Skuteczne dowodzenie w procesie cywilnym – praktyczne aspekty stosowania dopuszczalnych źródeł dowodowych

Zeznania świadków i stron, dokumenty urzędowe i prywatne, opinia biegłego i inne źródła dowodowe we wnioskach profesjonalnych pełnomocników. Jak skutecznie podważyć dowód strony przeciwnej? A jak dowód przeprowadzony przez sąd z urzędu?

Skuteczne dowodzenie w procesie cywilnym – praktyczne aspekty stosowania dopuszczalnych źródeł dowodowych

Opis szkolenia

Proces cywilny oparty jest o zasadę kontradyktoryjności. Przewodniczący zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów, ale to strona obarczona jest obowiązkiem przedstawienia twierdzeń i dowodów – w odpowiedniej formie i czasie z uwzględnieniem zasad koncentracji materiału dowodowego.

Przepisy kodeksowe przewidują szereg źródeł dowodowych, a umiejętność ich stosowania stanowi jeden z podstawowych składników wygranej sprawy.

Dobór właściwego dowodu przez profesjonalnego pełnomocnika i przeprowadzenie tego dowodu przez sąd połączone z umiejętnością podważenia materiału dowodowego zaprezentowanego przez stronę przeciwną skutkuje dużym prawdopodobieństwem ustalenia stanu faktycznego oczekiwanego przez stronę. Sądy w swych uzasadnieniach niemalże w każdej sprawie odwołują się do przepisu art. 6 k.c.  i przywołując zasadę rozkładu ciężaru dowodu w sposób konsekwentny wskazują na ułomności w sposobie dowodzenia strony, niekiedy spotęgowane faktem udziału w procesie profesjonalnego pełnomocnika.

Właściwie ustalony stan faktyczny jest kluczem do wygranej sprawy, natomiast znajomość „prawa dowodowego” gwarantuje profesjonalnemu pełnomocnikowi, iż nigdy nie narazi się na zarzut naruszenia przepisu art. 6 k.c.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • Jak podważyć wiarygodność zeznań świadka, strony (materiał zebrany w sprawie a materiał dowodowy art.233 k.p.c.)?
 • Jak rozpoznać fałsz w zeznaniach świadka i jak zareagować – instytucja konfrontacji zeznań, przyrzeczenie?
 • Co to jest moc dowodowa i wiarygodność dowodu?
 • O fakturze, pokwitowaniu, dokumencie wz i kp w aspekcie mocy dowodowej.
 • O dokumentach prywatnych, urzędowych i sposobach ich podważania.
 • O innych źródłach dowodowych takich jak faks, mail, sms.
 • O faktach powszechnie znanych, faktach przyznanych, okolicznościach bezspornych, twierdzeniach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, co do których strona przeciwna się nie wypowiedziała.
 • O dowodzie z opinii biegłego - rola w procesie, skuteczne podważenie, dowód z opinii biegłego z innej sprawy, świadek ekspert – postępowanie uproszczone.
 • Kiedy biegły winien brać udział w postępowaniu dowodowym?
 • O zabezpieczeniu dowodu.
 • O dowodzie z urzędu – czy stanowi naruszenie zasady kontradyktoryjności.
 • O charakterze postanowień dowodowych i sposobie ich wzruszania.
 • O zasadach koncentracji materiału dowodowego.
 • O odrębności postępowania dowodowego w sprawach gospodarczych, umowa dowodowa, zasądzenie odpowiedniej sumy art.322 k.p.c. forma dokumentowa.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Program szkolenia

 1. Dowody ze źródeł osobowych, przesłuchanie świadka i strony. Podważenie wiarygodności zeznań.
 2. Materiał dowodowy zebrany w sprawie a materiał zebrany w sprawie.
 3. Dowody z dokumentów prywatnych, urzędowych i innych źródeł dowodowych.
 4. Faktura i jej moc dowodowa jako dokumentu prywatnego.
 5. Dowód z opinii biegłego i skuteczne podważenie opinii.
 6. Zasady koncentracji materiału dowodowego w procesie z uwzględnieniem postępowania w sprawach gospodarczych i skutki naruszenia.

Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie pełniący funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu kręgowego w Lublinie, orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję Przewodniczącego...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck