Postępowanie w sprawach z udziałem konsumentów, gospodarcze, uproszczone, zabezpieczające i egzekucyjne po zmianach KPC z 9.03.2023 r.

Sprawy z udziałem konsumentów. Postępowanie egzekucyjne po zmianach. Zmiany w zakresie obowiązku ponoszenia opłat egzekucyjnych.

Postępowanie w sprawach z udziałem konsumentów, gospodarcze, uproszczone, zabezpieczające i egzekucyjne po zmianach KPC z 9.03.2023 r.

Opis szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie istotnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego i kilkunastu innych ustaw uchwalonych przez Sejm w dn. 9.03.2023 r. (Dz.U. z 31.3.2023 r. poz. 614). Nowelizacja weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (w dn. 1.07.2023 r.), ale niektóre zmiany zaczęły obowiązywać już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in.: nowe rozwiązania dotyczące spraw z udziałem konsumentów, obszernie zmienione przepisy postępowania egzekucyjnego, a także zmiany w zakresie obowiązku ponoszenia opłat egzekucyjnych.

Podczas szkolenia prowadzący w sposób szczegółowy omówi zagadnienia dotyczące wejścia w życie nowelizacji i jej przepisów intertemporalnych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jak ukształtowany będzie nowy rodzaj postępowania odrębnego - postępowanie z udziałem konsumentów?
 • Jakie czekają nas zmiany w zakresie przepisów o postępowaniu gospodarczym?
 • Jakie będą zmiany w przepisach o postępowaniu uproszczonym?
 • Co zmieni się w przepisach o postępowaniu zabezpieczających?
 • Co zmieni się w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym i czym będą polegały doręczenia komornicze?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w innych ustawach jak np. ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o komornikach sądowych, o kosztach komorniczych, ustawach „covidowych”?
 • Kiedy należy stosować dotychczasowe regulacje KPC oraz kiedy i jak stosować nowe przepisy?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów tych zawodów, a także do innych osób, które stosują w praktyce przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 19.07.2023 10:00-15:00


 1. Zmiany przepisów o postępowaniu gospodarczym.
 2. Dodanie nowego działu przepisów o postępowaniu w sprawach z udziałem konsumentów.
 3. Zmiany w przepisach o postępowaniu uproszczonym.
 4. Zmiany w przepisach o postępowaniu zabezpieczających.
 5. Zmiany w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.
 6. Zmiany w innych ustawach jak np. ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o komornikach sądowych o kosztach komorniczych, ustawach „covidowych”.
 7. Omówienie zagadnień dotyczących wejścia w życie nowelizacji i jej przepisów intertemporalnych.

Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach, orzeka w Wydziale X Gospodarczym. Autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck