• W trakcie
 • Dołącz do grupy

Kurs: Raportowanie ESG - prawo i praktyka

Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju w świetle prawa unijnego i polskiego. Środowisko (E), społeczeństwo (S) i ład korporacyjny (G). Taksonomia UE. Greenwashing. Należyta staranność w łańcuchu dostaw.

Kurs: Raportowanie ESG - prawo i praktyka

Opis szkolenia

Kompleksowy kurs online, na którym nauczysz się podstaw sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu aktualizacja lub wdrażanie obowiązków prawnych związanych z ESG będzie prostsze, bardziej efektywne i skuteczne.

Dlaczego warto?

 • Szkolenie online

  3 moduły tematyczne - 18 godzin zegarowych w wygodnej formule online.

 • Doświadczony prelegent

  Doświadczony prelegent - swoim doświadczeniem dzieli się uznany ekspert z zakresu ESG, doradzający zarówno w zakresie środowiskowym, społecznym, jak i ładu korporacyjnego.

 • Interaktywna formuła kursu

  Interaktywna formuła kursu - w trakcie aktywnych zajęć zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu raportowania ESG. Zajęcia mają praktyczny, interaktywny wymiar, dzięki czemu uczestnicy zyskują okazję do dyskusji, zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

 • Rozbudowane materiały szkoleniowe

  Rozbudowane materiały szkoleniowe - obszerne prezentacje, check-listy najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem projektów ESG oraz case studies.

5 stycznia 2023 r. weszła w życie dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), a 31 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała jednolite unijne standardy raportowania (ESRS). Dla przedsiębiorców oznacza to nowe obowiązki: identyfikację ryzyk w zakresie ESG, zarządzanie tymi ryzykami, budowanie strategii oraz, jako efekt tego procesu, raportowanie. Pierwsza grupa przedsiębiorstw ujawni informacje już za 2024 rok.

Otoczenie prawne ESG dynamicznie się zmienia i jest skomplikowane. Dyrektywa CSRD obejmie wiele nowych podmiotów, które do tej pory w ogóle nie sporządzały sprawozdań niefinansowych. Szacuje się, że w Unii Europejskiej raportowaniem zostanie objętych ok. 50 tys. organizacji, z czego aż 3,5 tys. w Polsce. Wiele przedsiębiorstw zgłasza trudności z aktualizacją albo wdrożeniem procesu raportowania. Regulacje proponowane przez prawodawcę unijnego są nowością, dużym obciążeniem organizacyjnym i wyzwaniem. Wśród nowych obowiązków najczęściej wymienia się konieczność raportowania według jednolitych standardów, umieszczenia informacji w odrębnej sekcji sprawozdania z działalności, obligatoryjną atestację sprawozdania ESG czy przedstawienie informacji w jednolitym formacie elektronicznym. W przedsiębiorstwach brakuje  do tego zasobów, kompetencji i doświadczeń. 

Dzięki naszemu kursowi:

 • dowiesz się, jakie obowiązki czekają Twoją organizację w związku ze zrównoważonym rozwojem,
 • otrzymasz wiedzę potrzebną do przeprowadzenia odpowiednich zmian w Twojej organizacji,
 • zyskasz czas na przygotowanie się do nowych obowiązków oraz przewagę konkurencyjną,
 • podniesiesz swoje kompetencje w zakresie ESG,
 • wyjdziesz naprzeciw rynkowym trendom i zmniejszysz ryzyko niekorzystnych skutków dla Twojej organizacji.

Na kursie dowiesz się w szczególności: 

 • Co oznacza skrót „ESG” i jakie ma znaczenie dla przedsiębiorstw?
 • Jakie są ramy prawne sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju?
 • Jakie korzyści, ale i bariery oraz wyzwania niesie ze sobą ESG?
 • Jak wygląda proces przygotowywania raportu i jak zacząć działać w obszarze ESG?
 • Jakich danych oczekuje prawodawca w obszarach środowiskowym, społecznym oraz zarządczym?
 • Czym jest greenwashing i jak bezpiecznie mówić, że dany produkt czy usługa jest „eko”?
 • Co należy ujawniać na podstawie Taksonomii i czym jest zrównoważona środowiskowo działalność gospodarcza?
 • Czym jest należyta staranność w zakresie zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw i jak ją zachować?
 • Jaka jest rola compliance w ESG?

Cel kursu

Celem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z ESG, które są niezbędne dla zrozumienia i przeprowadzenia procesu raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kurs składa się z trzech modułów tematycznych (18 godzin zajęć), które umożliwiają zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy prawno-biznesowej ułatwiającej rozwój kompetencji w zakresie ESG.


3-dniowy kurs będzie skupiał się na omówieniu następujących tematów:

Moduł I - Prawne aspekty raportowania.

Pierwszy dzień kursu poświęcony jest wprowadzeniu do tematyki ESG oraz prawnym aspektom raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy otrzymają szeroki zestaw informacji na temat historii raportowania niefinansowego, rozwoju koncepcji ESG, a także wyzwań i barier związanych z wdrożeniem ESG w organizacji.

Moduł II - Środowiskowe aspekty ESG. Taksonomia & greenwashing.

Drugi dzień kursu skupia się wokół zagadnień związanych z „E” w ESG, tj. środowiskiem. Uczestnicy otrzymają praktyczne informacje na temat wskaźników raportowania w tym obszarze, greenwashingu oraz Taksonomii.

Moduł III - Społeczne i zarządcze aspekty ESG. Należyta staranność & governance.

Trzeci i ostatni dzień kursu skupia się wokół zagadnień związanych z „S” oraz „G” w ESG, tj. społecznych oraz zarządczych. Uczestnicy otrzymają praktyczne informacje na temat wskaźników raportowania w tych obszarach, a także nadchodzących regulacjach w zakresie należytej staranności oraz roli ładu korporacyjnego i compliance w sprawozdawczości ESG.


Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest do członków zarządu i kadry kierowniczej, prawników, w szczególności wewnętrznych, pracowników działów CSR/ESG/zrównoważonego rozwoju oraz takich działów, jak ochrona środowiska, compliance, zarządzanie ryzykiem, komunikacja, marketing, HR, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką raportowania niefinansowego. Szkolenie kierujemy zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego.

Program szkolenia

Moduł I - Wstęp do ESG. Prawne aspekty raportowania 20.02.2024, 10:00-16:00

10:00 – 11:30 Wstęp do ESG cz. 1

 • Co to jest ESG i jakie ma znaczenie dla przedsiębiorstw?
 • Od CSR do ESG – jak rozwój koncepcji „społecznie odpowiedzialnych” przedsiębiorstw łączy się ze zrównoważonym rozwojem?
 • Kontekst prawny – jak zmienia się otoczenie regulacyjne w obszarze ESG (NFRD, CSRD, SFDR, CSDDD, Taksonomia UE)?
 • Jakie są korzyści i trendy związane z ESG?
 • Co przedsiębiorstwa wskazują jako bariery i wyzwania w kontekście ESG?
 • Dlaczego ESG jest ważne i czy rynek jest gotowy?

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:30 Wstęp do ESG cz. 2

 • Kim są „interesariusze” i dlaczego warto brać ich zdanie pod uwagę?
 • Czynniki finansowe a niefinansowe – czy ESG się opłaca?
 • Czym są „ratingi ESG” i czy mają znaczenie?
 • Jak zacząć działać w obszarze ESG? – o roli zarządu, kadry menadżerskiej oraz strategii ESG.
 • Jak wygląda proces przygotowania raportu?
 • Czy sam raport ESG wystarczy? – o raportach i ich zawartości.

13:30 – 14:00 Przerwa na lunch

14:00 – 15:30 Raportowanie ESG – aspekty prawne

 • Od dyrektywy NFRD do dyrektywy CSRD – jak się zmienia kontekst prawny wokół raportowania ESG?
 • Raportowanie niefinansowe a raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju – jakie są różnice?
 • Kto i kiedy będzie zobowiązany do ujawniania informacji ESG?
 • Jednolite standardy raportowania (ESRS) – co się w nich znajduje i czym się różnią od dotychczasowych benchmarków?
 • Jakie informacje w obszarach: środowiskowym, społecznym i zarządczym będą ujawniać przedsiębiorstwa? – omówienie przykładowych wskaźników.
 • Czym jest zasada podwójnej istotności i dlaczego ma kluczowe znaczenie?
 • Jaka powinna być struktura raportu ESG zgodnie z nowymi przepisami?

15:30-16:00 Sesja Q&A

Moduł II - Aspekty środowiskowe. Taksonomia & greenwashing05.03.2024, 10:00-16:00

10:00-11:00 Miejsce „environmental” w ESG. Wskaźniki środowiskowe według jednolitych standardów

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 13:15 Komunikacja a greenwashing

 • Greenwashing, czyli czym jest tzw. ekościema?
 • Jak wygląda greenwashing w praktyce? – przegląd dotychczasowej praktyki decyzyjnej i orzecznictwa.
 • Kiedy przedsiębiorca dopuszcza się greenwashingu? – przykłady nielegalnego działania.
 • Co grozi przedsiębiorcy za greenwashing?
 • Jak bezpiecznie komunikować bycie „eko”?
 • Sesja Q&A.

13:15 – 13:45 Przerwa na lunch

13:45 – 15:45 Taksonomia UE

 • Czym jest „taksonomia” i jaki ma związek z ESG?
 • Jakie obowiązki dla przedsiębiorstw wynikają z Taksonomii UE? – raportowanie
 • Jakie warunki musi spełniać działalność zrównoważona środowiskowo?
 • Czym się różni działalność kwalifikująca się do Taksonomii od działalności zgodnej z Taksonomią?
 • Co znajduje się w technicznych kryteriach kwalifikacji?
 • Jak rozumieć „minimalne gwarancje” i jak sprawdzić, czy są przestrzegane?

15:45 – 16.00 Sesja Q&A.

Moduł III - Aspekty społeczne i zarządcze. 
Należyta staranność & governance19.03.2024, 10:00-16:00

10:00-11:00 Miejsce „social” oraz „governance” w ESG. Wskaźniki społeczne i zarządcze według jednolitych standardów

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 13:15 Należyta staranność w zakresie zrównoważonego rozwoju

 • Czym jest „należyta staranność w zakresie zrównoważonego rozwoju”?
 • Projekt dyrektywy CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) – kogo obejmie i jakie przyniesie zmiany?
 • Jakie obowiązki czekają cały łańcuch dostaw? – nowe procedury, mapowania ryzyk, system skarg i sprawozdawczość.
 • Czym są niekorzystne skutki dla praw człowieka i środowiska?
 • Czym jest „polityka należytej staranności” i co powinna zawierać?
 • Jaka odpowiedzialność czeka przedsiębiorstwa za naruszenia w łańcuchach dostaw i jak się przed nią zabezpieczyć?
 • Należyta staranność w ustawie niemieckiej – czego już możemy się spodziewać ze strony niemieckich kontrahentów?

13:15 – 13:45 Przerwa na lunch

13:45 – 15:45 Governance & compliance w ESG

 • Dlaczego governance & compliance są tak istotne dla ESG?
 • Kto powinien zajmować się ESG? – podział ról w organizacji.
 • Jakie wyzwania związane z zarządzaniem zgodnością w przedsiębiorstwie niesie ze sobą ESG?
 • Jaka jest rola i odpowiedzialność działu compliance w procesie raportowania?
 • Jak uwzględnić ESG w mapowaniu ryzyka i dlaczego warto?
 • Jak raportować? – szczegółowe omówienie wskaźników z obszaru governance oraz mapowanie organizacji pod kątem ESG na przykładzie standardu G1 business conduct.

15:45 – 16.00 Sesja Q&A

Członek Komitetu ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Członek grupy wsparcia EFRAG ds. rozwoju standardów raportowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (VSME ESRS). Członek Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium Prawo gospodarcze.

ESG - przewodnik po regulacjach prawnych

ESG - przewodnik po regulacjach prawnych

Przewodnik po najważniejszych regulacjach prawnych związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Zawiera dużą liczbę przykładów obrazujących omawiane zagadnienia co ułatwi wdrożenie ESG w przedsiębiorstwie - sprawdź szczegóły ›

Gratis przysługuje osobom, które zapisały się na pakiet.

Zapisy przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie danej części kursu do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck