Szkolenia zamknięte dla Twojego zespołu

Organizujemy szkolenia zamknięte z zakresu prawa i podatków. Nasi prelegenci to praktycy i eksperci w swoich dziedzinach. Dopasujemy szkolenie do Twoich potrzeb i dostarczymy najwyższej jakości wiedzę prawniczą.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte dla Twojego zespołu
Szkolenia zamknięte dla Twojego zespołu

Co wyróżnia szkolenia zamknięte Beck Akademii

 • Opracowanie tematu
  Opracowanie tematu
  Program szkolenia dostosowujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny.
 • Doświadczeni prelegenci
  Doświadczeni prelegenci
  Szkolenia prowadzą wieloletni praktycy z szerokim doświadczeniem, zorientowani na przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy.
 • Forma szkolenia
  Forma szkolenia
  Oferujemy możliwość wyboru formuły szkolenia (stacjonarnie lub online) oraz sposobu prowadzenia zajęć (wykład, warsztaty, ćwiczenia).
 • Materiały szkoleniowe
  Materiały szkoleniowe
  Przygotowujemy kompleksowe materiały szkoleniowe, w tym publikacje Wydawnictwa C.H.Beck. Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu otrzymuje imienny ceryfikat.
 • Testy sprawdzające
  Testy sprawdzające
  Istnieje możliwość przygotowania pre-testów i post-testów sprawdzających wiedzę uczestników.
 • Miejsce szkolenia
  Miejsce szkolenia
  Zorganizujemy szkolenie w siedzibie Twojej firmy lub poza nią terenie całej Polski (zapewniamy salę oraz catering).

45 000 przeszkolonych uczestników

2050 zrealizowanych szkoleń

348 ekspertów

31 lat doświadczenia

Proponowane tematy szkoleń

Szkolenia zamknięte prowadzimy z szerokiego zakresu tematyki prawa i podatków. Wskazany temat dostosujemy do potrzeb Twojej firmy lub instytucji.

PRAWO CYWILNE PROCESOWE

 • Nowelizacja „naprawcza” KPC
 • Najnowsze zmiany w procedurze cywilnej 2024
 • Obowiązki profesjonalnych pełnomocników 
 • Postępowanie rozpoznawcze po zmianach 
 • Postępowanie przed sądem I instancji 
 • Skuteczne zaskarżenie orzeczeń sądowych 
 • Koncentracja materiału procesowego
 • Podział sum uzyskanych z egzekucji
 • Postępowanie zabezpieczające i klauzulowe
 • Proces frankowy w praktyce – dochodzenie roszczeń z umów walutowych
 • Postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego

PRAWO CYWILNE I KONSUMENCKIE

 • Zabezpieczenia umowne w praktyce
 • Kara umowna w praktyce
 • Dyrektywa Omnibus
 • Skarga pauliańska – jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużników
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie – jak skutecznie zabezpieczać długi
 • Kredyty i ugody walutowe w praktyce
 • Ochrona dóbr osobistych w Internecie
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Instytucja odstąpienia od umowy w orzecznictwie sądów

KADRY I PRAWO PRACY

 • Zmiany w prawie pracy 2024
 • Przegląd zmian kadrowo–płacowych 2024
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy
 • Praca zdalna w Kodeksie pracy
 • Mobbing i dyskryminacja w organizacji w świetle nowych wymogów prawnych
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 • Równoważny czas pracy – zasady, rozliczanie i planowanie
 • Formy kontroli pracowników
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce
 • RODO w procesie rekrutacyjnym i w zatrudnieniu
 • Ochrona sygnalistów w organizacjach

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • Jak uniknąć kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych?
 • Umowy dotyczące danych osobowych, rola IOD, przebieg kontroli PUODO
 • Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych
 • Audyt zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO
 • Bezpieczeństwo projektowania procesów i aplikacji zgodnie z Privacy by Design i Default
 • RODO w sektorze medycznym
 • RODO w marketingu

COMPLIANCE

 • Rola i obowiązki Compliance Officera w organizacji
 • Ustawa AML w praktyce – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Compliance w organizacji – źródła norm, umiejscowienie funkcji compliance i modelowe role w organizacji, Compliance Managment System z perspektywy norm ISO
 • Compliance w organizacji – mapowanie ryzyk braku zgodności, procedury i dobre praktyki wdrażania
 • Compliance w organizacji – Whistleblowing, Forensic i postępowania wewnętrzne
 • Compliance w organizacji – obowiązki AML i weryfikacja kontrahentów
 • Nowe trendy w compliance – ESG, Legal Design, szkolenia – jak efektywnie docierać z przekazem
 • Raportowanie ESG - sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju
 • Compliance w sektorze publicznym
 • Ochrona sygnalistów w organizacjach

NIERUCHOMOŚCI

 • Planowanie przestrzenne po nowelizacji 2024
 • Nowa ustawa deweloperska w praktyce
 • Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich i spółdzielczych
 • Umowa o roboty budowlane w praktyce
 • Realizacja prac budowlanych w branży nieruchomości
 • Kształtowanie ustroju rolnego w praktyce
 • Sprzedaż nieruchomości zadłużonych
 • Nowy projekt budowlany i jego rola w procesie przygotowania i realizacji inwestycji
 • Pozwolenie na budowę, zasady postępowań administracyjnych towarzyszących realizacji inwestycji
 • Nowelizacja prawa budowlanego

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

 • Prawo restrukturyzacyjne w praktyce
 • Upadłość konsumencka w praktyce
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych w praktyce
 • Wierzyciel w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • Zakres odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Dochodzenie roszczeń wierzycieli
 • Zbieg wniosków i postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Wpływ upadłości i restrukturyzacji na przebieg postępowań cywilnych

PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE

 • Krajowy System e-Faktur (KSeF)
 • Zmiany w podatkach dochodowych w 2024 r.
 • Praktyczne aspekty kontroli podatników. Narzędzia i strategie w kontroli podatkowej.
 • Nowelizacja CIT w ramach Polskiego Ładu 3
 • Zmiany w podatku VAT w 2024
 • VAT – fakturowanie, dokumentowanie, ewidencjonowanie
 • Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Raportowanie schematów podatkowych MDR 

PRAWO SPÓŁEK

 • Kodeks spółek handlowych po nowelizacji
 • Nowe możliwości i obowiązki zarządów oraz rad nadzorczych
 • Elektronizacja postępowania rejestrowego w praktyce
 • Fundacja rodzinna w praktyce
 • Odpowiedzialność kadry menadżerskiej za niewypłacalność spółki
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
 • Nowe prawo holdingowe
 • Prosta spółka akcyjna jako nowy typ spółki kapitałowej

NOWE TECHNOLOGIE

 • E-doręczenia w praktyce
 • Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących nowych technologii i cyberbezpieczeństwa
 • Cyberbezpieczeństwo w praktyce – ramy normatywne i dobre praktyki w dobie narastających cyberzagrożeń
 • Wyzwania prawne w sektorze technologii finansowych
 • Akt o usługach cyfrowych i Akt o rynkach cyfrowych – nowe akty prawne kluczowe dla funkcjonowania gospodarki cyfrowej
 • Zmiany w regulacjach prawnych w e-commerce i reklamie

PRAWO KARNE

 • Zmiany w Kodeksie karnym 2024
 • Postępowanie karne wykonawcze po nowelizacji z 5.8.2022 r.
 • Rola pełnomocnika i obrońcy w procesie karnym gospodarczym i karnym skarbowym
 • Kodeks karny skarbowy dla praktyków
 • Postępowania karne w sprawach międzynarodowych
 • Zagadnienia dowodowe w procesie karnym
 • Uniknięcie skazania w sprawach karnych skarbowych

SZKOLENIA MIĘKKIE

 • Mentoring w kancelarii prawnej. Wdrażanie programów mentoringowych dla młodych pracowników
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w organizacji i profilaktyka stresu
 • Efektywna komunikacja z klientem, rozwój kompetencji związanych z komunikacją interpersonalną
 • Mobbing w organizacji – przeciwdziałanie i reagowanie
 • Rozwiązywanie problemów w zespole, od konfliktu interesów do współpracy. Budowanie kultury organizacyjnej opartej na współpracy
 • Negocjacje profesjonalne. Negocjowanie jako niezbędny element warsztatu pracy prawnika
 • Action learning – podnoszenie kompetencji pracowniczych i efektywności zespołu

SEKTOR PUBLICZNY

 • E-doręczenia w praktyce po zmianach
 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
 • Zmiany w klasyfikacji budżetowej
 • Uchwała budżetowa
 • Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych w JST po zmianach przepisów
 • Prywatność a dostęp do informacji publicznej. Jak prawidłowo chronić prywatność i dane osobowe udostępniając informację?
 • Dostępność cyfrowa stron internetowych administracji publicznej po nowelizacji
 • Świadczenia wychowawcze w nowym okresie zasiłkowym 2024/2025
 • Ochrona środowiska – procedury wydawania ocen środowiskowych
 • Dotacje oświatowe – wyzwania i problematyka

SĄDY

 • Portal Informacyjny Sądu – podstawowe zagadnienia praktyczne
 • Ochrona danych osobowych w sekretariatach sądów powszechnych – praktyczne aspekty
 • Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych w praktyce
 • Dostęp do informacji publicznej w sądach
 • Funkcjonowanie sekretariatów sądowych po zmianach
 • Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich w praktyce

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Specyfikacja Warunków Zamówienia i projekt umowy
 • Prawo zamówień publicznych dla zamawiających sektorowych
 • Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy krok po kroku – praktyczne warsztaty
 • Elektroniczne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – praktyka i orzecznictwo KIO
 • Prawo Zamówień Publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa KIO i praktyki
 • Kontrola zamówień publicznych w praktyce

Możemy również przeprowadzić w formie zamkniętej dowolne szkolenie
z naszej aktualnej oferty lub szkolenie archiwalne:

Ze szkoleń Beck Akademii skorzystało ponad 8700 firm i instytucji.

Poznaj wybrane opinie o przeprowadzonych przez nas szkoleniach:

“Szkolenie zostało przygotowane zgodnie z oczekiwaniami pracowników Sądu. Szkolenie odbyło się terminowo, prelegent w sposób zrozumiały przedstawił tematykę szkolenia i odpowiadał na zadawane pytania. Materiały szkoleniowe zostały przygotowane rzetelnie i będą pomocne w pracy. Współpraca z Wydawnictwem C.H.Beck jest godna polecenia.”

Urszula Skolasińska, Dyrektor Sądu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

“Wydawnictwo C.H.Beck zrealizowało dwudniowe szkolenie online dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wykonawca zapewnił bezpłatną platformę do przeprowadzenia szkolenia, doświadczonego trenera, materiały szkoleniowe, wsparcie techniczne podczas szkolenia, certyfikaty dla uczestników oraz raport poszkoleniowy. Realizacja przebiegła prawidłowo. Usługa została wykonana w sposób należyty, rzetelny i zgodny z umową.”

Agata Goj,
Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

"Wydawnictwo C.H.Beck przeprowadziło szkolenie dla prawników spółki Nałęczów Zdrój sp. z o.o. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Trener – dr Łukasz Zamojski, wykazał się wysokim poziomem przygotowania, zarówno merytorycznego, jak i praktycznego. Uczestnicy ocenili wysoko poziom szkolenia, podkreślając przydatność przekazanych informacji do stosowania w praktyce."

Piotr Sosna, Dyrektor Działu Prawnego Nałęczów Zdrój Sp. z o.o.

Zainteresowała Cię nasza oferta lub masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas: [email protected]

lub zadzwoń: +48 22 311 22 22 Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Kontakt szkolenia zamknięte Beck Akademia