Zażalenie w postępowaniu cywilnym

Zróżnicowany charakter reżimu prawnego zażalenia. Problematyka zażalenia z uwzględnieniem węzłowych zagadnień praktycznych.

Zażalenie w postępowaniu cywilnym

Opis szkolenia

W następstwie zmian Kodeksu postępowania cywilnego dokonanych w 2019 r. instytucja zażalenia stała się wyzwaniem dla zdezorientowanych stron i ich pełnomocników skarżących poszczególne postanowienia. Nieustanne zmiany tej ustawy procesowej uchwalane w ostatnim czasie jeszcze bardziej komplikują zasady wnoszenia zażalenia nasuwając nowe pytania i obiekcje. 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu omówienie wszystkich typów zażalenia zarówno w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych, jak i w  postępowaniu egzekucyjnym z uwzględnieniem i wyjaśnieniem zasadniczych problemów interpretacyjnych na tle tego środka zaskarżenia, z którymi wciąż musi zmagać się praktyka. 

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do adwokatów i radców prawnych, sędziów i referendarzy sądowych oraz komorników sądowych i innych osób zainteresowanych tematyką środków zaskarżania. 

Program szkolenia

Termin szkolenia:  27.02.2024  14:00-17:00


 • Doręczenie stronie postanowienia z uzasadnieniem, a termin do wniesienia zażalenia.
 • Dogmatyczny model zażalenia. Wielość typów zażalenia.
 • Zażalenie w procesie cywilnym. Katalog postanowień zaskarżalnych zażaleniem:
  • zażalenie dewolutywne,
  • zażalenie poziome na postanowienie sądu pierwszej instancji,
  • zażalenie poziome na postanowienie sądu drugiej instancji.
 • Zbieg zażaleń. Reguły kolizyjne.
 • Odpowiedź na zażalenie.
 • Postępowanie zażaleniowe. Kontrola dopuszczalności zażalenia.
 • Odrzucenie zażalenia. Problem zaskarżalności postanowienia o odrzucenie zażalenia.
 • Skład sądu zażaleniowego.
 • Uzasadnianie orzeczeń kończących postępowanie zażaleniowe.
 • Zażalenie w postępowaniu zabezpieczającym.
 • Zażalenie w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Adwokat. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium

Zapisy trwają do 26 lutego 2024 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersji przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck