• Szkolenie zamknięte

PZP w praktyce. Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających

Główne tryby udzielania zamówień o różnych wartościach. Zasady weryfikacji dokumentów. Formy kontaktu z wykonawcami. Sporządzanie SWZ i OPiW. Postępowanie koncyliacyjne.

PZP w praktyce. Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną omówione zasady przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, które zaczęły obowiązywać od 2021 r. Uczestnicy poznają główne tryby udzielania zamówień o różnych wartościach, zasady weryfikacji dokumentów w przetargach i formy kontaktu z wykonawcami. Uzyskają również informacje o postępowaniu odwoławczym oraz procedurach koncyliacyjnych, które stanowią zupełną nowość w zamówieniach publicznych. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie zamawiających do prawidłowej i zgodnej z nowymi przepisami organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy PZP z 2021 r.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Do jakich zamówień stosujemy ustawę PZP?
 • Jak sporządzić SWZ i OPiW na nowych zasadach?
 • Czym są 3 warianty trybu podstawowego stosowanego w postępowaniach krajowych?
 • Jakie istotne zmiany wprowadzono w postępowaniach unijnych?
 • Na jakich zasadach przebiega badanie podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych w postępowaniu?
 • Jakie nowe zasady dotyczą umów o zamówienie publiczne?
 • Co może być przedmiotem odwołania do KIO?
 • Czym jest postępowanie koncyliacyjne?

Co wyróżnia szkolenia zamknięte Beck Akademii?

 • Dopracowanie tematu

  Opracowanie tematu - program szkolenia dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe - przygotowujemy kompleksowe materiały szkoleniowe, w tym publikacje Wydawnictwa C.H.Beck. Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu, otrzymuje imienny certyfikat.

 • Doświadczeni prelegenci

  Doświadczeni prelegenci - szkolenia prowadzą wieloletni praktycy z szerokim doświadczeniem, zorientowani na przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy.

 • Szkolenie online

  Forma szkolenia - oferujemy możliwość wyboru formuły szkolenia (stacjonarnie lub online) oraz sposobu prowadzenia zajęć (wykład, warsztaty, ćwiczenia).

Program szkolenia

Przykładowy program i godziny szkolenia:

11:00-12:00 – I część - adw. Julia Jarnicka

 • Wstęp – systematyka nowej ustawy, rodzaje zamawiających, progi w zamówieniach (zamówienia krajowe, unijne).
 • Przygotowanie postępowania, analiza potrzeb i wymagań.
 • Szacowanie wartości zamówienia, zamówienia mieszane.
 • Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia wykonawcy.

12:00-13:00 – II część - r.pr. Agnieszka Matusiak

 • Dokumenty zamówienia – pojęcie, rodzaje
 • Ogłoszenia wg nowej ustawy.
 • Opis przedmiotu zamówienia, przedmiotowe środki dowodowe.
 • Zmiany w terminach prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Nowe zasady zwrotu wadium.
 • Omówienie trybu podstawowego.

13:15-14:00 – III część - adw. Julia Jarnicka

 • Badanie ofert w przetargu nieograniczonym i ograniczonym (etap składania dokumentów, uzupełnianie dokumentów, treść oferty, jednolity dokument zamówienia).
 • Procedura odwrócona.
 • Badanie rażąco niskiej ceny.
 • Przesłanki odrzucenia oferty.
 • Postępowanie odwoławcze z perspektywy zamawiającego.

14:00-15:00 – IV część - r.pr. Agnieszka Matusiak

 • Środki ochrony prawnej – najważniejsze zmiany.
 • Umowy w sprawie zamówienia publicznego (zmiany umowy, ochrona podwykonawców, zabezpieczenie).
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Program szkolenia zamkniętego dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy.

Adwokatka. Wspólniczka w JMGJ Kancelaria prawna. Od początku działalności zawodowej specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Od kilkunastu lat obsługuje wykonawców branż takich jak budowlana, energetyczna, wojskowa,...

Radczyni prawna. Wspólniczka w JMGJ Kancelaria prawna. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Zamawiających i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądami Okręgowymi w kluczowych projektach, a...

To szkolenie możemy dostosować do Twoich potrzeb i przygotować je w formie szkolenia zamkniętego. 

Prześlij zapytanie ofertowe na [email protected] wskazując temat i miejsce szkolenia oraz liczbę uczestników i profil zawodowy grupy szkoleniowej.