państwowych i samorządowych.
 2. Omówienie czym się różni prawo pierwokupu od prawa pierwszeństwa.
 3. Omówienie przypadków zbiegu uprawnień z tytułu ustawowego prawa pierwokupu w oparciu o orzecznictwo.
 4. Omówienie przypadków kaskadowego wykonywania prawa pierwokupu i sposobów jego wykonywania.
 5. Omówienie skutków i dalszych implikacji prawnych wynikających z pominięcia prawa pierwokupu.
 6. Omówienie możliwości kwestionowania ceny jako zawyżonej przez korzystającego z prawa pierwokupu ustawowego i umownego.
 7. Omówienie zasad odpowiedzialności za zobowiązania ciążące na nieruchomości przez wykonującego prawo pierwokupu.
 8. Omówienie umownego zastrzeżenia prawa pierwokupu i sposobów jego wykonywania.
 9. Omówienie przypadków dziedziczenia uprawnień z tytułu prawa pierwokupu.
 10. Omówienie przesłanek ustawowych związanych z wykupem i odkupem nieruchomości oraz sposobów jego wykonywania.

Radczyni prawna. Wieloletnia współpracowniczka ogólnopolskich i międzynarodowych firm. Od 2010 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego „KNG” w Warszawie. Ekspertka z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego i...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium Prawo nieruchomości.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck