• Bezpłatne

Legalność wskaźnika referencyjnego WIBOR – aspekty regulacyjne i operacyjne

Podstawy prawne kształtowania wskaźników referencyjnych, w tym wskaźnika stopy procentowej. Ewolucja WIBOR. Obecne sposoby kształtowania WIBOR, w tym kwotowania. Obowiązki banku względem klienta w zakresie informowania o ryzyku zmiany stopy procentowej.

Legalność wskaźnika referencyjnego WIBOR – aspekty regulacyjne i operacyjne

Opis szkolenia

W ostatnim czasie tematyka legalności wskaźników referencyjnych, w szczególności wskaźnika stopy procentowej w Polsce – WIBOR – znalazła szerokie zainteresowanie publiczne. Zrozumienie tej tematyki niezbędne jest do analizy pojawiającego się w Polsce orzecznictwa z tego zakresu. Aby to osiągnąć niezbędne jest przybliżenie podstaw prawnych, a także istoty wskaźników referencyjnych, w szczególności wskaźnika stopy procentowej.

Szkolenie osadzone jest w polskim reżimie prawnym i bierze pod uwagę powstawanie i ewolucję wskaźnika kluczowego dla naszego rynku tj. WIBOR. W tym celu przedstawione zostaną sposoby kształtowania WIBOR, w tym kwotowania. Omówione zostaną również obowiązki banku względem klienta w zakresie informowania o ryzyku zmiany stopy procentowej. 

W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione:

 • podstawy prawne ustalania wskaźników referencyjnych, w tym Rozporządzenie BMR oraz Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego,
 • metoda kształtowania wskaźnika referencyjnego oraz wskaźnika stopy procentowej, w tym wymogi ogólne i szczegółowe,
 • obowiązki banku względem klienta w zakresie informowania o ryzyku zmiany stopy procentowej. 

Cel szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli na zrozumienie tematyki kształtowania wskaźników referencyjnych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem WIBOR oraz umożliwi zapoznanie się z obowiązkami banku względem klienta w zakresie informowania o ryzyku zmian stopy procentowej.

Udział w szkoleniu umożliwi:

 • zrozumienie tematyki kształtowania wskaźników referencyjnych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem WIBOR,
 • zapoznanie się z obowiązkami banku względem klienta w zakresie informowania o ryzyku zmian stopy procentowej,
 • dowiedzenie się czym jest wskaźnik referencyjny oraz wskaźnik stopy procentowej, czym jest wskaźnik kluczowy dla danego runku oraz  jak powstał i ewoluował WIBOR oraz obecne sposoby kształtowania WIBOR, w tym kwotowania.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, w szczególności związanych z kredytami złotowymi, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, którzy zainteresowani są tematyką związaną ze wskaźnikami referencyjnymi.

Program szkolenia

 1. Podstawa prawna ustalania wskaźników referencyjnych, w tym Rozporządzenie BMR oraz Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego. Różnica pomiędzy indeksem a wskaźnikiem referencyjnym. Czym jest wskaźnik kluczowy dla danego rynku.
 2. Metoda kształtowania wskaźnika referencyjnego oraz wskaźnika stopy procentowej, w tym wymogi ogólne i szczegółowe.
 3. Utworzenie i ewolucja WIBOR. Obecne sposoby kształtowania WIBOR, w tym kwotowania wiążące.
 4. Obowiązki banku względem klienta w zakresie informowania o ryzyku zmiany stopy procentowej.
 5. Sesja pytań i odpowiedzi.

Radca prawny, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie specjalizujący się w szeroko rozumianej tematyce finansowej. Autor licznych publikacji z tego zakresu, w tym jedynej kompleksowo omawiającej tę problematykę książki...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo podatkowe.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck