• Konferencja

Konferencja Akt o Usługach Cyfrowych a regulator Internetu w Polsce

Akt o usługach cyfrowych. Założenia i cele. Polskie przepisy.  Problemy praktyczne. Obowiązki dostawców usług pośrednich. Nowy regulator Internetu.

Konferencja Akt o Usługach Cyfrowych a regulator Internetu w Polsce

Opis konferencji

W dniu 5.7.2022 r. Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act). To najważniejszy od ponad 20 lat akt prawny, dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie. Ma on szczególne znaczenie dla użytkowników internetowych, przedsiębiorców oraz platform internetowych jako dostawców usług cyfrowych.

Akt o Usługach Cyfrowych reguluje trzy podstawowe obszary związane z działalnością w Internecie:

 • Zwalczania nielegalnych treści w Internecie - wprowadzenie szczególnych procedur regulujących proces identyfikacji tego rodzaju treści ma prowadzić do ich sprawniejszego wykrywania i usuwania bądź uniemożliwienia dostępu do nich.
 • Dążenie do stworzenia uczciwego i bezpiecznego środowiska handlu elektronicznego. Aby to osiągnąć, Akt o Usługach Cyfrowych między innymi zobowiązuje platformy umożliwiające konsumentom zawieranie umów na odległość do weryfikacji przedsiębiorców korzystających z ich usług w celu propagowania wiadomości o produktach lub usługach lub oferowania usług lub produktów (zasada „know your customer”).
 • Zagadnienia uczciwej reklamy internetowej - wprowadzenie przepisów regulujących stanowi ważny element właściwego funkcjonowania usług cyfrowych. Platformy mają obowiązek zapewnienia możliwości łatwej identyfikacji danego przekazu jako reklamy, a także wskazania w czyim imieniu i na podstawie jakich parametrów dany przekaz jest wyświetlany konkretnym odbiorcom.

Nadzór nad wykonaniem wyżej wymienionych obowiązków, a także kompetencje do nakładania kar, powierzono nowym regulatorom Internetu, określanym jako „Koordynatorzy do spraw usług cyfrowych”. Podmioty te będą miały możliwość nałożenia sankcji administracyjnych, w tym wysokich kar pieniężnych.

Podczas konferencji, w ramach trzech paneli, eksperci będą dyskutowali oraz prezentowali swoje poglądy w następujących obszarach:

 • Praktyka współpracy regulatorów z rynkiem internetowym.
 • Akt o Usługach Cyfrowych – szanse i zagrożenia dla branży internetowej.
 • Zwalczanie nielegalnych treści, bezpieczny e-commerce oraz transparentna reklama internetowa – wyzwania przy wdrażaniu obowiązków.

Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja przeznaczona jest dla prawników, wykonujących swoją działalność w kancelariach prawnych oraz w ramach departamentów prawno-regulacyjnych firm świadczących usługi cyfrowe, a także dla pracowników urzędów, które sprawują nadzór nad działalnością podmiotów prowadzących działalność w Internecie.

Partnerzy

 • Izba Gospodarki Elektronicznej.
 • Cyfrowa Polska.
 • Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii.
 • Polskie Stowarzyszenie Marketingu.

Program konferencji

9:00-9:45Rejestracja uczestników i poranna kawa.

9:45–10:00Otwarcie konferencji.

 • Wojciech Bierwiczonek (Dyrektor Zarządzający, Wydawnictwo C.H.Beck)
 • Włodzimierz Schmidt (Prezes, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska)

10:00-11:00Koncepcja organów krajowych wdrażających Akt o Usługach Cyfrowych.

prof. dr hab. Stanisław Piątek (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)

 • Struktura organów wdrażających Akt o Usługach Cyfrowych.
 • Status koordynatora ds. usług cyfrowych.
 • Kompetencje regulacyjne koordynatora ds. usług cyfrowych.
 • Sądowa kontrola rozstrzygnięć egzekwujących Akt o Usługach Cyfrowych.

11:00 - 12:00Akt o Usługach Cyfrowych i Akt o Rynkach Cyfrowych – nowe ramy regulacyjne dla platform internetowych na terytorium UE. Od negocjacji do implementacji.

Jarosław Sekuła (Radca, Departament Polityki Cyfrowej KPRM)

 • Cele uchwalenia i założenia Aktu o Usługach Cyfrowych i Aktu o rynkach cyfrowych.
 • Najważniejsze obszary regulowane Aktem o Usługach Cyfrowych (zwalczanie nielegalnych i szkodliwych treści, platformy handlu elektronicznego, reklama internetowa) i instrumenty prawne ich realizacji.
 • Akt o Usługach Cyfrowych a regulacje sektorowe.
 • Potrzeba przyjęcia polskich przepisów wdrażających Akt o Usługach Cyfrowych i Akt o rynkach cyfrowych.
 • Modele funkcjonowania koordynatora do spraw usług cyfrowych

12:00 - 12:15Przerwa na kawę.

12:15 - 13:00 Panel I: Praktyka współpracy regulatora z rynkiem internetowym.

 • Moderator: mec. Mariusz Grzesiuk (RASP)

Uczestnicy:

 • Agnieszka Ogrodowczyk (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji)
  Dorota Grudzień-Barbachowska (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
  Katarzyna Araczewska (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
 • Regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa nakładane na podmioty FinTech.
 • Relacja RODO do projektu ePrivacy, i regulacji PSD2.

13:00 - 13:45Przerwa na lunch.

13:45 – 14:45Panel II: Akt o Usługach Cyfrowych – szanse i zagrożenia dla branży internetowej.

Moderator:

 • Włodzimierz Schmidt (Prezes, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska)

Uczestnicy:

 • Katarzyna Araczewska (Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, UOKIK)
 • Magdalena Brzeska (Prezes, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB)
 • mec. Witold Chomiczewski (Izba Gospodarki Elektronicznej)
 • Andrzej Dulka (Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)
 • Michał Kanownik (Prezes, Związek Cyfrowa Polska)

14:45 - 15:00Przerwa na kawę.

15:00 – 16:15Panel III: Akt o Usługach Cyfrowych a zwalczanie nielegalnych treści, bezpieczny e-commerce oraz transparentna reklama internetowa – wyzwania przy wdrażaniu obowiązków.

Moderator:

 • mec. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Uczestnicy:

 • dr Damian Flisak (RASP)
 • mec. Marcin Gotkiewicz (Wirtualna Polska)
 • mec. Magdalena Grześko-Zielińska (Interia)
 • dyr. Greg Mroczkowski (IAB Europe)
 • mec. Marcin Olender (Google)
 • dr Magdalena Piech (Allegro)
 • Włodzimierz Schmidt (Prezes, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska)

16:15–16:30Podsumowanie i zakończenie konferencji.