Postępowanie rozpoznawcze po zmianach KPC z 9.03.2023 r.

Wymogi formalne i budowa pism procesowych. Zasady doręczeń korespondencji sądowej. Postępowanie zażaleniowe. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego.

Postępowanie rozpoznawcze po zmianach KPC z 9.03.2023 r.

Opis szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie istotnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego uchwalonych przez Sejm w dniu 9.03.2023 r. w zakresie postępowania rozpoznawczego (Dz.U. z 31.03.2023 r. poz. 614). Nowelizacja weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (w dniu 1.07.2023 r.), ale niektóre zmiany zaczęły obowiązywać już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwalone zmiany są niezwykle obszerne, a jednocześnie dotyczą bardzo istotnych zagadnień, bez których nie da się prawidłowo prowadzić sprawy sądowej takich jak: wymogi formalne i budowa pism procesowych, zasady doręczeń korespondencji sądowej, w tym nowości w zakresie doręczeń dokonywanych na zlecenie powoda przez komorników sądowych, a także przepisów o postępowaniu zażaleniowym i ze skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

Szkolenie pozwoli uniknąć niepożądanej sytuacji „pogubienia” się w licznej grupie ponownie zmienianych przepisów.
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się kiedy należy stosować dotychczasowe regulacje KPC oraz kiedy i jak stosować nowe przepisy.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jak prawidłowo po nowelizacji formułować pisma z wnioskami dowodowymi?
 • W jaki sposób zmienią się kwestie doręczeń korespondencji sądowej w tym doręczeń za pośrednictwem komornika sądowego?
 • Co zmienia się w kwestii procesowego zarzutu potrącenia?
 • Co się zmienia w zakresie sposobu uzasadniania orzeczeń przez sąd?
 • Które zażalenia będą miały charakter „poziomy”, a które będą miały charakter dewolutywny?
 • Co zmienia się w zakresie skargi na orzeczenie referendarza sądowego?
 • Kiedy nowe przepisy wejdą w życie i do jakich postępowań mają zastosowanie?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów tych zawodów, a także do innych osób, które stosują w praktyce przepisy kodeksu postępowania cywilnego.


W PAKIECIE TANIEJ! 

To szkolenie dostępne jest także w pakiecie - sprawdź szczegóły >

Program szkolenia

Termin szkolenia: 13.07.2023 10:00-15:00


 1. Nowe obowiązki profesjonalnych pełnomocników w zakresie formułowana pism procesowych.
 2. Zmiany przepisów o doręczeniach, w tym o doręczeniach korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego.
 3. Modyfikacja regulacji art. 1481 k.p.c. w zakresie możliwości wydawania wyroków na posiedzeniu niejawnym.
 4. Modyfikacja regulacji art. 2031 k.p.c. o procesowym zarzucie potrącenia.
 5. Zmiany w przepisach o przygotowaniu rozprawy, posiedzeniu przygotowawczym i planie rozprawy.
 6. Zmiany w przepisach o sporządzaniu i doręczaniu uzasadnień postanowień sądu.
 7. Zmiany w przepisach o postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym.
 8. Zmiany w przepisach o skardze na orzeczenie referendarza sądowego.
 9. Omówienie zagadnień dotyczących wejścia w życie nowelizacji i jej przepisów intertemporalnych.

Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach, orzeka w Wydziale X Gospodarczym. Autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck