Promocja - Szkolenia 10% taniej!

Szkolenia z podatków i rachunkowości są skierowane do księgowych, doradców podatkowych, biur podatkowych, działów prawnych oraz innych osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat najnowszych przepisów podatkowych i zasad rachunkowości.

Podczas szkoleń z podatków uczestnicy zdobędą wiedzę na temat aktualnych zmian w podatkach, takich jak podatek dochodowy, podatek od towarów i usług (VAT), podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy itp. Szkolenia obejmują omówienie najnowszych przepisów podatkowych, interpretacji, zasad rozliczania podatków oraz obowiązków podatkowych na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Szkolenia z rachunkowości koncentrują się na zasadach i technikach prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych, zasadach rachunkowości oraz standardach międzynarodowych (np. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - MSSF). 

Omawiane są tam również aspekty związane z rachunkowością zarządczą, analizą finansową, planowaniem podatkowym, zasadami działania fundacji rodzinnych, cenami transferowymi, kontrolami podatkowymi, podatkowym i bilansowym zamknięciem roku.

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniach obejmują zdobycie aktualnej wiedzy na temat przepisów podatkowych i zasad rachunkowości, lepsze zrozumienie praktycznych aspektów podatkowych i rachunkowych, zdolność do skutecznego rozliczania podatków i prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania podatkowego, analizy finansowej i raportowania. 

Szkolenia z podatków i rachunkowości w ramach Beck Akademii prowadzone są przez doświadczonych praktyków, specjalistów podatkowych, księgowych lub doradców podatkowych. Mogą mieć formę wykładów, warsztatów, studiów przypadków lub aktywnych dyskusji z prelegentem.