• Bezpłatne

Wprowadzenie do ESG – czym jest i dla kogo ma znaczenie?

Co to jest ESG? Raportowanie. Aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze. Bariery regulacyjne i organizacyjne. Legislacja.

Wprowadzenie do ESG – czym jest i dla kogo ma znaczenie?

Opis szkolenia

Otoczenie prawne ESG jest skomplikowane i zmienia się bardzo dynamicznie. Dyrektywa CSRD, która weszła w życie 5.1.2023 r., obejmuje wiele nowych podmiotów, które do tej pory w ogóle nie sporządzały sprawozdań niefinansowych. Wiele przedsiębiorstw zgłasza trudności z aktualizacją albo wdrożeniem procesu raportowania. Regulacje proponowane przez prawodawcę unijnego są nowością, dużym obciążeniem organizacyjnym i wyzwaniem. Wśród nowych obowiązków najczęściej wymienia się konieczność raportowania według jednolitych standardów, umieszczenia informacji w odrębnej sekcji sprawozdania z działalności, obligatoryjną atestację sprawozdania ESG czy przedstawienie informacji w jednolitym formacie elektronicznym. W przedsiębiorstwach brakuje  do tego zasobów, kompetencji i doświadczeń. 

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Co to jest ESG i na czym polega?
 • Jakie podmioty obejmują regulacje dyrektywy CSRD?
 • Jakie przepisy regulują ESG?
 • Jak kształtują się obowiązki przedsiębiorców w zakresie trzech filarów ESG?
 • Co jeszcze zmieni się w obszarze ESG i jak przygotować na te zmiany swoją organizację?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu i kadry kierowniczej, prawników, w szczególności wewnętrznych, pracowników działów CSR/ESG/zrównoważonego rozwoju oraz takich działów, jak ochrona środowiska, compliance, zarządzanie ryzykiem, komunikacja, marketing, HR, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką raportowania niefinansowego. Szkolenie kierujemy zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego.


Bezpłatny webinar stanowi wprowadzenie do kursu "Raportowanie ESG - prawo i praktyka", który odbędzie się w dn. 20 lutego - 19 marca 2024 r.

W trakcie kursu nauczysz się podstaw sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu aktualizacja lub wdrażanie obowiązków prawnych związanych z ESG będzie prostsze, bardziej efektywne i skuteczne.

Program kursu obejmuje 3 moduły tematyczne:

 1. Wstęp do ESG. Prawne aspekty raportowania.
 2. Środowiskowe aspekty ESG. Taksonomia & greenwashing.
 3. Społeczne i zarządcze aspekty ESG. Należyta staranność & governance.

Zapisz się >

Program szkolenia

Termin szkolenia: 05.02.2024 11:00-12:00


 1. Co to jest „ESG” i dla kogo ma znaczenie?
 2. Jak zmienia się otoczenie regulacyjne? – Prawne aspekty raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju (NFRD, CSRD, SFDR, CSDDD, Taksonomia UE).
 3. Aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze – jakie kwestie się pod nimi kryją?
 4. Jakie bariery regulacyjne i organizacyjne wiążą się z ESG? – Prawo i praktyka.
 5. Czy to już czas na zmiany wewnątrzorganizacyjne? – Harmonogram legislacyjny

Aplikantka radcowska, associate w kancelarii Rymarz Zdort Maruta w zespole compliance. Doradza w obszarach: compliance (w zakresie whistleblowingu, przeciwdziałania korupcji, AML/CFT, przestępczości białych kołnierzyków,...

Radczyni prawna, doktor nauk prawnych. Partner i szefowa zespołu compliance w kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Laureatka nagrody Doradca Compliance Roku, przyznawanej przez Instytut Compliance. Członkini Komitetu Compliance...