Doręczenia elektroniczne za pośrednictwem Portalu Informacyjnego – zagadnienia praktyczne dla pełnomocników zawodowych

Obsługa modułu doręczeń przez pełnomocników zawodowych w Portalu Informacyjnym w postępowaniu cywilnym i postępowaniu karnym. Nowa metodyka pracy pełnomocników zawodowych. Zaawansowana obsługa funkcjonalności Portalu Informacyjnego.

Doręczenia elektroniczne za pośrednictwem Portalu Informacyjnego – zagadnienia praktyczne dla pełnomocników zawodowych

Opis szkolenia

Portal Informacyjny służył dotychczas udostępnianiu informacji o sprawie uprawnionym i upoważnionym uczestnikom postępowań sądowych. Od 2021 r. system ten służy również doręczaniu pism sądowych w procedurze cywilnej adwokatom, radcom prawnym, rzecznikom patentowym lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej poprzez umieszczenie ich treści w Portalu. Nowa funkcjonalność wymusiła zmianę metodyki pracy pełnomocników zawodowych, tym bardziej że rozwiązanie to przybliża sądy do szeroko wykorzystywanej już w administracji i w życiu codziennym komunikacji elektronicznej. 

Procedowana nowelizacja porządkuje dotychczas funkcjonujące regulacje, wprowadza umocowanie do konsolidacji obecnie funkcjonujących 11 instancji Portalu, poszerza katalog adresatów doręczeń, a także umożliwia realizację doręczeń elektronicznych w postępowaniu karnym.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są podstawowe kwestie prawne i organizacyjne związane doręczaniem pism za pośrednictwem Portalu Informacyjnego w procedurze cywilnej i w procedurze karnej?
 • Co zmieni się po wejściu w życie nowelizacji KPC i KPK (nr projektu 3216)?
 • Jakie są praktyczne problemy związane z doręczeniami pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego i udostępnianiem pism sądowych uprawnionym i upoważnionym użytkownikom, w tym:
  • Kto może mieć konto w portalu?
  • Jaki jest warunek udostępnienia informacji w Portalu?
  • Czy w Portalu odnotowywana jest fikcja doręczenia?
  • Jak określić datę doręczenia?
  • Jak korzystać z zaawansowanych funkcji Portalu Informacyjnego?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do: adwokatów, aplikantów adwokackich, radców prawych, aplikantów radcowskich, rzeczników patentowych, aplikantów rzecznikowskich, prokuratorów, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Program szkolenia

 1. Charakterystyka Portalu Informacyjnego.
 2. Podstawy prawne Portalu Informacyjnego - obecnie i po nowelizacji.
 3. Administrator Danych i Administrator Systemu – kto jest kim w Portalu?
 4. Praktyczne aspekty funkcjonowania Portalu Informacyjnego, w tym odpowiedź na pytanie kto może posiadać konto w Portalu (kto objęty jest obowiązkiem posiadania konta w PI), zasady tworzenia subkonta, konta instytucjonalne, jaki jest warunek udostepnienia sprawy.
 5. Usługi elektroniczne udostępnione w Portalu Informacyjnym.
 6. Doręczenia elektroniczne w Portalu Informacyjnym w procedurze cywilnej (zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, moduł do doręczenie, data doręczenia, doręczenia w dni wolne i w porze nocnej, przegląd aktualnego orzecznictwa).
 7. Doręczenia elektroniczne w Portalu Informacyjnym w procedurze karnej (zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, moduł do doręczenie, data doręczenia, doręczenia w dni wolne i w porze nocnej).
 8. Wyjątki od zasady doręczania pism za pośrednictwem Portalu.
 9. Najczęściej identyfikowane problemy związane z doręczaniem pism za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.
 10. Jak ustrzec się błędów w korzystaniu z Portalu?
 11. Dyskusja.

Radczyni prawna. Wykładowczyni w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Pracuje w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Członkini zespołów projektowych w projektach badawczych...

Inspektorka Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Od 2005 r. związana z pracą w sądach powszechnych, wieloletnia protokolantka, osoba kierująca czynnościami związanymi z transkrypcją. Członkini zespołów projektowych...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck