Zarządzanie najmem lokali w praktyce

Sposoby weryfikacji najemców. Rozliczenie najmu lokalu. Skuteczny marketing i przygotowanie oferty najmu lokalu. Modele najmu nieruchomości.

Zarządzanie najmem lokali w praktyce

Opis szkolenia

W ostatnich latach najem mieszkań związany jest z podwyższonym ryzykiem spowodowanym niestabilną sytuacją gospodarczą po pandemii COVID oraz napływem cudzoziemców nieposiadających zameldowania oraz zatrudnienia na terenie Polski.

Podczas szkolenia poznasz narzędzia wspomagające weryfikację najemców i zawarcie bezpiecznej dla wynajmującego umowy najmu. W trakcie szkolenia zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat działalności zawodowej na rynku najmu, zarządzania portfelem nieruchomości na wynajem i procedur z tym związanych, dowiesz się w jaki sposób zorganizować comiesięczne rozliczenia i utrzymanie techniczne kilkudziesięciu lokali. Poznasz tajniki skutecznego marketingu nieruchomości oraz czym kierować się wybierając mieszkanie w celu inwestycyjnym.

W trakcie szkolenia poznasz m.in.:

 • praktyczne narzędzia dla operatora najmu lokali (osoby lub / i spółki zarządzającej najmem lokali),
 • prawne, ekonomiczne i techniczne podstawy zarządzania najmem,
 • najistotniejsze elementy umów o zarządzanie i najem,
 • metody kalkulacji efektywności ekonomicznej inwestycji,
 • metody oceny stanu technicznego budynku,
 • tajniki zarządzania zróżnicowanym portfelem nieruchomości,
 • sposoby weryfikacji najemców.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej i kompleksowej wiedzy umożliwiającej rozpoczęcie działalności zawodowej w zakresie zarządzania najmem lokali mieszkalnych. Podczas zajęć przedstawione zostaną praktyczne narzędzia wykorzystywane w codziennej pracy operatora najmu, metody kalkulacji ekonomicznej inwestycji oraz stanu technicznego budynku przed zakupem inwestycyjnym. 

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem oraz wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem lub stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia własnej inwestycji w najem/podnajem.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 11.05.2023 11:00-16:00


1. Wprowadzenie i podstawy prawne najmu.

 • Zakres obowiązków zarządcy i pośrednika w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 • OC pośrednika i zarządcy nieruchomości.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna.

2. Umowa o zarządzanie najmem, umowa najmu lokalu.

 • Elementy składowe umowy. 
 • Załączniki i dokumentacja dodatkowa.
 • Protokół przekazania lokalu.
 • Informacje praktyczne.

3. Weryfikacja najemców.

 • Weryfikacja wstępna (pierwsze wrażenie, kontakt z najemcą, listy referencyjne),
 • Weryfikacja dochodowa (weryfikacja w bazach dłużników, dochodowa na podstawie umów o pracę, zaświadczeń o zarobkach i zewnętrznych serwisów weryfikacyjnych).

4. Rozliczenie najmu lokalu.

 • Przygotowywanie koszyków płatności.
 • Procedury zarządzania portfelem nieruchomości.
 • Fakturowanie i podatek od towarów i usług. 
 • Opodatkowanie najmu podatkiem dochodowym. 

5. Utrzymanie stanu technicznego.

 • Wybór wykonawcy i zlecanie prac budowlanych. 
 • Naprawy interwencyjne. 
 • Modele współpracy z wykonawcami (usługi standby, zlecanie usług i zapytania ofertowe).

6. Skuteczny marketing i przygotowanie oferty najmu lokalu.

 • Przygotowanie nieruchomości do wynajęcia.
 • Sesja zdjęciowa i prezentacja lokalu.
 • Zakres merytoryczny  opisu nieruchomości.
 • Strategia marketingu nieruchomości (odbiorcy, kanały komunikacyjne, formy promocji).

7. Modele najmu nieruchomości.

 • Najem długoterminowy.
 • Najem średnioterminowy.
 • Najem krótkoterminowy/dobowy/hotelowy.
 • Mini-akademiki.
 • Podnajem.

Zarządca nieruchomości, od 2012 r. twórca i zarządzający spółką Asset Nieruchomości sp. z o.o. świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych (zarządzanie i doradztwo) oraz zarządzania najmem. Autor licznych publikacji...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo nieruchomości wersja Premium.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck