Postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego – problemy praktyczne

Jak prawidłowo przeprowadzić sądowy podział majątku dorobkowego stron?

Postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego – problemy praktyczne

Opis szkolenia

Postępowania sądowe dotyczące podziału majątku dorobkowego sprawiają stronom i pełnomocnikom wiele problemów praktycznych. Prawidłowe i skuteczne przeprowadzenie postępowania działowego prowadzi do ustalenia majątku podlegającego podziałowi oraz dokonania wyceny jego wartości i sposobu jego podziału. Podstawowe problemy występujące w tym postępowaniu to ustalenie udziału w majątku wspólnym, ustalenia składników majątku, dokonanie ich prawidłowej wyceny i wzajemne rozliczenie nakładów dokonanych zarówno z majątków odrębnych na majątek wspólny jak i z majątku wspólnego na majątki odrębne.  

Wiele osób posiada nieruchomości wchodzące w skład majątku dorobkowego, które zostały kupione lub wybudowanych na kredyt i są obciążone hipoteką zabezpieczającą spłatę kredytu. Przy wycenie składników majątku dorobkowego przez wiele lat pomniejszano wartość nieruchomości o hipotekę obciążającą nieruchomość. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego zmieniło dotychczasową  praktykę nakazując pomijanie obciążenia hipotecznego przy ustalaniu wartości nieruchomości. Spowodowało to kolejne problemy związane z regresem obejmującym rozliczenie spłaconych rat kredytowych. 

Cel szkolenia

Szkolenie odpowie na pytanie jak prawidłowo przeprowadzić sądowy podział majątku dorobkowego stron. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są ramy prawne postępowania o podział majątku wspólnego?
 • Kto jest legitymowany do złożenia wniosku?
 • Jak Sąd ustala skład i wartość majątku wspólnego?
 • Jakie są podstawy żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym?
 • Jakie są sposoby zniesienia współwłasności przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego?
 • Jak rozliczane są nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątków osobistych na majątek wspólny?
 • Jak Sąd ustala spłaty i dopłaty przy dokonaniu podziału?
 • Jakie są koszty postępowania działowego?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Program szkolenia

 1. Przesłanki złożenia wniosku o podział majątku wspólnego.
 2. Ramy prawne postępowania o podział majątku wspólnego.
 3. Podział majątku wspólnego z pominięciem postępowania sądowego.
 4. Podmioty legitymowane do złożenia wniosku o sądowy podział majątku wspólnego.
 5. Ustalenie składu i wartości majątku wspólnego:
  • ustalenie wartości rzeczy ruchomych,
  • ustalenie wartości nieruchomości,
  • wpływ obciążenia hipotecznego na wartość nieruchomości,
  • wierzytelności wspólne,
  • długi byłych małżonków.
 6. Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.
 7. Sposoby zniesienia współwłasności przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego.
 8. Żądanie rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty.
 9. Żądanie rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny.
 10. Spłaty i dopłaty przy dokonaniu podziału.
 11. Koszty postępowania.

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Wrocławskiego....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck