• Bezpłatne

Trendy w rozwoju prawników 2024

W jakie szkolenia i kierunki rozwoju prawników warto zainwestować w kancelariach prawnych w 2024?

Trendy w rozwoju prawników 2024

Opis szkolenia

Specyficzne wyzwania branży i środowiska prawniczego podlegają również globalnym trendom, takim jak:

 • przyspieszony proces wymiany informacji,
 • cyfryzacja, automatyzacja,
 • pojawienie się sztucznej inteligencji,
 • kryzys zdrowia psychicznego,
 • wymiana pokoleniowa i współpraca kilku generacji,
 • zarządzanie różnorodnością,
 • wyzwania zespołów hybrydowych.

Tempo pracy i zmian sprawia, że wciąż zyskują na znaczeniu kompetencje takie jak: radzenie sobie z emocjami i stresem, rozwiązywanie konfliktów i przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym w relacjach między pracownikami.

Tworzenie przyjaznego i wspierającego środowiska pracy. Tworzenie kultury współpracy i szacunku, właściwe standardy zapobiegania , przeciwdziałania i reagowania na naruszenia kultury organizacyjnej stanową swoistą przeciwwagę dla wyzwań bieżącej pracy prawników.

Czego warto uczyć prawników? Jakie uniwersalne kompetencje rozwijać? Czego potrzebują zespoły kancelarii w 2024 r. W co warto zainwestować żeby wesprzeć zespoły w epoce globalnej transformacji? Na szkoleniu przedstawimy najważniejsze wyzwania środowiska prawniczego i przedstawimy projekty szkoleniowe wspierające prawników.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości i wsparcie organizacyjne osób zarządzających kancelariami prawniczymi oraz prawnikami w innych organizacjach. Kultura organizacyjna jako odpowiedź na kryzys zdrowia psychicznego, zarządzanie różnorodnością pokoleniową, sztuczna inteligencja, naruszenia kultury organizacyjnej w miejscu pracy - zapobieganie, przeciwdziałanie, reagowanie.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla zarówno dla prawników prowadzących jednoosobowe kancelarie, jak i członków większych zespołów prawniczych. Pozwala na identyfikację wyzwań zawodowych związanych z emocjami i stresem, rozwija umiejętność radzenia sobie z wysokim poziomem odpowiedzialności zawodowej, konfliktami wewnątrz zespołu, czy też prowadzenie rozmów z wymagającym, roszczeniowym klientem.


Prelegentka zaprasza na webinar

Program szkolenia

 1. Kultura organizacyjna jako odpowiedz na kryzys zdrowia psychicznego.
 2. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową czyli „oni są dziwni”.
 3. Radzenie sobie z emocjami i stresem w środowisku pracy.
 4. Rozwiązywanie konfliktów indywidualnych i grupowych w organizacji.
 5. Sztuczna inteligencja – czego nie potrafi?
 6. Współpraca, komunikacja, rywalizacja – czy można mieć wszystko?
 7. Naruszenia kultury organizacyjnej w miejscu pracy. Zapobieganie, przeciwdziałanie, reagowanie.

Prawniczka, doradczyni podatkowa, coach certyfikowany przez ICC, team coach, facylitator action learning, mentorka, konsultantka w zakresie wspierania efektywności osobistej. Organizatorka i prelegentka konferencji z zakresu...

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck