Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym po nowelizacji

Podstawy normatywne przeprowadzania rozpraw zdalnych w procedurze cywilnej. Obsługa systemów wideokonferencyjnych do rozpraw zdalnych.

Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym po nowelizacji

Opis szkolenia

Od 2020 r. w polskiej procedurze cywilnej funkcjonują przepisy prawa umożliwiające przeprowadzenie posiedzenia zdalnego przy obecności uczestników postępowania poza budynkami sądowymi. Doświadczenia zebrane w trakcie pandemii poskutkowały podjęciem przez ustawodawcę decyzji o wprowadzeniu powyższego rozwiązania na stałe do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Regulacja obowiązująca dotychczas na gruncie przepisów o charakterze tymczasowym została istotnie zmodyfikowana. Zasady związane z przeprowadzaniem posiedzeń zdalnych, w tym warunki zarządzenia takiej formy posiedzenia, kompetencje stron, zasady przeprowadzania dowodu na odległość uległy zmianie. 

Na szkoleniu dowiesz się w jaki sposób zmienią się zasady przeprowadzania posiedzeń zdalnych i jakie wyzwania procesowe i organizacyjne wiążą się z projektowaną zmianą. Celem szkolenia jest także zapoznanie się z funkcjonalnościami systemów wideokonferencyjnych stosowanych w sądownictwie (JITSI i Equinox).

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są normatywne podstawy przeprowadzania w procedurze cywilnej rozpraw zdalnych po nowelizacji KPC (projekt nr 3216)?
 • Jakie zmiany przewidziane są w zakresie przeprowadzania rozpraw zdalnych i dowodów na odległość?
 • O praktycznych aspektach uczestnictwa w rozprawach zdalnych, w tym:
  • przebiegu rozpraw zdalnych (w tym zasad przeprowadzania szczególnych czynności procesowych, np. przesłuchiwanie świadków, zawieranie ugód sądowych),
  • rodzajach systemów wideokonferencyjnych wykorzystywanych w sądownictwie i funkcjonalnościach tych systemów.
 • Jakie są planowane zmiany techniczne w systemach wideokonferencyjnych i w Portalu Informacyjnym?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do adwokatów, aplikantów adwokackich, radców prawych, aplikantów radcowskich, rzeczników patentowych, aplikantów rzecznikowskich, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Program szkolenia

 1. Normatywne podstawy przeprowadzania rozpraw zdalnych – omówienie projektu nowelizacji KPC nr 3216.
 2. Omówienie aktualnych wątpliwości interpretacyjnych związanych z brzmieniem przepisów.
 3. Zasady i warunki zarządzania przeprowadzenia rozprawy zdalnej w procedurze cywilnej.
 4. Wniosek o zdalny udział w posiedzeniu sądowym.
 5. Zasady przeprowadzania dowodów na odległość.
 6. Zasady związane z udziałem publiczności w rozprawie zdalnej.
 7. Rodzaje systemów wideokonferencyjnych do rozpraw zdalnych – prezentacja funkcjonalności systemów JITSI i Equinox.
 8. Przebieg rozprawy zdalnej (aspekty procesowe i organizacyjne związane z udziałem w rozprawie zdalnej, w tym kwestia zawierania ugody sądowej, policja sesyjna podczas rozprawy zdalnej, sposób postępowania w przypadku problemów technicznych).
 9. Najczęściej identyfikowane problemy związane z udziałem w rozprawie zdalnej.
 10. Jak ustrzec się błędów podczas rozpraw zdalnych?
 11. Wnioski de lege ferenda i planowane modyfikacje w Portalu Informacyjnym.
 12. Dyskusja.

Radczyni prawna. Wykładowczyni w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Pracuje w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Członkini zespołów projektowych w projektach badawczych...

Radczyni prawna. W Zespole Radców Prawnych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu odpowiedzialna za obsługę Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa. Wykładowczyni na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukowo związana z Centrum...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck