Raportowanie ESG - sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju w praktyce

Opis szkolenia

Począwszy od 2024 r. przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej zobowiązane będą do sporządzania sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju (dotychczas zwanych sprawozdaniami niefinansowymi). Sprawozdania te będą częścią sprawozdania z działalności i będą podlegały obowiązkowemu audytowi. Członkowie organów spółki będą ponosili odpowiedzialność – w tym karną – za ich niesporządzenie lub nierzetelne sporządzenie. Równocześnie, dobrze sporządzone sprawozdanie daje możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji.

Udział w szkoleniu pozwala uzyskać kompetencje, które wkrótce będą poszukiwane przez wielu pracodawców.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do sporządzania sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami dyrektywy CSRD i europejskich standardów raportowania ESRS oraz do przygotowania ujawnień wymaganych zgodnie z rozporządzeniem o taksonomii. 

Ponadto, w ramach szkolenia uczestnikom zostaną przedstawione podstawowe regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju wraz z ich genezą, co pozwoli im lepiej rozumieć zmiany w zasadach prowadzenia działalności gospodarczej w związku z transformacją w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Udział w szkoleniu pozwoli Ci:

 • przygotować się do przeprowadzenia w spółce procesu raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju,
 • dokonać oceny zgodności działalności spółki z taksonomią i przygotować ujawnienia wymagane na podstawie art. 8 rozporządzenia o taksonomii,
 • zrozumieć kluczowe pojęcia związane z raportowaniem, takie jak: ocena istotności, łańcuch wartości, interesariusze, należyta staranność, IRO,
 • zrozumieć, na czym polegać będzie atestacja sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • przygotować proces zaangażowania interesariuszy,
 • zweryfikować, czy spółka prowadzi działalność zgodną z minimalnymi gwarancjami,
 • zrozumieć kierunek transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju, w tym cele wyznaczone przez Porozumienie paryskie i Agendę 2030.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do członków organów zarządzających i nadzorczych spółek podlegających raportowaniu na podstawie dyrektywy CSRD i europejskich standardów raportowania ESRS, osób, którym w spółce powierzono przygotowanie sprawozdania w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także osób zajmujących się w spółce tematyką ESG (nawet jeśli spółka jeszcze nie podlega obowiązkom raportowania).

Program szkolenia

10:00–11:30 Część I:

 • Wstęp. ESG na świecie i w Europie – historia, trendy i regulacje.
 • Raportowanie ESG – koncepcja, przyczyny i cele.

11:30–11:45Przerwa

11:45–13:15 Część II:

 • Kluczowe regulacje dotyczące raportowania:
  • CSRD/ESRS,
  • Taksonomia EU.
 • Standardy ESRS: budowa i najważniejsze ujawnienia tematyczne.
 • Kluczowe pojęcia związane z raportowaniem CSRD/ESRS:
  • zasada podwójnej istotności,
  • interesariusze,
  • łańcuch wartości,
  • atestacja sprawozdań zrównoważonego rozwoju,
  • odpowiedzialność organów w związku z nienależytym raportowaniem.

13:15–13:45Przerwa

13:45–15:15Część III:

 • Przykładowe ujawnienia z obszarów E, S i G.
 • Strategia ESG oraz kluczowe polityki, działania, wskaźniki i cele - zasady tworzenia i wymogi wynikające z ESRS.
 • Jak przygotować się do raportowania? Uwagi praktyczne i przykłady.
 • Pytania i odpowiedzi.

Członek Komitetu ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Członek grupy wsparcia EFRAG ds. rozwoju standardów raportowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (VSME ESRS). Członek Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium Prawo gospodarcze.

ESG - przewodnik po regulacjach prawnych

ESG - przewodnik po regulacjach prawnych

Przewodnik po najważniejszych regulacjach prawnych związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Zawiera dużą liczbę przykładów obrazujących omawiane zagadnienia co ułatwi wdrożenie ESG w przedsiębiorstwie - sprawdź szczegóły ›

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck