• Szkolenie zamknięte

Prawo autorskie w instytucji kultury – praktyczne szkolenie dla nieprawników

Uprawnienia i obowiązki instytucji kultury w zakresie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych. 

Prawo autorskie w instytucji kultury – praktyczne szkolenie dla nieprawników

Opis szkolenia

W czasie szkolenia, w sposób praktyczny, przekazana zostanie wiedza na temat uprawnień i obowiązków instytucji kultury w zakresie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych.

Szkolenie ma wymiar praktyczny i przeznaczone jest dla osób, które nie będąc prawnikami – muszą zmagać się z szeregiem problemów czy wątpliwości prawnych dotyczących rozpowszechniania i prowadzenia działalności kulturalnej. Szczególny nacisk podczas szkolenia położony zostanie na kwestie dozwolonego użytku publicznego i możliwości korzystania z cudzej twórczości bez konieczności posiadania odrębnych zgód czy ponoszenia odrębnych opłat. Program szkolenia uwzględnia również najnowsze zmiany dotyczące organizacji zbiorowego zarządu. 

Wszystkie omawiane problemy przedstawione są podczas szkolenia w formie gry szkoleniowej, rozwiązywania kazusów i prezentowania najnowszych wyroków sądowych (z uwzględnieniem orzecznictwa europejskiego oraz, najczęściej, orzeczeń zapadłych w USA).

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla praktyków, którzy w instytucjach kultury tworzą zapisy umowne, negocjują z organizacjami zbiorowego zarządu, przygotowują imprezy kulturalne, tworzą materiały promocyjne. Na szkolenie zapraszamy dyrektorów i pracowników domów kultury, muzeów, stowarzyszeń kulturalnych, instytucji wystawienniczych, a także administracji samorządowej i rządowej oraz osoby związane z ochroną zabytków.


Co wyróżnia szkolenia zamknięte Beck Akademii?

 • Dopracowanie tematu

  Opracowanie tematu - program szkolenia dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe - przygotowujemy kompleksowe materiały szkoleniowe, w tym publikacje Wydawnictwa C.H.Beck. Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu, otrzymuje imienny certyfikat.

 • Doświadczeni prelegenci

  Doświadczeni prelegenci - szkolenia prowadzą wieloletni praktycy z szerokim doświadczeniem, zorientowani na przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy.

 • Szkolenie online

  Forma szkolenia - oferujemy możliwość wyboru formuły szkolenia (stacjonarnie lub online) oraz sposobu prowadzenia zajęć (wykład, warsztaty, ćwiczenia).

Program szkolenia

Przykładowy program szkolenia:

1. „Na dobry początek dnia” – akty normatywne regulujące zagadnienia dotyczące praw autorskich:

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Ustawa o zbiorowym zarządzeniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
 • Ustawa o muzeach.
 • Ustawa o ochronie zabytków.
 • Ustawa o bibliotekach.
 • Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej.

2. Omówienie najważniejszych zagadnień z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ujęciu praktycznym – orzecznictwo Sądu Najwyższego.

A. Przedmiot prawa autorskiego:

 • Pomysł, inspiracja, utwór zależny, utwór niesamoistny – wyjaśnienie kluczowych pojęć.
 • Budynek muzealny a utwór architektoniczny i możliwość jego przebudowy.
 • Aranżacja plastyczna wystawy muzealnej i koncepcja wystawy muzealnej jako utwory – kto i do czego ma prawo; prawa aranżera, prawa kuratora, prawa muzeum. Omówienie na przykładzie sporu o wystawę Muzeum II wojny światowej.
 • Karty muzealne – czy są utworami?
 • Muzealne dzieła sztuki, które nie stanowią utworów – problematyka sztuki współczesnej: happaningi, performancy, instalacje.

B. Podmioty prawa autorskiego i praw pokrewnych:

 • Autor, twórca, artysta wykonawca – tylko jak ich odróżnić?
 • Kwerendy, wywiady – notacje muzealne i hasła słownikowe jako utwory – czyli kilka słów o współtwórczości w instytucji kultury.
 • Pracownik instytucji kultury twórcą – prawa instytucji kultury do utworów pracowniczych i pracowniczych utworów naukowych.
 • Problematyka tzw. „dzieł osieroconych” i spadkobierców – jak ich znaleźć i co zrobić gdy nie można ich znaleźć. Najnowsze regulacje prawa autorskiego

3. Praktyka czyni mistrza.

 • Umowy prawno-autorskie – praktyczne podpowiedzi, stosowane klauzule.
 • Wizerunki w materiałach promocyjnych – wizerunki osób powszechnie znanych, wizerunki w tle, „wizerunki muzealiów” – praktyczne podpowiedzi na podstawie wyroków sądowych w Polsce i na świecie.
 • Wizerunki pracowników instytucji kultury i zaproszonych gości.
 • Zbiorowy zarząd prawami autorskimi – praktyczne omówienie ustawy z 30.6.2018 r. o zbiorowym zarządzaniu – na co zwrócić uwagę, najnowsze zmiany, udzielanie licencji wieloterytorialnych, udzielania niezbędnych informacji przez organizacje zbiorowego zarządu, rozliczenia za udzielenia licencji.
 • Artyści niezrzeszeni w organizacji i ich reprezentacja przez organizację – jak to wygląda w praktyce?

4. Dozwolony użytek prywatny i publiczny w instytucji kultury – czy zawsze trzeba płacić?

 • Digitalizacja zbiorów i ich rozpowszechnianie – problematyka wirtualnej instytucji kultury („wirtualne muzeum”).
 • Katalogi i wydawnictwa prezentowane on-line jako forma dozwolonego użytku publicznego instytucji kultury po nowelizacji prawa autorskiego.
 • Przedruk on-line w działalności instytucji kultury, czyli „Napisali o nas”.
 • Internetowe rozpowszechnienie zbiorów w encyklopediach i atlasach jako forma dozwolonego użytku publicznego.
 • Instytucja kultury  jako jednostka naukowa – problematyka tzw. „licencji edukacyjnych” po ostatniej nowelizacji.
 • Prawo cytatu w działalności instytucji kultury.
 • Starych fotografii czar – fotografie stworzone przed 1994 r. i możliwość ich rozpowszechniania bez konieczności zgody oraz opłaty – problematyka zastrzeżenia praw autorskich na fotografiach. 

Program szkolenia zamkniętego dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy.

Adwokatka. Partnerka w Kancelarii Prawnej, ekspertka z zakresu własności intelektualnej.  Certyfikowana trenerka programu HELP Rady Europy, w którym prowadzi szkolenia online z tematyki swojej specjalizacji (m.in. kwestia...

To szkolenie możemy dostosować do Twoich potrzeb i przygotować je w formie szkolenia zamkniętego. 

Prześlij zapytanie ofertowe na [email protected] wskazując temat i miejsce szkolenia oraz liczbę uczestników i profil zawodowy grupy szkoleniowej.