• Bezpłatne
  • Szkolenie produktowe

Praktyczne wykorzystanie Systemu Legalis w pracy prawnika – instytucja skargi pauliańskiej

Prezentacja optymalnego wykorzystania Systemu Informacji Prawnej Legalis do analizy złożonych zagadnień prawnych na przykładzie instytucji skargi pauliańskiej.

Praktyczne wykorzystanie Systemu Legalis w pracy prawnika – instytucja skargi pauliańskiej

Opis szkolenia

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym dowiecie się Państwo jak wykorzystać bogate zasoby Systemu Informacji Prawnej Legalis podczas pracy z bardziej złożonym zagadnieniem jakim niewątpliwie jest instytucja skargi pauliańskiej, która łączy prawo cywilne, prawo upadłościowe i prawo karne, a jej zastosowanie wykracza poza Kodeks Cywilny. Zobaczymy w jaki sposób pracować z aktami prawnymi, orzeczeniami i opracowaniami takimi jak kierunki orzecznicze czy ius.focus, a także powiązanymi komentarzami, monografiami i czasopismami oraz z wieloma dodatkowymi treściami (analizy, aktualności wzory pism i inne).

Cel szkolenia

Celem proponowanego szkolenia jest zaprezentowanie Legalisa jako struktury uporządkowanych i logicznie ze sobą powiązanych treści, do których będziemy mogli dotrzeć z poziomu niemal każdego elementu Legalisa – rozumianego tutaj jako akt prawny, orzeczenie, komentarz, analiza czy kierunek orzeczniczy. Dzięki temu usprawnicie  i przyśpieszycie Państwo swoją pracę z programem.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie dedykowane jest prawników którzy pracują na co dzień z Systemem Legalis, ale chcieliby poznać sprawdzone i skuteczne sposoby docierania i analizowania treści dotyczących danego zagadnienia. Z uwagi na charakterystykę instytucji skargi pauliańskiej – szkolenie to dedykowane jest zarówno osobom specjalizującym się w prawie cywilnym, jak i karnym, upadłościowym, gospodarczym i rodzinnym.

Interaktywna forma szkolenia

Istnieje możliwość zadawania pytań zarówno w trakcie (chat moderowany), jak i po szkoleniu. Uczestnik, który prześle pytanie na podany w końcowej części szkolenia adres e-mail otrzyma odpowiedź na piśmie. Uczestnicy webinaru otrzymają, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail, materiały szkoleniowe na temat pracy z orzeczeniami w Systemie Legalis.

Program szkolenia

  1. Wyszukiwanie pojęcia skargi pauliańskiej – analiza wyników.
  2. Praca z powiązanymi aktami prawnymi.
  3. Praca z komentarzami, monografiami i czasopismami.
  4. Praca z orzeczeniami i ich opracowaniami.
  5. Dodatkowe opracowania – analizy, n.ius.
  6. Zastosowanie dodatkowych funkcjonalności – Ulubione, Subskrybowane akty.

Specjalista ds. szkoleń i wdrożeń. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu obsługi produktów elektronicznych Wydawnictwa C.H.Beck, m.in. Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz oprogramowania...

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.