Specustawa mieszkaniowa w praktyce

Jak przeprowadzić proces przygotowania inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej? Uwarunkowania procesu inwestycyjnego z perspektywy inwestora jak i organu samorządu terytorialnego.

Specustawa mieszkaniowa w praktyce

Opis szkolenia

Specustawa mieszkaniowa przez 3 lata od uchwalenia przez Sejm w 2018 r., była prawie martwym aktem prawnym, tj. rzadko lub w ogóle nie mającym praktycznego zastosowania przez gminy. Przez ostatnie 1,5 roku administracja warszawskiego samorządu wypracowała jednak metody korzystania z tej ustawy i zaczyna to przynosić wymierne efekty (inwestycje ruszają w szerszym zakresie). Reszta gmin w Polsce pod tym względem jednak nadal sobie z tym nie radzi.

Na naszym szkoleniu, na przykładzie Warszawy przekażemy urzędnikom/prawnikom/architektom/urbanistom praktyczną wiedzę z zakresu zastosowania specustawy z korzyścią dla gmin i inwestorów. Chodzi o połączenie interesu inwestora (zysku na mieszkaniach) z interesem gmin (szkoły, przystanki, place zabaw budowanych przez inwestora).
W trakcie szkolenia poznasz  wybrane orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach dotyczących stosowania specustawy mieszkaniowej (np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2020 r., IV SA/Wa 2583/19; wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2020 r., IV SA/Wa 308/20; wyrok NSA z 15.10.2020 r. (sygn. akt II OSK 1759/20),

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jak w Warszawie zaczęto wykorzystywać specustawę mieszkaniową (ustawę z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2023 r., poz. 553) do realizacji tego rodzaju inwestycji i dlaczego można tę ustawę wykorzystywać dla inwestycji mieszkaniowych w warunkach innych miast?
 • Jakie główne problemy pojawiają się w trakcie przygotowania inwestycji mieszkaniowych i jak można nim zapobiegać np.: jak ocenić niesprzeczność inwestycji ze Studium, jak określić standardy urbanistyczne dla inwestycji, jak spełnić standard edukacyjny inwestycji, porozumienie administracyjne gminy z inwestorem, koncepcja urbanistyczno-architektoniczna?
 • Jak osiągnąć zrównoważony rozwój miast i gmin, dzięki specustawie?

W ramach szkolenia omówione zostaną etapy prowadzenia inwestycji mieszkaniowej - od przygotowania po jej realizację oraz tzw. standardy urbanistyczne i proces ich tworzenia. Przyjrzymy się konkretnym przykładom, wynikającym z doświadczeń warszawskich.

Główne zagadnienia będące przedmiotem szkolenia to:

 • Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.
 • Treść wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
 • Elementy uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

Cel szkolenia

Przedstawienie możliwości wykorzystania przepisów specustawy mieszkaniowej do realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących w oparciu o doświadczenia warszawskie. W ramach szkolenia omówione zostaną najważniejsze zagadnienia uregulowane w specustawie mieszkaniowej, które generują problemy zarówno dla inwestorów jak i organów samorządu terytorialnego. Część problemów związanych ze stosowaniem specustawy mieszkaniowej znalazły już pierwsze interpretacje w ramach orzecznictwa sądowoadministracyjnego, które zostaną przybliżone uczestnikom szkolenia.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do urzędników administracji samorządowej (urzędy gmin i starostwa), głównie pracowników z wydziałów architektury i planowania przestrzennego gmin i starostw, ale również wspierających działania organów uchwałodawczych (rady miasta), inwestorów i ich przedstawicieli, architektów i urbanistów.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 3.10.2023 10:00-13:00


 1. Omówienie zasadniczych przeszkód w korzystaniu przez gminy ze specustawy mieszkaniowej.
 2. Przedstawienie wybranych problemów pojawiających się w trakcie przygotowania inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących na gruncie doświadczeń warszawskich.
 3. Omówienie zasadniczego problemu zapewnienia niesprzeczności inwestycji mieszkaniowej ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - na tle orzecznictwa sądowego.
 4. Uwarunkowania tworzenia koncepcji urbanistyczno-architektonicznej - główne problemy.
 5. Standardy urbanistyczne - omówienie rozwiązań przyjętych w Warszawie.
 6. Omówienie treści wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
 7. Omówienie instytucji "porozumienia gminy z inwestorem" jako kluczowego kroku w celu skutecznej realizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszących.
 8. Omówienie elementów uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
 9. Główne problemy pojawiające się w toku postępowania o pozwolenie na budowę.

Radca prawny, doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik zarządzający w Kancelarii Filipowicz&Wspólnicy. Szkoleniowiec i autor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, planowania...

Adwokat, wspólnik w kancelarii Filipowicz & Wspólnicy. W ramach kancelarii świadczy usługi doradcze w zakresie prawa administracyjnego i procedury sądowoadministracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem budowlanego procesu...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium Prawo nieruchomości.

Zapisy trwają do 2 października 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersji przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck