Akt o Usługach Cyfrowych (DSA) – nowe obowiązki i ryzyka prawne przedsiębiorców internetowych

Jak zapewnić compliance z wymogami AUC? Procedura Notice & action. Nowe ograniczenia reklamy internetowej. Zakaz Dark patterns. Systemy rekomendacji treści. Dodatkowe obowiązki w handlu elektronicznym (B2C). Organy nadzoru i system sankcji administracyjnych i cywilnoprawnych. Nowe obowiązki przedsiębiorców świadczących usługi w Internecie. Wyłączenia odpowiedzialności za cudze treści, a nakazy podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom. Zasady moderowania treści nielegalnych i szkodliwych.

Akt o Usługach Cyfrowych (DSA) – nowe obowiązki i ryzyka prawne przedsiębiorców internetowych

Opis szkolenia

Od 17 lutego 2024 r. obowiązuje unijny Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act). Akt ten na nowo reguluje zasady świadczenia usług elektronicznych, dlatego określany jest jako nowa „Konstytucja Internetu”.

Przepisy Aktu o Usługach Cyfrowych nakładają na dostawców usług i treści w Internecie szereg nowych wymogów, stanowiących wyzwania prawne oraz organizacyjne. Rozporządzenie w istotny zmienia zasady moderacji treści w Internecie, a także sposób prowadzenia reklamy internetowej i handlu elektronicznego. Ustanawia również szereg nowych uprawnień dla użytkowników internetowych.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów Aktu o Usługach Cyfrowych ma sprawować koordynator ds. usług cyfrowych, wyposażony w kompetencje do nakładania kar pieniężnych w wysokości nawet do 6% rocznego światowego obrotu. Aby ustrzec się przed ryzykiem wysokich kar, warto już teraz zadbać o dostosowanie swojej działalności w Internecie do nowych obowiązków. Dzięki szkoleniu dowiesz się, jak praktycznie przeprowadzić w swojej firmie wdrożenie wymogów Aktu o Usługach Cyfrowych.

Cel szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie systemowego przeglądu głównych obowiązków i ryzyk prawnych wynikających z Aktu o Usługach Cyfrowych, a także przeanalizowanie czterech najważniejszych obszarów wynikających z nowego Rozporządzenia: moderowanie treści online, prowadzenie reklamy internetowej, zakaz dark patterns oraz handel elektroniczny.

Dzięki szkoleniu dowiesz się jaki jest cel i zakres regulacji nowego unijnego Rozporządzenia. Uzyskasz również wiedzę, w jaki sposób Akt o Usługach Cyfrowych definiuje i reguluje moderowanie treści udostępnianych w Internecie przez użytkowników, z rozróżnieniem na treści nielegalne i treści niezgodne z warunkami korzystania z usług (szkodliwe).  Poznasz również nowe ograniczenia reklamy internetowej, a także zasady prowadzenia handlu elektronicznego B2C. Dowiesz się również, które praktyki są zakazane jako dark patterns.

Udział w szkoleniu pozwoli Ci dowiedzieć się, w jaki sposób praktycznie wdrożyć w organizacji przepisy nowego Rozporządzenia, w szczególności jakie procedury należy zweryfikować, zaktualizować lub zaprojektować na nowo oraz jaką dokumentację należy opracować. Szkolenie nastawione jest na praktyczne aspekty Aktu o Usługach Cyfrowych.

Dzięki szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Czym jest i kogo obowiązuje Akt o Usługach Cyfrowych?
 • Jak zmienią się zasady odpowiedzialności pośredników internetowych za treści użytkowników?
 • Jakie nowe obowiązki wprowadza Akt o Usługach Cyfrowych?
 • Jak zmienią się zasady moderowania treści nielegalnych i szkodliwych udostępnianych w Internecie przez użytkowników?
 • Jakie zmiany w warunkach korzystania z usług (regulaminach) należy wprowadzić?
 • Jak zmieni się sposób prowadzenia reklamy internetowej?
 • Jak dostosować interfejsy internetowe aby wyeliminować dark patterns?
 • Jakie nowe wymogi muszą spełnić internetowe platformy handlowe?
 • Jak praktycznie wdrożyć Akt o Usługach cyfrowych w swojej firmie?
 • Czy i jaką dokumentację i procedury należy opracować?
 • Jakie kary grożą przedsiębiorcom, którzy nie dopełnili obowiązków wynikających z Aktu o Usługach Cyfrowych?
 • Jakie organy będą egzekwować Akt o Usługach Cyfrowych?

Udział w szkoleniu pozwoli Ci zidentyfikować, czy i w jakim zakresie świadczone przez Twoją firmę usługi podlegają pod Akt o Usługach Cyfrowych.  Dzięki szkoleniu będziesz w stanie stwierdzić, czy aktualnie wykorzystywane interfejsy internetowe wymagają zmian. Dowiesz się również, w jaki sposób należy modyfikować regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz jakie nowe dokumenty i procedury należy opracować. Podczas szkolenia prowadzący zaprezentują, w jaki sposób polski ustawodawca planuje wdrożyć Akt o Usługach Cyfrowych do polskiego systemu prawnego, w szczególności: które organy i w jakim zakresie będą zajmowały się egzekwowaniem nowych przepisów oraz jak będzie wyglądała procedura kontrolna w przypadku ewentualnego naruszenia przepisów AUC.

Dla kogo jest to szkolenie?

W szkoleniu powinny wziąć udział działy prawne, compliance i marketingowe w firmach świadczących usługi przez Internet, kancelarie prawne świadczące usługi na rzecz firm internetowych, firmy z branży reklamy internetowej, firmy z branży handlu elektronicznego, portale i serwisy internetowe, platformy internetowe, prasa i media internetowe, osoby odpowiadające za PR w firmach oraz przedstawiciele nauki.


Prowadzący adw. Xawery Konarski zaprasza na szkolenie

Program szkolenia

 1. Czym jest Akt o Usługach Cyfrowych (AUC)? Jaki jest jego cel i od kiedy obowiązuje?
 2. Zakres podmiotowy AUC.
 3. Moderowanie treści nielegalnych i sprzecznych z warunkami korzystania z usług.
 4. Zgłaszanie treści nielegalnych (notice & action).
 5. Transparentność w procesie moderowania treści (powiadomienia, uzasadnienia, sprawozdania).
 6. Nowe zasady odpowiedzialności pośredników internetowych.
 7. Czym jest reklama na gruncie AUC?
 8. Przejrzystość reklam na platformach internetowych.
 9. Zakaz reklamy profilowanej w oparciu o dane wrażliwe oraz reklamy profilowanej w oparciu o dane osobowe małoletniego.
 10. Reklama polityczna na platformach internetowych.
 11. Projekt i organizacja interfejsów internetowych (dark patterns).
 12. Nowe obowiązki adresowane do dostawców platform sprzedażowych (e-commerce).
 13. Kary i egzekwowanie AUC.

Adwokat, Counsel w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie mediów, internetu, nowych technologii, reklamy i własności intelektualnej oraz w ochronie dóbr osobistych. Zapewnia wsparcie prawne klientom...

Adwokat, Senior Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo gospodarcze.

„Prawo Nowych Technologii” Nr 3-4/2023 – numer w całości poświęcony rozporządzeniu Akt o usługach cyfrowych

„Prawo Nowych Technologii” Nr 3-4/2023 – numer w całości poświęcony rozporządzeniu Akt o usługach cyfrowych

Układ poszczególnych artykułów w ramach Kwartalnika odpowiada kolejności poszczególnych przepisów w Akcie o usługach cyfrowych. W tekstach opublikowanych w Kwartalniku przedstawiono genezę, cele oraz najważniejsze zasady AUC, wzajemne relacje przepisów AUC oraz innych aktów prawnych dotyczących treści cyfrowych rozpowszechnianych w Internecie, takich jak prawo autorskie, prawo mediów, czy projekt Rozporządzenia o sztucznej inteligencji.

Gratis w formie PDF zostanie przesłany po szkoleniu.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck