Nowa ustawa deweloperska w praktyce

Zasady sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Typy umów deweloperskich. Odbiór lokalu mieszkalnego.

Nowa ustawa deweloperska w praktyce

Opis szkolenia

Od 1 lipca 2022 r. zmianie uległy środki ochrony praw nabywców kupujących mieszkania lub domy od deweloperów. Nowa ustawa deweloperska rozbudowała istniejące mechanizmy ochronne, a także wprowadziła nowe, między innymi Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, z którego będą wypłacane środki m.in. w przypadku upadłości dewelopera lub banku powyżej kwoty gwarantowanej przez BFG. Nowe przepisy usprawnią także dotychczasowe rozwiązania dotyczące mieszkaniowego rachunku powierniczego, odstąpienia od umowy, odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz prospektu informacyjnego. Podczas szkolenia zostaną one zaprezentowane w taki sposób, by ułatwić uczestnikom zrozumienie nowych rozwiązań.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie nowych przepisów oraz wskazanie jak wpłyną one na sytuację deweloperów, nabywców oraz banków. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną typy umów związanych z nabyciem nieruchomości od dewelopera, do których stosować należy nowe przepisy. Zwrócona zostanie uwaga na zróżnicowany poziom obowiązków dewelopera oraz wymogów dotyczących treści każdej z umów.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie zmiany dla procesu sprzedaży mieszkań i domów wprowadziły nowe przepisy?
 • Co zyskają klienci deweloperów, jak zmieniła się sytuacja banków biorących udział w finansowaniu i obsłudze przedsięwzięć deweloperskich?
 • Pod jakimi warunkami możliwe będzie prowadzenie przedsięwzięć deweloperskich i sprzedaż lokali oraz domów na dotychczasowych zasadach?
 • Jak zmieniły się zasady funkcjonowania mieszkaniowych rachunków powierniczych?
 • Do jakich umów przedwstępnych stosować będziemy nowe przepisy?
 • Czy w przypadku sprzedaży gotowych mieszkań lub domów na sprzedawcy ciążą nowe obowiązki?
 • Jakie są zasady zawierania umów rezerwacyjnych?
 • Czy opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi, jeżeli klient nie zawrze umowy deweloperskiej?
 • Jakie nowe elementy należy uwzględnić w treści umowy deweloperskiej?
 • Czy umowa deweloperska powinna zawierać kary umowne należne nabywcy w razie nienależytego wykonania umowy?
 • Czym jest rekompensata należna nabywcy od dewelopera?
 • Jakie są zasady odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego?
 • Czy nabywca może odmówić dokonania odbioru i jakie ma to skutki?
 • Kiedy nabywca może dokonać naprawy przedmiotu umowy na koszt dewelopera?
 • W jaki sposób działa Deweloperski Fundusz Gwarancyjny?
 • Kiedy deweloper musi odprowadzić składkę na DFG?
 • Jakie obowiązki związane są z funkcjonowaniem DFG i co jego utworzenie wniesie do realizacji przedsięwzięć deweloperskich?
 • W jaki sposób Deweloperski Fundusz Gwarancyjny wpłynie na sytuację deweloperów, nabywców oraz banków?
 • Jaki jest zakres nowych obowiązków dewelopera, banku czy notariusza w związku z zawarciem umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej, umowy sprzedaży nieruchomości czy umowy rezerwacyjnej?
 • W jakim zakresie możliwe będzie prowadzenie przedsięwzięć deweloperskich na zasadach funkcjonujących do 30.06.2022 r.?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników firm deweloperskich i budowlanych, prawników – adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, pracowników banków, pośredników w obrocie nieruchomościami.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 12.12.2022 10:00-16:00


 1. Przegląd najważniejszych zmian wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2021 poz. 1177).
 2. Początek obowiązywania nowych przepisów i zagadnienia intertemporalne.
 3. Mieszkaniowy rachunek powierniczy.
 4. Kontrola banku prowadzącego otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.
 5. Rozszerzony zakres przedmiotowy nowej ustawy deweloperskiej – umowy przedwstępne, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy rezerwacyjne.
 6. Elementy treści umowy deweloperskiej.
 7. Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik z ponad 15-letnim praktycznym doświadczeniem. Od kilkunastu lat zajmuje się umowami deweloperskimi zarówno w praktyce, jak i od strony teoretycznej...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium - Prawo nieruchomości.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck