Przegląd zmian kadrowo – płacowych od 1.01.2023 r.

Zmiany w prawie pracy 2023. Płaca minimalna 2023. Ulgi podatkowe 2023. Zmiany w PIT 2. Praca zdalna.  Automatyczny zapis do PPK. Podróże służbowe - diety i kilometrówka.

Przegląd zmian kadrowo – płacowych od 1.01.2023 r.

Opis szkolenia

Rok 2023 będzie poważnym wyzwaniem przede wszystkim dla działów kadr i płac. Wejdą w życie zmiany dotyczące PIT 2, zgodnie z którymi dokument będzie można złożyć do większej liczby pracodawców, co będzie wiązało się z podzieleniem kwoty zmniejszającej podatek na dwóch lub trzech pracodawców. Ponadto w ramach tego dokumentu podatnik będzie mógł złożyć również inne dyspozycje. Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej nie ułatwi pracodawcom prowadzenia działalności, nawet jeżeli nie zatrudniają oni pracowników na takiej stawce.

Początek 2023 roku to również pierwszy ponowny automatyczny zapis do PPK, z którym już dzisiaj, jeszcze przed wejściem ustawy w życie są problemy interpretacyjne. PPK znowelizowane w 2022 roku umożliwia już PIP kontrolowanie pracodawców pod kątem zniechęcania do uczestnictwa, w trakcie webinaru omówione zostanie na co warto zwrócić uwagę i jak ustrzec się kary. Pokazane również zostanie za co PIP nakłada kary na pracodawców.

W 2023 roku pracodawców czekają trzy duże nowelizacje kodeksu pracy, praca zdalna, badanie trzeźwości i zmiany w urlopach w związku z dyrektywą Work Life Balance. Prowadzący omówi każdą z tych nowelizacji i wskaże jakie poprawki są wprowadzane do tych projektów. Na szkoleniu przeprowadzona będzie analiza przyjętej przez Sejm w dniu 1 grudnia 2022 roku nowelizacji przepisów w zakresie pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników.

W 2023 roku wejdą w życie również zmiany dotyczące wysokości diety z tytułu podróży służbowej oraz wyczekiwany wzrost kilometrówki. Pojawi się również nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców, a także aktywizacji zawodowej.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie będą najważniejsze dla pracodawców zmiany podatkowe od stycznia 2023?
 • Jak i kiedy w 2023 r. wzrośnie płaca minimalna i jakie to będzie miało konsekwencje dla pracodawców?
 • Jak zostanie uregulowana praca zdalna?
 • Jak będzie przebiegała kontrola trzeźwości przez pracodawców?
 • Na czym będzie polegała konieczność dostosowania PPE do zmian w związku z nowelizacją?
 • Jak będą wyglądały nowe formularze PIT-2A i PIT-3?
 • Jak będzie kształtować się składka zdrowotna dla przedsiębiorców 2023 i dieta 2023?

Program szkolenia

Termin szkolenia: 13.12.2023 10:00-16:00


 1. Płaca minimalna 2023 r. - zmiana od 1 stycznia 2023 r. i 1 lipca 2023 r.

  • Powody dwukrotnej podwyżki:
   - Zmiana od stycznia 2023 r.
   - Zmiana od lipca 2023 r. 
  • Konsekwencje dla pracodawców.
  • Konsekwencje dla przedsiębiorców.
  • Płaca minimalna a PPK.
 2. Praca zdalna na stałe w Kodeksie Pracy.

 3. Trzeźwość w Kodeksie Pracy - badanie przez pracodawców. 

 4. Zmiany dot. urlopów w Kodeksie Pracy w związku z Work Life Balance.

 5. Nowelizacja PPK.

  • Kontrola w ramach PPK.
  • Nowe obowiązki pracodawców w ramach PPK.
 6. Nowelizacja PPE.

  • Obowiązek weryfikacji poziomu partycypacji w PPE.
  • Konieczność dostosowania PPE do zmian w związku z nowelizacją.
 7. Ponowny automatyczny zapis do PPK 2023. 

  • Obowiązek poinformowania osób zatrudnionych w lutym 2023 r.
  • Ponowne dokonywanie wpłat do PPK od 1 kwietnia 2023 r.
 8. PIT 2 od 2023 r.

  • Nowy wzór PIT 2.
  • Możliwość składnia PIT 2 do trzech pracodawców.
  • Nowe formularze PIT-2A i PIT-3.
 9. Diety za podróże służbowe 38 zł – zmiana od lipca 2022 r., od stycznia 2023 r. 45 zł.

 10. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców 2023 r.

  • Nowe wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na liniowce.
  • Nowe wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na skali podatkowej.
  • Nowe wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na ryczałcie.
  • Nowe wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na karcie podatkowej.
  • Możliwość odliczenia składki zdrowotnej od dochodu. 
 11. Najważniejsze zmiany podatkowe od stycznia 2023 r.

  • Zmiany w stosowaniu kwoty wolnej od podatku dla płatników składek, pracowników i przedsiębiorców.
  • Zmiany w składaniu oświadczeń i wniosków wpływających na obliczenie zaliczki.
  • Oświadczenie na potrzeby korzystania z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla seniorów.
  • Zwolnienie z obowiązku poboru zaliczek na podatek w trakcie roku.
  • Wyłączenie odpowiedzialności płatnika w przypadku niezgodnego z prawem złożenia oświadczenia uprawniającego do ulgi.
  • Ujednolicenie terminu składania zeznań rocznych.
 12. Limity w II i III filarze w 2023 r. oraz limit 30 krotności.

  • Limit składki dodatkowej w PPE.
  • Limit wpłat na IKE.
  • Limit wpłat na IKZE. 
   - Zwykłe.
   - Dla przedsiębiorców. 
  • Limit 30 krotności w 2023 r.
 13. W kierunku pełnego oskładkowania zleceń.

 14. Zmiany w kilometrówce.

 15. Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców.

Prawnik. Założyciel Debaty Emerytalnej, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu systemu emerytalnego, PPK, PPE, zmian kadrowych i płacowych. Autor...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo pracy.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck