Kontrola w miejscu pracy – jakie formy kontroli może stosować pracodawca?

Formy i zasady kontroli w miejscu pracy. Granice uprawnień kontrolnych pracodawcy. Monitoring i videomonitoring, kontrola GPS, kontrola osobista pracownika.

Kontrola w miejscu pracy – jakie formy kontroli może stosować pracodawca?

Opis szkolenia

Rozwój nowoczesnych technologii zmienił współczesne środowisko pracy i obecnie dostępne są narzędzia, dzięki którym organizacja może niemalże w sposób stały kontrolować pracowników. Kontrola, której adresatem są ludzie niewątpliwie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie organizacji. Zagadnienie kontroli w miejscu pracy budzi jednak dużo emocji – dochodzi bowiem do zdarzenia interesu pracownika, jakim jest jego prawo do prywatności z interesem pracodawcy, rozumianym jako prawo kontroli pracy. Na tym tle pojawiają się liczne pytania i wątpliwości, w szczególności dotyczące tego, jakie możliwości kontroli ma pracodawca i jakie są granice danej formy kontroli.

Kontrola pracowników w miejscu pracy może odbywać się na wielu płaszczyznach, przy czym działania pracodawcy muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym nie mogą naruszać godności i innych dób osobistych pracownika.

Celem szkolenia jest omówienie praktyki kontroli, w tym:

 • omówienie różnych, prawem dopuszczalnych form kontroli w miejscu pracy,
 • wskazanie, jakie zachowanie pracodawcy można uznać za prawidłowe wykonywanie swojego uprawnienia do kontroli pracowników, a jakie trzeba zakwalifikować już za czynności bezprawne i nieetyczne,
 • określenie warunków jakie musi spełniać dana forma kontroli, aby była zgodna z prawem,
 • wskazanie, co grozi pracodawcy, który przekroczy swoje prawo do kontroli.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jakie formy kontroli pracownika są dopuszczalne w świetle przepisów prawa?
 • Jaka jest różnica między monitoringiem w zatrudnieniu a kontrolą?
 • W jakim stopniu musi być chroniona prywatność pracownika?
 • Jakie są granice uprawnień kontrolnych pracodawcy?
 • Czy pracodawca może przeszukiwać rzeczy osobiste i ubranie pracownika?
 • Czy dopuszczalne jest „śledzenie” pracowników w mediach społecznościowych?
 • Czy możliwe jest  przeszukanie szafki służbowej pracownika?
 • Na czym polega kontrola psychometryczna i kto jej może podlegać?
 • Jak powinna zostać prawidłowo przeprowadzona kontrola trzeźwości?
 • Jakie konsekwencje poniesie pracodawca, który przekroczy swoje prawo do kontroli?
 • Kiedy i komu skontrolowany pracownik może złożyć zgłoszenie podejrzenia o popełnieniu przestępstwa?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla właścicieli firm, osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

Program szkolenia

1. Zasady kontroli w miejscu pracy.

 • Źródła i granice uprawnień kontrolnych.
 • Definicja dobra osobistego.
 • Definicja prywatności.
 • Czy możemy mówić o prywatności pracowniczej?

2. Monitoring w zatrudnieniu a kontrola – jaka jest różnica?

 • Definicja monitoringu i definicja kontroli.
 • Monitoring poczty elektronicznej.
 • Monitoring aktywności pracowników w Internecie.
 • Videomonitoring.
 • Monitoring GPS.
 • Inne formy monitoringu.
 • Pracownicy i inni uczestnicy procesu przetwarzania danych (klienci, kontrahenci) w procesie monitoringu wizyjnego.

3. Formy i zasady kontroli w stosunku pracy

 • Dress code.
 • Tajemnica korespondencji.
 • Kontrola osobista pracownika i kontrola rzeczy osobistych.
 • Kontrola psychometryczna.
 • Kontrola karalności.
 • Kontrola trzeźwości.
 • Kontrola środków działających podobnie do alkoholu.
 • Kontrola pracowników w mediach społecznościowych.

4. Gdy pracodawca wykroczy poza swoje uprawnienia kontrolne?

 • Cywilnoprawne roszczenia pracownika.
 • Skarga do UODO.
 • Zgłoszenie podejrzenia o popełnieniu przestępstwa.

Specjalistka w tematyce prawa pracy i ochrony danych osobowych. Szefowa Działu Prawa Pracy i RODO w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Autorka licznych publikacji, w tym współautorka Komentarza do Kodeksu pracy....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo Pracy.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck