Jak stosować sztuczną inteligencję w działalności biznesowej zgodnie z regulacjami prawnymi? Wdrażanie systemów SI w zgodzie z wymogami prawnymi AI Act i RODO.

AI Act. Organy nadzoru i system sankcji administracyjnych i cywilnoprawnych. Obowiązki dostawców i operatorów. Szczególna rola LLM. Związek między ochroną danych osobowych i stosowaniem systemów SI. Identyfikacja, analiza ryzyka. Strategie postępowania z ryzykiem.

Jak stosować sztuczną inteligencję w działalności biznesowej zgodnie z regulacjami prawnymi? Wdrażanie systemów SI w zgodzie z wymogami prawnymi AI Act i RODO.

Opis szkolenia

Proces legislacyjny dotyczący AI Act (tzw. aktu ws. sztucznej inteligencji) jest na ukończeniu i uchwalenia rozporządzenia spodziewać należy się do połowy roku 2024. Akt ten po raz pierwszy ureguluje zasady tworzenia i korzystania z systemów sztucznej inteligencji.

AI Act to nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie zapewnienia zgodności przy wykorzystywaniu systemów SI. Ważne jest określenie rodzaju systemu SI oraz roli w jakiej występuje przedsiębiorca. Przepisy AI Act stworzą systemowe ramy i nakładają na dostawców i operatorów systemów szereg nowych wymogów. 

Niezależność nowych przepisów od już obowiązujących regulacji, w tym RODO, oraz ich bezpośrednie stosowanie, powoduje konieczność weryfikacji wdrożonych rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych. Dotyczy to zarówno stosowania systemów SI wewnątrz organizacji jaki i implementacji takich rozwiązań do produktów i usług oferowanych klientom.

Cel szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie systemowego przeglądu głównych obowiązków i ryzyk prawnych wynikających z AI Act, a także wskazanie na zależności, jakie występują między RODO i AI Act. Udział w szkoleniu pozwoli Ci również zidentyfikować, czy i w jakim zakresie świadczone przez Twoją firmę usługi podlegają pod AI Act. Będziesz w stanie stwierdzić, czy aktualnie wykorzystywane systemy SI  zostały wdrożone w odpowiedni sposób.

Dowiesz się również, w jaki sposób regulacje z zakresu tzw. soft law, takie jak normy ISO, znajdują zastosowanie w procesie implementacyjnym oraz w bieżącym operacyjnym korzystaniu z systemów SI.

Dzięki szkoleniu poznasz, jaki jest cel i zakres regulacji nowego unijnego Rozporządzenia. Uzyskasz również wiedzę, w jaki sposób AI Act i Rodo definiują ryzyko i podejście do jego analizy. Dzięki zrozumieniu zakresów przedmiotowych obu regulacji, a zwłaszcza ich części wspólnych, będziesz w stanie zoptymalizować podejście do zarządzania ryzykiem. 

Ponadto dowiesz się, w jaki sposób praktycznie wdrożyć w organizacji przepisy nowego Rozporządzenia, w szczególności jakie procedury należy zweryfikować, zaktualizować lub zaprojektować na nowo oraz jaką dokumentację należy opracować. Szkolenie nastawione jest na praktyczne aspekty związane z wdrażaniem systemów SI.

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

 • Czym jest i kogo obowiązuje AI Act?
 • Co to jest system SI i jakie wyróżniamy rodzaje systemów?
 • Co oznacza podejście oparte na ryzyku? 
 • Czym jest oraz czym różni się ocena ryzyka w RODO i AI Act?
 • Jak ocenić ryzyko?
 • Dlaczego dla oceny ryzyka istotna jest identyfikacja praw podstawowych?
 • Jak dostosować wewnętrzne procedury do nowych wymogów?
 • Co oznacza procesowe podejście do wdrożenia SI?
 • Jakie zagrożenia niesie korzystanie z SI? 
 • Jak uwzględnić zidentyfikowane zagrożenia w ocenie ryzyka?
 • Czy i jak stosować check listy?
 • Czy i jaką dokumentację i procedury należy opracować?
 • Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcom, którzy nie dopełnili obowiązkom wynikającym z RODO i AI Act?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do działów prawnych, compliance, hr i marketingowych w firmach implementujących nowoczesne technologie; kancelarii prawnych świadczących usługi w zakresie implementacji nowoczesnych technologii; firm z branży IT; firm z branży marketingu; producentów sprzętu wykorzystującego systemy SI oraz dane osobowe, w tym przedstawicieli nauki.

Program szkolenia

1. Europejskie pojęcie zorientowanej na człowieka SI – Godna zaufania sztuczna inteligencja.

2. Zasady godnej zaufania SI.

3. Akt w sprawie sztucznej inteligencji:

 • Zakres zastosowania.
 • Podejście oparte na ryzyku.
 • Wymogi ogólne.
 • Systemy zakazane.
 • Systemy wysokiego ryzyka.
 • Systemy generatywne.
 • Obowiązki dostawców .
 • Obowiązki operatorów.

4. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych:

 • Zakres zastosowania.
 • Relacja do aktu o sztucznej inteligencji.
 • Podejście oparte na ryzyku – procesowe podejście.
 • Zasady przetwarzania.
 • Profilowanie i zakaz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • Data protection by design.
 • Data protection impact assessment.

Radca prawny. Partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym,...

Radczyni prawna. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, szczególnie prawie spółek. Członkini Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii....

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck