Ustawa antylichwiarska 2023 - nowe zasady udzielania pożyczek w praktyce

Nowa ocena zdolności kredytowej. Zakazy i ograniczenia. Limity kosztów pozaodsetkowych. Nowe warunki funkcjonowania firm pożyczkowych. Sankcje.

Ustawa antylichwiarska 2023 - nowe zasady udzielania pożyczek w praktyce

Opis szkolenia

Od 18 maja 2023 r. obowiązuje zasadnicza część przepisów ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, potocznie zwana ustawą „antylichiwarską”. Tym samym wprowadzono szereg zmian w udzielaniu pożyczek.

Na czym polega zasadnicza zmiana dotycząca oceny zdolności kredytowej? W jaki sposób powyższa ocena powinna być wykonywana? Jakie regulacje dotyczące kosztów pozaodsetkowych wprowadzono? Jak można zabezpieczyć udzielane pożyczki? Co zmieni się w nadzorze nad instytucjami pożyczkowymi? Jaki wpływ wprowadzone zmiany mogą mieć na windykację roszczeń? To tylko część praktycznych wątpliwości, na jakie postarają się odpowiedzieć prelegenci podczas szkolenia.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jaki był główny cel wprowadzenia ustawy antylichwiarskiej?
 • Na jakich zasadach funkcjonują obecnie firmy pożyczkowe?
 • Jakie kryteria muszą obecnie spełniać członkowie rad nadzorczych i zarządów instytucji pożyczkowych?
 • Jakie zakazy i ograniczenia dotyczą nadmiernego zadłużania klientów?
 • Jak przebiega nadzór nad instytucjami pożyczkowymi?
 • Na co zwrócić uwagę w perspektywie przyszłej windykacji roszczeń?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do firm pożyczkowych, banków, parabanków, firm windykacyjnych, pracowników działów windykacji, działów restrukturyzacji, działów ryzyka, działów kredytowych.

Program szkolenia

10:00-10:10Wstęp.

 • Powitanie.
 • Wprowadzenie – omówienie zasadniczego celu ustawy antylichwiarskiej.

10:10-11:10Nowa ocena zdolności kredytowej.

 • Zasadnicze zmiany dotyczące oceny zdolności kredytowej.
 • Sposób wykonywania oceny zdolności kredytowej.
 • Analiza udostępnionych danych.

11:10-11:40Zakazy i ograniczenia w zakresie nadmiernego zadłużania klientów.

 • Zakaz rolowania pożyczek.
 • Sankcje za nieprzestrzeganie ustawowych zakazów w kontekście przyszłej windykacji wierzytelności.

11:40-11:50Przerwa.

11:50-12:05Nowa regulacja w zakresie pożyczek udzielanych przez podmioty prywatne na podstawie kodeksu cywilnego.

 • Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych.
 • Ograniczenie zabezpieczeń i egzekucji.

12:05-13:05Limity kosztów pozaodsetkowych w pożyczkach udzielanych na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim.

 • Nowa definicja kosztów pozaodsetkowych.
 • Nowe limity kosztów pozaodsetkowych.
 • Rodzaje limitów.
 • Konsekwencje przekroczenia limitów.

13:05-13:15Przerwa.

13:15-13:45Nowe warunki formalne funkcjonowania firm pożyczkowych.

 • Wymogi.
 • Forma działalności.
 • Nadzór nad działalnością instytucji pożyczkowych.

13:45-14:15Sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez ustawę.

 • Kiedy Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć sankcje?
 • Jakiego rodzaju sankcje można wyróżnić?
 • Sankcje nakładane na instytucję pożyczkową oraz członków zarządu.
 • Odpowiedzialność karna członków zarządu.

14:15-14:30Pytania i odpowiedzi.

Radczyni prawna, doradczyni restrukturyzacyjna w RESIST Rezanko Sitek. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz pozasądowych...

Adwokat, partner w RESIST Rezanko Sitek. Specjalizuje się w prawie zobowiązań i prawie rzeczowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych sposób zabezpieczania wierzytelności. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów z sektora...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo gospodarcze.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck