Kupno i sprzedaż nieruchomości zadłużonych oraz elektroniczna licytacja nieruchomości w praktyce

Prawo do lokalu. Cesja umów deweloperskich. Hipoteka zwykła a przymusowa. Elektroniczna licytacja nieruchomości.

Kupno i sprzedaż nieruchomości zadłużonych oraz elektroniczna licytacja nieruchomości w praktyce

Opis szkolenia

Ostatnimi czasy na rynku nieruchomości wiele się dzieje. Skokowy, wręcz niespodziewany wzrost cen pod koniec roku 2020 i cały rok 2021 spowodował, że wiele osób zdecydowało się na kupno własnego „M” nierzadko kosztem zaciągniętych kredytów. Także kredytobiorcy, którzy wcześniej pozaciągali kredyty, przez wiele lat mogli spać spokojnie, ze względu na braki podwyżek stóp procentowych.

W ostatnim roku jednak, sytuacja dynamicznie się zmienia. Kolejne bowiem, znaczące podwyżki stóp procentowych i prognozowany krach na rynku nieruchomości powodują, że obserwujemy tendencję przeciwną. Mianowicie wiele osób zaczyna gorączkowo myśleć o sprzedaży. Jest coraz więcej ofert, w coraz bardziej atrakcyjnych cenach. Nierzadko są to jednak nieruchomości zadłużone.

Dlatego warto przyjrzeć się jak podejść do kupna lub sprzedaży nieruchomości zadłużonych, także z uwzględnieniem sprzedaży dokonywanej w warunkach art. 4 nowej ustawy deweloperskiej, a także przepisów o licytacji elektronicznej z nieruchomości.

Cel szkolenia

 • przedstawienie zagadnienia sprzedaży nieruchomości zadłużonych lub obciążonych,
 • udzielenie praktycznych wskazówek, jak sobie poradzić ze sprzedażą lub kupnem, w sytuacji, gdy nieruchomość obciążona jest hipoteką lub innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • jak sobie poradzić ze sprzedażą, gdy sprzedaż nieruchomości zadłużonej dokonywana jest przez przedsiębiorcę innego niż deweloper w rozumieniu art. 4 nowej „ustawy deweloperskiej”,
 • wskazanie „pułapek” w umowach z punktu widzenia sprzedającego i kupującego,
 • omówienie szczególnych warunków sprzedaży zadłużonej ekspektatywy prawa do lokalu,
 • omówienie kupna nieruchomości w drodze licytacji, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej licytacji nieruchomości.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • Jak przygotować sprzedaż nieruchomości zadłużonych, jakie formalności załatwić, czego dopilnować?
  Na co warto zwrócić uwagę w umowach sprzedaży?
 • Jak formułować postanowienia umowne, by skutecznie zabezpieczały interesy kupującego, a sprzedającemu umożliwiały spłatę zadłużenia?
 • Jakie szczególne formalności muszą być dopełnione, gdy sprzedaż dokonywana jest przez przedsiębiorcę innego niż deweloper w rozumieniu art. 4 nowej ustawy deweloperskiej?
 • Jak skutecznie podejść do kupna zadłużonej ekspektatywy prawa do lokalu?
 • Jak podejść do przeniesienia praw i obowiązków z umów deweloperskich, zwłaszcza finansowanych z kredytów, które przestały być spłacane?
 • Na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu cesji z umów deweloperskich?
 • Jaka powinna być forma przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej?
 • Czy prawa i obowiązki z umowy przedwstępnej lub z umowy deweloperskiej podlegają dziedziczeniu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli lub współspadkobierców nie wyraża zgody na sprzedaż?
 • Jak skutecznie poradzić sobie z elektroniczną licytacją nieruchomości? Jakich formalności musi dopilnować wierzyciel? Jakie warunki powinien spełniać kupujący? Jak wyglądają dalsze formalności po udzieleniu przybicia?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników i notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, do wszystkich osób prawnych i fizycznych, w tym przedsiębiorców, którzy dokonywać będą sprzedaży w warunkach art. 4 nowej „ustawy deweloperskiej”, do wszystkich, dla których prognozowane załamanie rynku nieruchomości będzie okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, w tym drodze elektronicznej licytacji z nieruchomości.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 07.02.2023 10:00-15:00


 1. Omówienie podstawowych różnic pomiędzy sprzedażą zadłużonych nieruchomości gruntowych i lokalowych, ekspektatywy prawa do lokalu i cesji umów deweloperskich.

 2. Omówienie przesłanek i warunków, w oparciu o które powinna być dokonywana sprzedaż zadłużonej nieruchomości przez przedsiębiorcę innego niż deweloper tj. stosownie do treści art. 4 nowej „ustawy deweloperskiej”.

 3. Omówienie różnic pomiędzy hipoteką zwykłą, a przymusową, zwolnieniem nieruchomości spod obciążenia hipotecznego, spłatą wierzyciela, wykreślaniem hipoteki z działu IV księgi wieczystej.

 4. Omówienie przesłanek wykreślania z księgi wieczystej innych ograniczonych praw rzeczowych, zwłaszcza tych, które wygasły.

 5. Wskazanie przykładowych treści zapisów umownych, które powinny znaleźć się w umowach sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

 6. Wykaz dokumentów, których warto żądać przy zakupie nieruchomości zadłużonych.

 7. Badanie treści dokumentów i rejestrów przy zakupie nieruchomości zadłużonych.

 8. Problematyka sprzedaży nieruchomości przez kilku skłóconych współwłaścicieli / współspadkobierców.

 9. Omówienie elektronicznej licytacji z nieruchomości w ujęciu praktycznym.

Radczyni prawna. Wieloletnia współpracowniczka ogólnopolskich i międzynarodowych firm. Od 2010 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego „KNG” w Warszawie. Ekspertka z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego i...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium - Prawo nieruchomości.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck