Najczęściej popełniane błędy profesjonalnych pełnomocników po zmianach KPC z 9.03.2023 r.

Zwrot pozwu. Nadawanie klauzuli wykonalności. Poszerzenie kognicji komorników. Uzupełnienie materiału dowodowego.

Najczęściej popełniane błędy profesjonalnych pełnomocników po zmianach KPC z 9.03.2023 r.

Opis szkolenia

Ustawą z dnia 4.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) wprowadzono obszerną zmianę procedury cywilnej, która weszła w życie z dniem 7.11.2019 r. Blisko dwuletni okres stosowania nowych regulacji w praktyce sądowej prowadzi do wniosku, iż zrodziło się wiele trudności w dokonywaniu wykładni nowych przepisów.

Stosowanie niektórych przepisów procesowych zarówno dla sądów jak i profesjonalnych pełnomocników nadal rodzi wiele komplikacji, przy czym niektóre z nich wydają się być już rozwiązane.

Najwięcej niejasności powodują m.in.: 

 • Zwrot pozwu na wstępnym etapie procedowania danej sprawy.
 • Nowe rozwiązania w zakresie tzw. miejscowej właściwości przemiennej.
 • Zmiana przepisów w zakresie nadawania klauzuli wykonalności, która w istotny sposób zmieniła kognicję sądu orzekającego w tym przedmiocie.
 • Poszerzenie kognicji komorników w zakresie wszczynania czy też kontynuowania postępowania egzekucyjnego z udziałem podmiotów na które przeszły uprawnienia.
 • Uzupełnienie materiału dowodowego oraz samych twierdzeń po wniesieniu pozwu czy też odpowiedzi na pozew.
 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w świetle nowych regulacji.

Na szkoleniu dowiesz się: 

 • Jakie braki formalne najczęściej powodują zwrot pozwu na podstawie przepisu art. 1301a § 1 k.p.c.?
 • Dlaczego sądy przekazują sprawy wobec stwierdzenia niewłaściwości miejscowej, funkcjonalnej art.200 §11  i 1 2  k.p.c.; art. 34 § 1 i 2 k.p.c.; art. 458 2 § 1 i 2 k.p.c.; art. 458 7 k.p.c.?
 • Dlaczego sądy odmawiają nadania klauzuli wykonalności - przedawnienie roszczenia objętego tytułem wykonawczym art. 782 1 pkt.2 k.p.c.?
 • Dlaczego sądy odmawiają nadania klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień – nowe uprawnienia komornika art. 804 1 i 2  k.p.c.?
 • Jakie są zasady koncentracji materiału dowodowego (pominięcie dowodu, twierdzenia jako spóźnionego)?
 • Jakie braki formalne występują we wniosku o sporządzenie uzasadnienia?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 14.09.2023 15:15-19:15 


 1. Najczęstsze błędy związane z brakami formalnymi pism procesowych (w tym wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem) – przykłady, skutki błędów.
 2. Najczęstsze błędy popełniane w postępowaniu klauzulowym  – przykłady, skutki błędów.
 3. Najczęstsze błędy w koncentracji materiału dowodowego – przykłady, skutki błędów.
 4. Najczęstsze błędy związane z wadliwym zastosowaniem właściwości przemiennej sądu – przykłady, skutki błędów.

Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie pełniący funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu kręgowego w Lublinie, orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję Przewodniczącego...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck