Akt o Usługach Cyfrowych (DSA) - rewolucja w zasadach prowadzenia działalności gospodarczej w internecie

Nowe unijne ramy odpowiedzialności sprzedawców i pośredników internetowych

Akt o Usługach Cyfrowych (DSA) - rewolucja w zasadach prowadzenia działalności gospodarczej w internecie

Opis szkolenia

W lutym 2024 roku wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w przepisach regulujących prowadzenie działalności gospodarczej w internecie – unijny Akt o Usługach Cyfrowych (DSA). Regulacja ta porządkuje zasady odpowiedzialności wszystkich pośredników internetowych świadczących usługi na rzecz użytkowników w Unii Europejskiej, nie tylko podmiotów mających siedzibę w UE. Głównym celem nowych regulacji jest zwiększenie kontroli nad pośrednikami internetowymi oraz skuteczne włączenie ich w proces zwalczania nielegalnych treści. Zasady odpowiedzialności i obowiązki uregulowane w DSA skonstruowane są w sposób kaskadowy, w dużej mierze uzależniony od liczby miesięcznych użytkowników danego pośrednika – skąd najcięższe działa wytoczono przeciwko bardzo dużym wyszukiwarkom internetowym i bardzo dużym platformom internetowym, a w przypadku dużego pakietu obowiązków wyłączono mikro i małych przedsiębiorców.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi ramami prawnymi prowadzenia działalności i odpowiedzialności za treści w internecie, w tym zasadami i obowiązkami nałożonymi na różne kategorie podmiotów, w szczególności pośredników internetowych. 

Udział w szkoleniu pozwoli pośrednikom internetowym wdrożyć nowe procedury kontroli treści oraz nowe procedury współpracy z koordynatorem do spraw usług cyfrowych. 

W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione:

 • Nowe ramy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w internecie.
 • Zasady kaskadowej odpowiedzialności w internecie.
 • Obowiązki, jakie czekają Ciebie i Twoją organizację w związku z wejściem w życie Rozporządzenia UE o Usługach Cyfrowych.
 • Obowiązki nałożone przez Akt o Usługach Cyfrowych na różne kategorie podmiotów.
 • Sposób, w jaki zorganizować działalność, jeżeli nie masz siedziby w UE, a świadczysz usługi na rzecz użytkowników z UE.
 • Rewolucyjne zasady krajowego i unijnego nadzoru nad usługami cyfrowymi.
 • Nowe zasady sądowej kontroli pośredników, zarówno sprawowanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE, jak i krajowe organy sądowe.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność w internecie, a także dla wewnętrznych prawników oraz adwokatów i radów prawnych przygotowujących swoich klientów i swoje organizacje do nowych ram prowadzenia działalności i odpowiedzialności w internecie. 

Program szkolenia

Termin szkolenia:  29.01.2024  10:00-15:00


 1. Filozofia kaskadowej odpowiedzialności na gruncie DSA.
 2. Nowe instytucje i definicje, a także podmioty odpowiedzialne za nadzór nad DSA.
 3. Ogólne zasady odpowiedzialności i należytej staranności poszczególnych kategorii pośredników:
  • zwykłych pośredników,
  • podmiotów hostingowych,
  • podmiotów świadczących usługi cachingu,
  • platform internetowych,
  • platform umożliwiających zawieranie umów z konsumentami,
  • bardzo dużych wyszukiwarek i bardzo dużych platform internetowych.
 4. Zadania i kompetencje krajowych organów nadzoru nad DSA.
 5. Unijny poziom współpracy w ramach DSA i kompetencje Komisji Europejskiej.
 6. Szczegółowe rozwiązania przyjęte w DSA, w tym m.in.:
  • system wymiany informacji,
  • certyfikacja sądowych organów krajowych,
  • organizacje audytorskie.

Radczyni prawna. Kierowniczka Katedry Prawa Mediów, OWI i Nowych Technologii w Instytucie Prawa w ASzWoj w Warszawie. Kierowniczka Centrum Badań nad Cyberbezpieczeństwem, członkini Rady ds.Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji....

Adwokatka. Kierowniczka Katedry Bezpieczeństwa Ustrojowego w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa Akademii Sztuki Wojennej. Wieloletnia pracownica centralnych organów administracji – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo gospodarcze.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck