• Prawo pracy 2023

Praca zdalna w praktyce po zmianach od 7 kwietnia 2023 r.

Nowe obowiązki pracodawcy. Regulamin pracy zdalnej. Kontrola pracy zdalnej. Elastyczna organizacja pracy. BHP w pracy zdalnej.

Praca zdalna w praktyce po zmianach od 7 kwietnia 2023 r.

Opis szkolenia

7 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowa regulacja dotycząca pracy zdalnej. Zmiana ta zastąpiła dotychczas funkcjonującą w Kodeksie pracy telepracę i jest kluczowa dla wielu organizacji. Są to zmiany bardzo oczekiwane przez pracodawców, które równocześnie stwarzają wiele nowych obowiązków po ich stronie – m.in. opracowanie Regulaminu pracy zdalnej. Uregulowana została także okazjonalna praca zdalna, odnośnie której pojawia się bardzo dużo pytań praktycznych.

Na szkoleniu omówione zostaną nowe przepisy Kodeksu pracy odnoszące się do pracy zdalnej w ujęciu praktycznym.

Prowadzący dokona analizy ustawy  o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, którą w dniu 27 stycznia 2023 r. podpisał Prezydent RP, obejmującej m.in. przepisy w zakresie pracy zdalnej. Ustawa została opublikowana w dniu 6 lutego 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 240), a praca zdalna weszła w życie w dniu 7 kwietnia 2023 r.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jak kształtują się obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną (m. in. zapewnienie narzędzi i materiałów, zwrot ponoszonych kosztów)?
 • Jakie prace mogą być wykonywane zdalnie, a jakich rodzajów pracy tak wykonywać nie można?
 • Jakie procedury muszą towarzyszyć wprowadzeniu pracy zdalnej w zakładzie pracy?
 • Jakie elementy musi zawierać regulamin pracy zdalnej?
 • Jakie dane musi zawierać porozumienie dotyczące pracy zdalnej zawarte z organizacją związkową brakuje znaku zapytania na końcu?
 • Jak prawidłowo zawrzeć indywidualne porozumienie z pracownikiem dotyczące pracy zdalnej?
 • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy zdalnej?
 • Jakie są nowe przepisy o elastycznej organizacji pracy oraz przesłanki odmowy uwzględnienia realizacji wniosku?
 • Jak i kiedy pracodawca może kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalnie?
 • Praca zdalna jako uprawnienie pracownika - kiedy wniosek pracownika wiąże pracodawcę?
 • Jaka jest możliwość ustalenia rozliczenia pracy zdalnej  ekwiwalentem lub ryczałtem i jakie są różnice pomiędzy ekwiwalentem i ryczałtem? jest podwójna spacja między zdalnej a ekwiwalentem?
 • Jak uregulowane zostały kwestie BHP w pracy zdalnej?

Program szkolenia

Termin szkolenia: 25.05.2023 10:00-13:00


 1. Pojęcie pracy zdalnej i wyłączenia pewnych prac spod możliwości wykonywania ich zdalnie.
 2. Uzgodnienie dotyczące pracy zdalnej.
 3. Wyjątkowa możliwość polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę.
 4. „Miękkie roszczenie” o pracę zdalną - zasadniczy obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną złożonego przez osobę uprzywilejowaną w oparciu o przepisy o pracy zdalnej lub nowe przepisy o elastycznej organizacji pracy oraz przesłanki odmowy uwzględnienia realizacji wniosku.
 5. Porozumienie dotyczące pracy zdalnej zawarte z organizacją związkową lub regulamin pracy zdalnej albo indywidualne porozumienie z pracownikiem.
 6. Obowiązkowa treść porozumienia lub regulaminu.
 7. Obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną (m. in. zapewnienie narzędzi i materiałów, zwrot ponoszonych kosztów) – zakres obowiązków pracodawcy.
 8. Możliwość ustalenia rozliczenia ekwiwalentem lub ryczałtem, różnice pomiędzy ekwiwalentem i ryczałtem, zasady ustalania.
 9. Wyłączenie spod przychodów pracownika świadczeń związanych z pokrywaniem kosztów pracy zdalnej.
 10. Kontrola pracy zdalnej.
 11. Wyłączenia w zakresie BHP.
 12. Zmiana formy, w jakiej składane są przez pracownika wnioski, dla których Kodeks pracy przewiduje formę pisemną.
 13. Praca zdalna okazjonalna:
  • wnioski pracowników,
  • ilość dni okazjonalnej pracy zdalnej w 2023 r. i skutki przekroczenia tej ilości,
  • koszty okazjonalnej pracy zdalnej.

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, były pracownik jednego z wojewódzkich urzędów pracy. Autor i współautor 40 książek i ponad 2000 artykułów z tego zakresu. Doświadczony szkoleniowiec - przeprowadzonych ponad 3000...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo Pracy.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck