Nowe możliwości i obowiązki zarządów oraz rad nadzorczych po nowelizacji KSH

Co warto wiedzieć w praktyce i o czym trzeba pamiętać? Wątpliwości dostrzegane przez praktyków.

Nowe możliwości i obowiązki zarządów oraz rad nadzorczych po nowelizacji KSH

Opis szkolenia

13.10.2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807). Nowelizacja stanowi największą oraz najsilniej oddziałującą na wszystkie spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce modyfikację Kodeksu spółek handlowych od czasu jego przyjęcia.

Zmianą rewolucyjną jest pozytywne określenie nowych reguł, według których mogą być zarządzane istniejące w Polsce „grupy spółek”. W ramach szkolenia dowiecie się Państwo czy warto tworzyć grupę spółek oraz jak zrobić to prawidłowo. Omówione zostaną także wszystkie wątpliwości, które pojawiają się w dotychczasowej praktyce.

Ustawa Nowelizująca zawiera również wiele usprawnień skutkujących wzmocnieniem pozycji rad nadzorczych występujących we wszystkich spółkach kapitałowych (nie tylko tych należących do „grupy spółek”) oraz zwiększających efektywność podejmowanych przez ten organ działań kontrolnych. Szkolenie ma na celu omówienie wszystkich nowych norm, do których przestrzegania zobowiązani są członkowie organów spółek kapitałowych. Przedstawione zostaną praktyczne wskazówki zastosowania nowych regulacji oraz sposoby na uniknięcie błędów.

Nowe przepisy funkcjonują już od ponad pół roku i wciąż wywołują żywą dyskusję w organach spółek kapitałowych. Dziś możliwe są nie tylko rozważania teoretyczne, ale także analizy pierwszych wniosków wypływających z praktyki.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Czym jest „grupa spółek” i jak ją skutecznie utworzyć?
 • Kto może utworzyć, a kto może należeć do „grupy spółek”?
 • Jak prawidłowo wydawać „wiążące polecenia”? – wnioski z praktyki.
 • Jakie nowe kompetencje i obowiązki posiada „nowa rada nadzorcza” i jak osiągnąć dostęp do informacji? - wnioski z praktyki.
 • Co w praktyce oznacza zmieniona organizacja pracy rady nadzorczej?
 • Jak uniknąć błędów w zwoływaniu i prowadzeniu posiedzeń rady nadzorczej? Praktyczne wyjaśnienia.
 • Kim jest doradca rady nadzorczej, czyli specjalista ad hoc dla samodzielnej rady?
 • Jakie są nowe obowiązki zarządu względem rady nadzorczej i co należy zrobić by ich prawidłowo przestrzegać?
 • Czy konieczny jest przegląd dokumentacji wewnętrznej?
 • Jakie są w praktyce nowe zasady odpowiedzialności członków organów?
 • Jak sprawnie wdrożyć nowe regulacje?
 • Jak nowelizacja zadziałała w praktyce?
 • Przed jakimi problemami stoją spółki kapitałowe?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla prezesów zarządu, członków zarządu, przewodniczących i członków rad nadzorczych, dyrektorów departamentów obsługi władz spółek, dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego, radców prawnych, adwokatów, reprezentantów działów audytu i controllingu, szefów biur obsługi zarządu, koordynatorów ds. organizacyjno-prawnych, specjalistów ds. korporacyjnych, asystentów zarządów i rad nadzorczych, wszystkich zainteresowanych tematyką spółek kapitałowych oraz holdingów.

Program szkolenia

10:00-10:45„Grupa spółek” – najważniejsze aspekty

Karol Maciej Szymański

 • Jakie problemy stoją przed grupami kapitałowymi po nowelizacji z 13.10.2022 r.?
 • Czy utworzenie „grupy spółek” usprawniło funkcjonowanie holdingu?
 • Czym jest i jak prawidłowo utworzyć grupę spółek?
 • Kto może utworzyć, a kto może należeć do „grupy spółek”?
 • Spółki publiczne w „grupie spółek”.
 • Przykłady grup spółek jakie można utworzyć w ramach grupy kapitałowej - wnioski z praktyki.
 • Konsekwencje utworzenia „grupy spółek” – z perspektywy „spółki dominującej” i „spółki zależnej”.
 • Jak sprawnie uprościć akcjonariat w spółce zależnej, czyli squeeze out oraz reverse squeeze out w grupie spółek.

10:45-11:00Przerwa

11:00-12:00„Wiążące polecenia” – nowy sposób ingerowania w prowadzenie spraw spółki zależnej

Karolina Kobojek

 • Czym jest „wiążące polecenie”?
 • Kto i w jaki sposób może wydawać „wiążące polecenia”?
 • Co może być przedmiotem „wiążącego polecenia”?
 • Jaką formę ma mieć „wiążące polecenie”, aby było skuteczne?
 • Przykłady wiążących poleceń.
 • Czy trzeba wydawać „wiążące polecenia”?
 • Czy „wiążące polecenia” są wiążące?
 • Zasady odmowy „wykonania polecenia”, czyli czy spółka dominująca może kazać „upaść” spółce zależnej?
 • Czy członek zarządu spółki zależnej odpowiada za wykonanie wiążącego polecenia?
 • Na jakich zasadach za działanie lub zaniechanie spółki zależnej odpowiadać może spółka dominująca?
 • Wątpliwości dostrzegane przez praktyków.
 • Prawa wierzycieli, wspólników oraz akcjonariuszy spółki zależnej w grupie spółek.

12:00-12:15Przerwa

12:15-13:45Nowa rada nadzorcza - rozszerzone kompetencje i obowiązki rad nadzorczych, a także zmieniona organizacja pracy rady

Karol Maciej Szymański

 • Jak sprawnie pozyskiwać informacje będąc członkiem rady nadzorczej poza oraz w ramach grupy spółek?
 • Relacje zarządu i rady nadzorczej – czyli o jakich nowych obowiązkach trzeba pamiętać?
 • Doradca rady nadzorczej, czyli specjalista ad hoc dla samodzielnej rady – przykłady kiedy jest potrzebny.
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi czyli zgody, o których nie można zapomnieć.
 • Co może przewodniczący rady nadzorczej?
 • Czy konieczny jest przegląd statutu spółki?
 • Jakie uprawnienia posiadają dobrowolne komitety rady nadzorczej?
 • Indywidualne kompetencje poszczególnych członków rady nadzorczej.
 • Kiedy można odbyć tajne głosowanie i jakie są jego ryzyka? Przykłady.
 • Jak skutecznie modyfikować porządek obrad posiedzenia?

13:45-14:00 Przerwa

14:00-15:00Dodatkowe modyfikacje wpływające na funkcjonowanie członków organów spółek kapitałowych

Dariusz Kulgawczuk

 • Aktualny problem z określaniem długości mandatu i kadencji.
 • Sposoby liczenia mandatu dotychczas – na przykładach.
 • Jak liczyć „mandat” wedle nowych zasad?
 • Jak zmieni się sytuacja obecnych członków organów?
 • Miernik staranności właściwej dla członków zarządu i rady nadzorczej przy sprawowaniu funkcji.
 • Co to jest „business judgement rule” i jak wpływa na odpowiedzialność menadżerów?
 • O czym należy pamiętać, aby uniknąć odpowiedzialności?

Ekspert skoncentrowany na praktycznych aspektach prawa handlowego, prawa rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych. Recommended Lawyer by Legal 500 EMEA 2021 i 2022 w obszarze Private Client, a także 2023 w obszarze...

Adwokatka w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Certyfikowana Doradczyni w Alternatywnym Systemie Obrotu. Specjalizuje się w dziedzinie prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania sporów korporacyjnych...

Partner, radca prawny w Dziale Korporacyjnym i Sporów Korporacyjnych Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Ekspert w zakresie złożonych sporów korporacyjnych, w tym dotyczących spółek publicznych i niepublicznych...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo spółek handlowych.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck