Rozprawy zdalne po nowelizacji KPC od 14 marca 2024 r.

Posiedzenie zdalne i dowód przeprowadzony w ramach posiedzenia zdalnego.

Rozprawy zdalne po nowelizacji KPC od 14 marca 2024 r.

Opis szkolenia

Szkolenie dotyczy bardzo ważnej zmiany KPC w części dotyczącej rozpraw zdalnych i dowodów na odległość (ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z 7 lipca 2023 r. Dz. U. 2023, poz. 1860), która zastąpi od 14 marca 2024 r. przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 ze zm.).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy na temat sposobu przeprowadzenia posiedzeń zdalnych w sprawach cywilnych, w szczególności możliwości złożenia wniosku o taką formę rozprawy, sposobu przeprowadzenia dowodów w ramach posiedzenia zdalnego i możliwości sprzeciwu np. wobec przesłuchania świadków w ten sposób.

 Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • jak będzie przebiegało posiedzenie zdalne (w budynku innego sadu, czy w innym miejscu),
 • czy posiedzenie zdalne może być zarządzone wyłącznie przez przewodniczącego, z urzędu, czy także na wniosek osób w nim uczestniczących,
 • o przeprowadzeniu dowodu w ramach posiedzenia zdalnego,
 • o możliwościach złożenia sprzeciwu wobec przesłuchania świadka w ramach posiedzenia zdalnego,
 • o żądaniu przesłuchania stron i odbieraniu opinii, wyjaśnień przez biegłych w ramach posiedzenia zdalnego.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie to jest skierowane do sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów.

Program szkolenia

Termin szkolenia:  6.03.2024  14:00-17:00


 1. Posiedzenie zdalne według ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 ze zm.).
 2. Posiedzenie zdalne według nowelizacji KPC z lipca 2023 r.
 3. Zarządzenie posiedzenia zdalnego przez przewodniczącego, z urzędu i na wniosek osób w nim uczestniczących.
 4. Przeprowadzenie dowodu w ramach posiedzenia zdalnego.
 5. Możliwości złożenia sprzeciwu wobec przesłuchania świadka w ramach posiedzenia zdalnego.
 6. Żądanie przesłuchania stron i odbieranie opinii, wyjaśnień przez biegłych w ramach posiedzenia zdalnego.

Profesor w Zakładzie Prawa Prywatnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck