Skarga pauliańska w ujęciu prawnym, procesowym oraz w postępowaniach upadłościowych

Nowy zakres czynności prawnych zaskarżalnych, podmiotów powiązanych, a także podmiotów uprawnionych do występowania ze skargą.

Skarga pauliańska w ujęciu prawnym, procesowym oraz w postępowaniach upadłościowych

Opis szkolenia

Zakres czynności prawnych, które można zaskarżać skargą pauliańską niejako ewoluował na przestrzeni lat od tych najbardziej oczywistych jak przenoszenie przez dłużnika majątku na rodzinę, do tych znacznie bardziej wysublimowanych i mniej oczywistych jak np. konwersja wierzytelności. Równie znaczącemu poszerzeniu uległ zakres osób i podmiotów, które w świetle aktualnego orzecznictwa uważa się za powiązane. Trudności budzi również prawidłowe formułowanie powództw, niejednokrotnie uniemożliwiające skuteczną egzekucję, czy też sposób procedowania ze skargą pauliańską w postępowaniach upadłościowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników na temat katalogu czynności prawnych zaskarżalnych skargą pauliańską, w tym w postępowaniach upadłościowych, omówienie na wybranych przykładach prawidłowego sposobu formułowania powództw, a także kręgu osób biernie i czynnie legitymowanych. Wskażemy sposoby jak radzić sobie, kiedy dany składnik majątkowy był przedmiotem wielokrotnego obrotu: Kogo pozywać? Co wykazywać? Jak udowadniać i argumentować? Którą wartość przedmiotu sporu uznać za miarodajną? Jak zabezpieczać powództwa?

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie czynności prawne dłużników w świetle najnowszego orzecznictwa mogą być obecnie objęte skargą pauliańską, także w zakresie postępowań upadłościowych?
 • Jakie są warunki i przesłanki dochodzenia ochrony ze skargi pauliańskiej w odniesieniu do wierzytelności już istniejących i przyszłych?
 • Jak wykazywać powiązania kapitałowe czy osobowe wskazujące na stosunek bliskości przy osobach prawnych, a jak przy osobach fizycznych - celem skorzystania z domniemań ustawowych?
 • Jak wykazywać zasadność i przesłanki do wystąpienia ze skargą, w tym w postępowaniach upadłościowych, co udowadniać, jak i na co zwracać uwagę?
 • Jak prawidłowo formułować żądania pozwu i jak błędnie sformułowane żądania pozwu mogą wpływać na późniejsze czynności egzekucyjne?
 • Jak prawidłowo zabezpieczać powództwa ze skargi pauliańskiej i co wykazywać celem uzyskania zabezpieczenia?
 • Jak prawidłowo określać wartość przedmiotu sporu?
 • Jak radzić sobie w przypadku „wyprowadzenia” przez dłużników majątku za granicę? Która jurysdykcja sądowa będzie właściwa do uzyskania ochrony i które prawo właściwe należy stosować?
 • Które podmioty są biernie i czynnie legitymowane do występowania ze skargą, w tym ze strony sektora finansów publicznych?
 • Jak radzić sobie z uzyskaniem ochrony, gdy dany składnik majątku był przedmiotem wielokrotnego obrotu?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierujemy do wszystkich prawników, którzy chcieliby wzbogacić swoją wiedzę z zakresu skargi pauliańskiej, dyrektorów działów finansowych sektora prywatnego i publicznego, a także firm i funduszy inwestycyjnych, dyrektorów i pracowników banków oraz firm ubezpieczeniowych, syndyków masy upadłości, doradców podatkowych oraz właścicieli i dyrektorów firm księgowych oraz do wszystkich innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.

Program szkolenia

 1. Omówienie zakresu czynności prawnych zaskarżalnych skargą pauliańską z uwzględnieniem postępowań upadłościowych i najnowszego orzecznictwa.
 2. Omówienie warunków, terminów i przesłanek dochodzenia ochrony ze skargi pauliańskiej z uwzględnieniem postępowań upadłościowych.
 3. Omówienie zastosowania domniemań ustawowych do podmiotów powiązanych kapitałowo i osobowo, rozszerzonego katalogu osób uważanych za bliskie w świetle najnowszego orzecznictwa.
 4. Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy formułowaniu powództw (w tym w postępowaniach upadłościowych), błędów przy wskazywaniu wartości przedmiotu sporu, czy występowaniu o zabezpieczenia – praca na przykładach.
 5. Omówienie roli biegłych sądowych w zakresie powództw ze skargi pauliańskiej, w tym w postępowaniach inicjowanych przez syndyka.
 6. Omówienie adresatów roszczeń przy wielokrotnym przenoszeniu majątku, pod kątem czynności skutecznie przerywających bieg terminu przedawnienia.
 7. Omówienie orzecznictwa TSUE pod kątem jurysdykcji sądowej dla uzyskania ochrony ze skargi pauliańskiej przy przenoszeniu przez dłużników własności składników majątkowych za granicę.

Radczyni prawna. Wieloletnia współpracowniczka ogólnopolskich i międzynarodowych firm. Od 2010 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego „KNG” w Warszawie. Ekspertka z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego i...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck