• Pakiet

PAKIET 2 SZKOLEŃ: Postępowanie cywilne po zmianach z 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r.

Wymogi formalne i budowa pism procesowych. Zasady doręczeń korespondencji sądowej. Postępowanie zażaleniowe. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego. Sprawy z udziałem konsumentów. Postępowanie egzekucyjne po zmianach. Zmiany w zakresie obowiązku ponoszenia opłat egzekucyjnych.

PAKIET 2 SZKOLEŃ: Postępowanie cywilne po zmianach z 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r.

Opis szkolenia

PAKIET SZKOLEŃ ZAWIERA:


Szkolenie I: Postępowanie rozpoznawcze po zmianach KPC z 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r. - 24.01.2024 r.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie istotnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego uchwalonych przez Sejm w dniu 9.03.2023 r. w zakresie postępowania rozpoznawczego (Dz.U. z 31.03.2023 r. poz. 614). Nowelizacja weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (w dniu 1.07.2023 r.), ale niektóre zmiany zaczęły obowiązywać już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W ramach szkolenia zostaną również omówione wybrane najważniejsze zmiany w zakresie przepisów cywilnych, wprowadzone ustawą z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1860), w tym:

 • zmiany w przepisach o czynnościach zdalnych sądu w postępowaniu cywilnym,
 • zmiany w przepisach o składzie sądu w postępowaniu cywilnym, w tym restrukturyzacyjnym i upadłościowym,
 • zmiany w przepisach dotyczących komunikacji elektronicznej między sądem, a pełnomocnikiem zawodowym,
 • zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Uchwalone zmiany są niezwykle obszerne, a jednocześnie dotyczą bardzo istotnych zagadnień, bez których nie da się prawidłowo prowadzić sprawy sądowej takich jak: wymogi formalne i budowa pism procesowych, zasady doręczeń korespondencji sądowej, w tym nowości w zakresie doręczeń dokonywanych na zlecenie powoda przez komorników sądowych, a także przepisów o postępowaniu zażaleniowym i ze skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

Szkolenie pozwoli uniknąć niepożądanej sytuacji „pogubienia” się w licznej grupie ponownie zmienianych przepisów.
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się kiedy należy stosować dotychczasowe regulacje KPC oraz kiedy i jak stosować nowe przepisy.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jak prawidłowo po nowelizacji formułować pisma z wnioskami dowodowymi?
 • W jaki sposób zmienią się kwestie doręczeń korespondencji sądowej w tym doręczeń za pośrednictwem komornika sądowego?
 • Co zmienia się w kwestii procesowego zarzutu potrącenia?
 • Co się zmienia w zakresie sposobu uzasadniania orzeczeń przez sąd?
 • Które zażalenia będą miały charakter „poziomy”, a które będą miały charakter dewolutywny?
 • Co zmienia się w zakresie skargi na orzeczenie referendarza sądowego?
 • Kiedy nowe przepisy wejdą w życie i do jakich postępowań mają zastosowanie?

Szkolenie II: Postępowanie w sprawach z udziałem konsumentów, gospodarcze, uproszczone, zabezpieczające i egzekucyjne po zmianach KPC z 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r. - 25.01.2024 r.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie istotnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego i kilkunastu innych ustaw uchwalonych przez Sejm w dn. 9.03.2023 r. (Dz.U. z 31.3.2023 r. poz. 614). Nowelizacja weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (w dn. 1.07.2023 r.), ale niektóre zmiany zaczęły obowiązywać już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in.: nowe rozwiązania dotyczące spraw z udziałem konsumentów, obszernie zmienione przepisy postępowania egzekucyjnego, a także zmiany w zakresie obowiązku ponoszenia opłat egzekucyjnych.

W ramach szkolenia zostaną również omówione wybrane najważniejsze zmiany w zakresie przepisów cywilnych, wprowadzone ustawą z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1860), w tym:

 • zmiany w przepisach o czynnościach zdalnych sądu w postępowaniu cywilnym,
 • zmiany w przepisach o składzie sądu w postępowaniu cywilnym, w tym restrukturyzacyjnym i upadłościowym,
 • zmiany w przepisach dotyczących komunikacji elektronicznej między sądem, a pełnomocnikiem zawodowym,
 • zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Podczas szkolenia prowadzący w sposób szczegółowy omówi zagadnienia dotyczące wejścia w życie nowelizacji i jej przepisów intertemporalnych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jak ukształtowany będzie nowy rodzaj postępowania odrębnego - postępowanie z udziałem konsumentów?
 • Jakie czekają nas zmiany w zakresie przepisów o postępowaniu gospodarczym?
 • Jakie będą zmiany w przepisach o postępowaniu uproszczonym?
 • Co zmieni się w przepisach o postępowaniu zabezpieczających?
 • Co zmieni się w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym i czym będą polegały doręczenia komornicze?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w innych ustawach jak np. ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o komornikach sądowych, o kosztach komorniczych, ustawach „covidowych”?
 • Kiedy należy stosować dotychczasowe regulacje KPC oraz kiedy i jak stosować nowe przepisy?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów tych zawodów, a także do innych osób, które stosują w praktyce przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Program szkolenia

Szkolenie I 24.01.2024 10:00-15:00

Szkolenie I: Postępowanie rozpoznawcze po zmianach KPC z 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r.

 • Nowe obowiązki profesjonalnych pełnomocników w zakresie formułowana pism procesowych.
 • Zmiany przepisów o doręczeniach, w tym o doręczeniach korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego.
 • Modyfikacja regulacji art. 1481 k.p.c. w zakresie możliwości wydawania wyroków na posiedzeniu niejawnym.
 • Modyfikacja regulacji art. 2031 k.p.c. o procesowym zarzucie potrącenia.
 • Zmiany w przepisach o przygotowaniu rozprawy, posiedzeniu przygotowawczym i planie rozprawy.
 • Zmiany w przepisach o sporządzaniu i doręczaniu uzasadnień postanowień sądu.
 • Zmiany w przepisach o postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym.
 • Zmiany w przepisach o skardze na orzeczenie referendarza sądowego.
 • Omówienie zagadnień dotyczących wejścia w życie nowelizacji i jej przepisów intertemporalnych.

Szkolenie II 25.01.2024 10:00-15:00

Szkolenie II: Postępowanie w sprawach z udziałem konsumentów, gospodarcze, uproszczone, zabezpieczające i egzekucyjne po zmianach KPC z 9.03.2023 r.  i 7.07.2023 r.

 • Zmiany przepisów o postępowaniu gospodarczym.
 • Dodanie nowego działu przepisów o postępowaniu w sprawach z udziałem konsumentów.
 • Zmiany w przepisach o postępowaniu uproszczonym.
 • Zmiany w przepisach o postępowaniu zabezpieczających.
 • Zmiany w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.
 • Zmiany w innych ustawach jak np. ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o komornikach sądowych o kosztach komorniczych, ustawach „covidowych”.
 • Omówienie zagadnień dotyczących wejścia w życie nowelizacji i jej przepisów intertemporalnych.

Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach, orzeka w Wydziale X Gospodarczym. Autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck