• Bezpłatne

Nowe technologie a ochrona danych osobowych i prywatności. Wprowadzenie do Kursu Prawa Nowych Technologii.

Wprowadzenie do kursu Prawa Nowych Technologii.

Nowe technologie a ochrona danych osobowych i prywatności. Wprowadzenie do Kursu Prawa Nowych Technologii.

Opis szkolenia

Najaktualniejsze przepisy i orzecznictwo – w 2023 roku uchwalono szereg aktów prawnych oraz wydano szereg decyzji i orzeczeń sądowych, istotnych z punktu widzenia ochrony danych osobowych i nowych technologii.

Szkolenie stanowi wstęp do kursu Prawa Nowych Technologii, na który zapraszamy, w dniach 17 października - 14 grudnia 2023 r. Sprawdź szczegóły >

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian w prawie Unii Europejskiej, mających znaczenie dla ochrony danych osobowych i prywatności w związku ze stosowaniem nowych technologii.

Udział w szkoleniu pozwoli Ci także na zapoznanie się z najważniejszymi wytycznymi i decyzjami i orzeczeniami sądowymi, których znajomość jest konieczna przy stosowaniu nowych technologii.

Na szkoleniu omówiona zostanie aktualna problematyka wpływu nowych technologii na ochronę danych osobowych i prywatność.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Które z nowo uchwalonych aktów prawnych mają znaczenie dla stosowania nowych technologii i ochrony danych osobowych/prywatności?
 • Które decyzje regulatorów i orzeczenia sądowe mają największe znaczenie dla identyfikacji ryzyk prawnych związanych z ochroną danych osobowych w projektach wdrożeń nowych technologii?
 • Które wytyczne regulatorów i kodeksy branżowe mają znaczenie dla ochrony danych osobowych przy wdrażaniu innowacji (chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, blockchain)?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie kierowane jest do prawników wykonujących działalność w kancelariach prawnych, prawników wykonujących działalność w wewnętrznych działach prawnych przedsiębiorstw i organów administracji publicznej, pracowników i współpracowników firm konsultingowych, świadczących usługi z zakresu wdrażania nowych technologii, pracowników i współpracowników odpowiadających za compliance w przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej.


Bezpłatny webinar stanowi wprowadzenie do Kursu Prawa Nowych Technologii, który odbędzie się w dn. 17 października - 14 grudnia 2023 r. 

Celem kursu jest praktyczne i kompleksowe zapoznanie uczestników z aktualną problematyką prawną rozwoju nowych technologii.

Program kursu obejmuje 5 modułów tematycznych:

 1. Źródła prawa nowych technologii. RODO a Internet i innowacje.
 2. Przełomowe innowacje i prawo.
 3. Handel i marketing elektroniczny.
 4. Cyfrowe treści oraz cyfrowa rozrywka w Internecie.
 5. Cyberbezpieczeństwo oraz umowy IT.

Zapisz się >

Program szkolenia

Termin szkolenia: 19.09.2023 10:00-11:30


 1. Analiza najważniejszych aktów Unii Europejskiej oraz polskich mających wpływ na ochronę danych osobowych i stosowanie nowych technologii.
 2. Omówienie najważniejszych decyzji UODO i regulatorów innych państw UE, a także orzeczeń TSUE i sądów krajowych z zakresu nowych technologii.
 3. Przedstawienie wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych (RODO) oraz regulatorów innych państw dotyczących wdrażania innowacji.
 4. Checklista najważniejszych ryzyk prawnych w projektach nowych technologii – perspektywa ochrony danych osobowych i prywatności

Adwokat, Senior Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W...

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck