Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 2023

Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK. Katalog nowych kar pieniężnych UOKiK. Postępowanie przed Prezesem UOKiK

Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 2023

Opis szkolenia

W 2023 wchodzą w życie nowelizacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wdrażające: Rozporządzenie UE CPC (Consumer Protection Cooperation) oraz Dyrektywę ECN + (European Competition Network).

Obydwa projekty objęte naszym szkoleniem funkcjonują obecnie w Rządowym Centrum Legislacyjnym pod numerami UC15 - projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (wdrażający rozporządzenie CPC nr 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2017 r. w) oraz UC69 - projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (implementujący Dyrektywę ECN+ 2019/1 z 11 grudnia 2018 r.)

W trakcie szkolenia: 

 • Wyjaśnimy, jakie nowe narzędzie będzie mógł wykorzystać UOKiK w celu ochrony konsumentów, a w szczególności:
  • Kiedy i na jakich zasadach pracownicy UOKiK będą mogli dokonać zakupu kontrolowanego?
  • W jaki sposób Prezes UOKiK będzie mógł ingerować w treść strony internetowej przedsiębiorcy i w jakich sytuacjach ją całkowicie zablokuje?
  • Powiemy o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy, gdy pracownicy UOKiK przyjdą na przeszukanie do przedsiębiorcy w sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumenckich lub o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (abuzywne).
 • Wyjaśnimy, jak poszerzy się katalog kar pieniężnych, które będzie mógł nakładać UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich, w tym zasady nakładania kar na związki przedsiębiorców oraz:
  • Wyjaśnimy na czym polega odpowiedzialność przedsiębiorców wywierających decydujący wpływ za naruszenie prawa konkurencji, w tym kiedy Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć karę łączną.
  • Czy podstawą do obliczenia tej kary będzie obrót całej grupy kapitałowej?
 • Zwrócimy uwagę na istotne kwestie proceduralne dotyczące postępowań przed Prezesem UOKiK.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do członków zarządów, prawników wewnętrznych, compliance officers, dyrektorów i pracowników działów sprzedaży i marketingu oraz dyrektorów i pracowników działów e-commerce.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 22.03.2023 10:00-14:00


1. Zakup kontrolowany, a tajemniczy klient – zasady stosowania przez UOKiK, różnice.

2. Sposoby, zasady i skutki blokowania stron internetowych przez UOKiK.

3. Przeszukanie UOKiK w siedzibie przedsiębiorcy, w sprawach konsumenckich – na co trzeba się przygotować?

4. Dotychczasowe rodzaje kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich:

 • kary na przedsiębiorcę za naruszenie prawa konkurencji i konsumentów,
 • kary na osoby zarządzające za naruszenie prawa konkurencji i konsumentów,
 • kary proceduralne.

5. Nowe rodzaje kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich:

 • okresowe kary pieniężne,
 • kary proceduralne na osoby fizyczne,
 • kary nakładane na związki przedsiębiorców za naruszenie prawa konkurencji.

6. Odpowiedzialność przedsiębiorców wywierających decydujący wpływ za naruszenie prawa konkurencji (single economic unit):

 • zasady odpowiedzialności,
 • aspekty proceduralne,
 • kara łączna.

7. LPP (Legal Professional Privilege), czyli ochrona komunikacji przedsiębiorcy z prawnikiem zewnętrznym.

8. RFI (Request for information), czyli kogo i o jakie informacje lub dokumenty może i będzie mógł wezwać Prezes UOKiK.

9. Wszczęcie postępowania przez Prezesa UOKiK przeciwko przedsiębiorcy – uzasadnienie zarzutów.

Podczas szkolenia są przewidziane dwie przerwy.

Radczyni prawna. Wspólniczka, szefowa departamentu Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy. W przeszłości zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIK.Specjalizuje...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium Postępowanie cywilne.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck