Promocja - Szkolenia 10% taniej!

Szkolenia z ochrony danych osobowych skierowane są głównie do prawników, specjalistów ds. ochrony danych, ale także do kadry zarządzającej, pracowników działów IT, właścicieli przedsiębiorstw oraz innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w organizacjach.

Podczas szkoleń z ochrony danych osobowych uczestnicy zdobędą wiedzę na temat przepisów i zasad regulujących ochronę danych osobowych, w tym np. RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych). Na szkoleniach omawiane są zasady przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych, audyt zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO w organizacji, prawa i obowiązki podmiotów przetwarzających dane, procedury audytu i kontroli związane z ochroną danych, zagadnienia dotyczące zgody, poufności, bezpieczeństwa danych oraz zasady powiadamiania o naruszeniach danych.

Po szkoleniu uczestnicy będę posiadać lepsze zrozumienie obowiązków i ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych, umiejętność identyfikacji oraz rozwiązania problemów związanych z ochroną danych.

Beck Akademia w swojej ofercie posiada również specjalnie przygotowane szkolenia dla Inspektorów Danych Osobowych. Szkolenia te umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych w organizacji i przeznaczone są dla wszystkich osób, które rozpoczynają wykonywanie funkcji IOD lub pracują już w roli IOD, ale chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Szkolenia z ochrony danych osobowych w ramach Beck Akademii prowadzone są przez doświadczonych prawników, konsultantów ds. ochrony danych, a także przez praktyków mających doświadczenie w zakresie wdrażania i audytowania zasad ochrony danych.