Nowelizacja KSH 2022 – Nowe prawo holdingowe

Odpowiedzialność członków zarządu. Nadzór nad spółkami zależnymi. Odpowiedzialność w grupie spółek.

Nowelizacja KSH 2022 – Nowe prawo holdingowe

Opis szkolenia

W dniu 9.2.2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 12.4.2022 r. poz. 807 ). Ustawa nowelizująca stanowi największą oraz najsilniej oddziałującą na wszystkie spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce modyfikację Kodeksu spółek handlowych od czasu przyjęcia tekstu pierwotnego wspomnianego aktu normatywnego.

Zmianą rewolucyjną jest wprowadzenie do polskiego prawa regulacji dotyczącej prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), która normuje relacje prywatnoprawne między spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej.

Prawo holdingowe zostało wprowadzone do KSH przez dodanie Działu IV pt. „Grupy spółek" w ramach tytułu pierwszego Kodeksu. Zdaniem projektodawców tego typu regulacja prawna jest niezbędna i ma to na celu przyjęcie ograniczonej regulacji prawnej dotyczącej kwestii z zakresu funkcjonowania holdingów faktycznych oraz usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej przez holdingi w Polsce.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Czym jest grupa spółek i kto oraz w jaki sposób może ją utworzyć?
 • Jak ważnie i skutecznie wydawać wiążące polecenia w grupie spółek?
 • Co może być przedmiotem wiążącego polecenia?
 • Jak i kiedy można odmówić wykonania wiążącego polecenia?
 • Jak kształtuje się odpowiedzialność członków zarządu spółek w grupie?
 • Jakie prawa w grupie spółek mają wspólnicy i akcjonariusze mniejszościowi?
 • Jak kształtują się zasady odpowiedzialności spółki dominującej względem spółki zależnej oraz jej wierzycieli, wspólników i akcjonariuszy?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do: prezesów zarządu, członków zarządu, przewodniczących i członków rad nadzorczych, dyrektorów departamentów obsługi władz spółek, dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego, radców prawnych, adwokatów, reprezentantów działów audytu i controllingu, szefów biur obsługi zarządu, koordynatorów ds. organizacyjno-prawnych, specjalistów ds. korporacyjnych, asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych, wszystkich zainteresowanych tematyką spółek kapitałowych oraz holdingów.

Program szkolenia

10:00 – 11:00Część 1

prof. Andrzej Szumański

 • Zagadnienia ogólne – dylematy ustawodawcy w kwestii tworzenia nowego prawa grup spółek.
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.
 • Wiążące polecenia i ich wydawanie, przyjmowanie i odmowa.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:15Część 2

dr Filip Ostrowski

 • Odpowiedzialność członków zarządu spółek w grupie.
 • Dostęp do informacji spółki dominującej o spółkach zależnych.
 • Nadzór nad spółkami zależnymi.
 • Sqeeze out, sell out.

12:15 – 12:30 Przerwa

12:30 – 13:30Część 3

dr Paweł Błaszczyk

Odpowiedzialność w grupie spółek:

 • odpowiedzialność spółki dominującej względem spółek zależnych,
 • odpowiedzialność spółki dominującej względem wspólników mniejszościowych spółek zależnych,
 • odpowiedzialność spółki dominującej względem wierzycieli spółek zależnych.

Doktor nauk prawnych, adwokat, radca prawny. Partner w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Błaszczyk i Partnerzy w Warszawie. Autor licznych publikacji naukowych na temat prawa spółek, a w tym problematyki grup spółek oraz...

Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Odpowiada za merytoryczny i techniczny przebieg reformy Kodeksu spółek handlowych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim,...

Adwokat. Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ. Współautor projektu ustawy z 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, autor ustawy z 1999 r. o umowach offsetowych. Arbiter i członek Rady arbitrażowej...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo gospodarcze.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck