• Konferencja
 • Ostatnie miejsca

V Forum Prawa Procesowego Cywilnego. Obraz prawa procesowego po nowelizacji KPC z 9.03.2023 r.

Doręczenia. Postępowanie zażaleniowe. Nowe obowiązki procesowe stron i pełnomocników zawodowych. Postępowanie odrębne z udziałem konsumentów. Postępowanie egzekucyjne.  Postępowanie uproszczone. Licytacja elektroniczna.

V Forum Prawa Procesowego Cywilnego. Obraz prawa procesowego po nowelizacji KPC z 9.03.2023 r.

Opis konferencji

Cel konferencji

W dniu 9.03.2023 r. Sejm uchwalił ponad 150 zmian w Kodeksie postępowania cywilnego i kilkunastu innych ustawach (Dz.U. z 31.03.2023 r. poz. 614). Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (w dniu 1.07.2023 r.), ale niektóre zmiany zaczną obowiązywać już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Celem tegorocznego forum jest analiza najnowszych zmian Kodeksu postępowania cywilnego, a także wnikliwa ocena obecnego kształtu tej ustawy procesowej, zarówno w zakresie ostatnio przyjętych w niej zasadniczych konstrukcji, jak i szczegółowych rozwiązań normatywnych.
Chodzi zwłaszcza o dyskusję co do wartości, prawidłowości i aktualności przepisów obowiązującego kodeksu. Do szczególnie istotnych w tym zakresie kwestii należy ustalenie czy Kodeks postępowania cywilnego w obecnie obowiązującym kształcie jest jeszcze użyteczny i może służyć dla dobra wspólnoty obywateli.

Nowatorska formuła konferencji, umożliwi uczestnikom zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami procesowymi w trakcie prezentacji, które następnie zostaną omówione w dyskusjach panelowych z udziałem szerokiego grona praktyków oraz teoretyków. W trakcie forum zostanie przedstawiony nie tylko dorobek myśli prawniczej, lecz także nowe spostrzeżenia i doświadczenia zebrane w trakcie praktyki sądowej i egzekucyjnej.

Podczas forum:

 • przedyskutujemy w szerszych kręgach prawniczych stan Kodeksu postępowania cywilnego po jego zmianach i spróbujemy odpowiedzieć na pytania dotyczące wpływu nowelizacji Kodeksu z 9.03.2023 r. na efektywność wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych,
 • omówimy najnowsze, istotne zmiany dokonane w obrębie procesu cywilnego i sądowego postępowania egzekucyjnego,
 • przyjrzymy się wyzwaniom jakie niosą dla organów sądowych i uczestników postępowania lawinowo narastające zmiany Kodeksu postępowania cywilnego,
 • wskażemy problemy procesowe powstałe na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. i będące przedmiotem rozstrzygnięć Sądu Najwyższego.

Dla kogo jest ta konferencja?

Ze względu na tematykę i jej niezwykłą przydatność praktyczną V Forum Prawa Procesowego Cywilnego jest adresowane przede wszystkim do przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, zawodowych pełnomocników – adwokatów i radców prawnych, a także komorników sądowych, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów prawa. Ponadto użyteczność znajdą w nim wszystkie osoby zainteresowane prawem procesowym cywilnym i prawem egzekucyjnym.


Partnerzy Forum

Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej

Uniwersytet Łódzki - Wydział Prawa i Administracji

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie

Izba Adwokacka w Warszawie

Program konferencji

9:30–9:45Otwarcie Forum - powitanie uczestników

9:45-11:45Panel I: Czy nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 9.03.2023 r. wyeliminuje luki i wady tej ustawy procesowej?

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

Wystąpienia wprowadzające:

 • prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki) - Upadek polskiego Kodeksu postępowania cywilnego.
 • dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski) - Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Panel dyskusyjny

Paneliści:

 • Henryka Bednorz-Godyń (Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie),
 • dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski),
 • SSA dr Dariusz Chrapoński (Sąd Apelacyjny w Katowicach),
 • SSO Grzegorz Karaś (Sąd Okręgowy we Wrocławiu),
 • prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki),
 • SSA prof. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak (Uniwersytet Łódzki).

Tematy poruszane podczas panelu:

 • Doręczenie za pośrednictwem komornika.
 • Uzasadnienie postanowienia.
 • Zażalenie w postępowaniu procesowym.
 • Katalog postanowień zaskarżalnych zażaleniem „dewolutywnym” i zażaleniem poziomym.
 • Postępowanie zażaleniowe.

Pytania od uczestników konferencji.

11:45-12:00Przerwa kawowa.

12:00-14:00Panel II: Analiza i ocena wybranych zmian Kodeksu postępowania cywilnego.

Moderator: dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski)

Wystąpienia wprowadzające:

 • SSR prof. UWM dr hab. Maciej Rzewuski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Olsztynie) - Posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy a sprawność postępowania cywilnego.
 • SSA dr Michał Kłos (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Sąd Apelacyjny w Łodzi) - Kierunki zmian w systemie środków zaskarżenia.

Panel dyskusyjny

Paneliści:

 • r.pr. dr Bartosz Karolczyk (Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka),
 • dr Joanna Derlatka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
 • SSA dr Michał Kłos (Sąd Apelacyjny w Łodzi),
 • prof. UWM dr hab. Maciej Rzewuski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Olsztynie),
 • adw. Olga Sztejnert–Roszak (Kancelaria Sztejnert, Winnicka, Kowalczuk, Sosnowska),
 • SSO dr Łukasz Zamojski (Sąd Okręgowy w Gliwicach).

Tematy poruszane podczas panelu:

 • Nowe wymagania pisma procesowego.
 • Zarzut potrącenia.
 • Postępowanie w sprawach gospodarczych po zmianach.
 • Postępowanie uproszczone po zmianach.
 • Czy potrzebne jest odrębne postępowanie w udziałem konsumentów?

Pytania od uczestników konferencji.

14:00-14:45Przerwa na lunch.

14:45-16:45Panel III: Nowości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Moderator: prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki)

Wystąpienia wprowadzające:

 • prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki) - Charakter prawny i skutki odmowy wszczęcia egzekucji sądowej.
 • dr Aneta Mendrek (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Koszty komornicze.

Panel dyskusyjny

Paneliści:

 • Rafał Fronczek (Honorowy Prezes Krajowej Rady Komorniczej),
 • prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła (Uniwersytet Łódzki),
 • prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki),
 • dr Aneta Mendrek (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 • SSR Mateusz Pietrzyk (Sąd Rejonowy w Chrzanowie).

Tematy poruszane podczas panelu:

 • Licytacja elektroniczna – zmiany regulacji prawnej.
 • Co nowego w postępowaniu o podział sumy uzyskanej z egzekucji?
 • O potrzebie zmian przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Pytania od uczestników konferencji.

16:45-17:00Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Rabat grupowy

Zyskaj zniżkę za dodatkowych uczestników. Zapisując na szkolenie 2-4 osoby zyskasz 10% rabatu, 5-10 osób 15% rabatu, 11 osób i więcej zyskasz 20% rabatu. Rabat naliczany jest automatycznie w koszyku.

Warunki rabatowe dla dużych grup oraz samorządów prawniczych do ustalenia indywidualnie. Prosimy o kontakt na: [email protected]