Planowanie przestrzenne po nowelizacji - skutki zmian dla samorządów, inwestorów, urbanistów i architektów

Cele reformy. Nowe instrumenty planowania przestrzennego. Skutki nowelizacji dla różnych grup branżowych.

Planowanie przestrzenne po nowelizacji - skutki zmian dla samorządów, inwestorów, urbanistów i architektów

Opis szkolenia

Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 24 sierpnia 2023 r., poz. 1688) wprowadzono rewolucyjne zmiany, które mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur planistycznych. Szkolenie będzie odnosiło się do poszczególnych zagadnień z różnej perspektywy adresatów tych przepisów. Prelegenci będą starali się wyjaśnić jakie będą spodziewane skutki reformy planowania przestrzennego dla różnych grup zawodowych: samorządów (urzędników), inwestorów, urbanistów, planistów, architektów.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Na czym polega plan ogólny – nowy instrument planowania przestrzennego.
 • Jakie są obligatoryjne i fakultatywne elementy planu ogólnego?
 • Co to jest zintegrowany plan inwestycyjny?
 • Co dalej ze studium i warunkami zabudowy?
 • Co dalej z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego?

Wyjaśnione zostaną nowe pojęcia m.in.:

 • Inwestycja uzupełniająca.
 • Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • Handel wielkopowierzchniowy.
 • Nadziemna intensywność zabudowy.
 • Powierzchnia kondygnacji.
 • Udział powierzchni zabudowy i inne.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do urzędników administracji samorządowej (urzędy gmin i starostw), głównie pracowników z wydziałów architektury i planowania przestrzennego gmin i starostw, ale również wspierających działania organów uchwałodawczych (rady miasta). Szkolenie będzie pomocne dla prawników z departamentów prawnych ww. urzędów, inwestorów i ich przedstawicieli (pełnomocników: prawników, architektów, urbanistów, planistów).

Program szkolenia

Termin szkolenia: 12.12.2023 10:00-14:00


1. Cele reformy planowania przestrzennego.

 • Główne przyczyny nowelizacji przepisów.
 • Rozszerzenie katalogu aktów planowania przestrzennego.

2. Nowe instrumenty planowania przestrzennego.

 • Wprowadzenie nowych pojęć np.:
  • Inwestycja uzupełniająca.
  • Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
  • .Handel wielkopowierzchniowy.
  • Nadziemna intensywność zabudowy.
  • Powierzchnia kondygnacji.
  • Udział powierzchni zabudowy i inne.
 • Plan ogólny - charakterystyka.
  • Co to są „strefy planistyczne”?
  • Co to są „standardy urbanistyczne”?

3. Korzyści społeczne.

 • Partycypacja społeczna.
 • Rejestr Urbanistyczny.

4. Skutki regulacji dla różnych grup branżowych.

 • Wpływ nowych regulacji na funkcjonowanie biur i wydziałów architektury i planowania przestrzennego w gminach.
 • Rola ekspertów: architektów, urbanistów, planistów.
 • Przepisy przejściowe.

Radca prawny, doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik zarządzający w Kancelarii Filipowicz&Wspólnicy. Szkoleniowiec i autor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, planowania...

Architektka - urbanistka, od 2015r. współwłaścicielka oraz główna projektantka SAWAWA sp. z o.o. W 2002 roku ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Za pracę magisterską otrzymała nagrodę Ministra Budownictwa....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium Prawo nieruchomości.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck