Krajowy System e-Faktur (KSeF) w praktyce

Regulacje prawne i wdrożenie KSeF. Faktury ustrukturyzowane i obowiązki raportowania. Wystawianie i odbiór faktur. KSeF w JST.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w praktyce

Opis szkolenia

Krajowy System e-Faktur (w skrócie: KSeF) jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Wykorzystywany jest on również do oznaczania ich numerem identyfikującym przydzielonym przez sam program oraz weryfikowania zgodności faktur z określonym wzorem. KSeF od połowy 2024 r. stanie się obowiązkowy i obejmie niemalże każdego podatnika. KSeF będzie obowiązkowy zarówno dla podmiotów publicznych (np. JST), jak i dla prywatnych.  Pozwoli ustrukturyzować faktury i zadbać o finanse. Już teraz należy przystosować swoje procedury oraz programy finansowo-księgowe do nadchodzących zmian. Na szkoleniu omówione zostanie w praktyczny sposób, jak wystawiać faktury ustrukturyzowane.

Od 1 stycznia 2022 r. system KSeF został wprowadzony w Polsce, jako rozwiązanie dobrowolne. Ministerstwo Finansów opublikowało jednak informację, że będzie dążyć do tego, aby już od 1 lipca 2024 r. (po uzyskaniu decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej) wdrożenie KSeF stało się rozwiązaniem obligatoryjnym, a faktury ustrukturyzowane będą musiały być wystawiane przez podatników. Obowiązek nie będzie dotyczył sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Od 1 stycznia 2025 r. wystawianie faktur w KSeF stanie się obowiązkowe również dla podatników zwolnionych z VAT. Polska staje się więc kolejnym krajem należącym do Unii Europejskiej (po Hiszpanii, Portugalii i Włoszech), który decyduje się na zmianę modelu procesowania faktur elektronicznych.

Cel szkolenia

KSeF stanowi obecnie wielkie wyzwanie dla prawników, księgowych, biur rachunkowych i przedsiębiorców oraz JST. Na szkoleniu dowiesz się, jak poradzić sobie z wdrożeniem KseF w praktyce. W trakcie szkolenia, krok po kroku wraz z uczestnikami przejdziemy przez system KSeF i zakres wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Uczestnicy dowiedzą się, jakie zmiany nastąpią w fakturowaniu.

Celem szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie nowych regulacji prawnych oraz analiza ich wpływu na funkcjonowanie firm. Kluczowe jest tu właściwe i odpowiednio wczesne zaplanowanie procesu implementacji przepisów. Tylko wdrożenie rozwiązań z wyprzedzeniem da pewność, że gdy stosowanie nowego rodzaju faktur stanie się obowiązkowe, podatnicy będą gotowi do prawidłowego przygotowania ustrukturyzowanej e-faktury i przesłania jej na platformę MF.

W trakcie szkolenia :

 • Omówione zostaną aktualne regulacje prawne wprowadzające obowiązek wystawiania e-faktur w formie ustrukturyzowanej poprzez KSeF, obowiązujące zarówno podmioty publiczne (np. JST) jak i prywatne.
 • Przeanalizowane zostaną obowiązki raportowania na fakturach ustrukturyzowanych, z uwzględnieniem szczegółów dot. informacji obligatoryjnych, fakultatywnych oraz opcjonalnych.
 • Wskazane będą problemy występujące w procesie wystawiania  i księgowania faktur ustrukturyzowanych, w tym także w kontekście nadawania odpowiednich uprawnień.
 • Omówione zostaną modele wysyłki oraz pobrania faktur ustrukturyzowanych.
 • Będzie czas na sesję pytań i odpowiedzi (Q&A).

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. podatków, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, osób zajmujących się finansami w przedsiębiorstwach, osób zajmujących się finansami w JST, osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur. 

Program szkolenia

1. Czym jest e-Faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

 • Czy wszystkie faktury wystawia się w KSeF?
 • Faktury poza KSeF.

2. Jak wystawić faktury WDT?

3. Zasady wystawiania faktur w KSeF.

 • Czy każda faktura zagraniczna musi przejść przez KSeF?
 • Kto może nie wystawiać e-Faktur?
 • Kto ma uprawnienie do wystawiania faktur w KSeF?
 • Nadawanie uprawnień.
 • Nadawanie dalszych uprawnień.

4. Jak wystawić i odebrać fakturę krok po kroku? Analiza aplikacji Ministerstwa Finansów.

 • KSeF w przedsiębiorstwach.
 • KSeF w biurze rachunkowym.
 • KSeF w JST.

5. Wdrożenie zmian.

 • Jak poradzić sobie z wdrożeniem zmian pod KSeF?
 • Jakie elementy dodatkowo można umieścić w KSeF? Warunki obejmujące konkretne branże.

6. Elementy faktur.

 • Data wystawienia Faktury.
 • Data otrzymania Faktury.
 • Noty korygujące.
 • Faktura dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. 

7. Faktury korygujące w KSeF- co ze SLIM Vat 2.0?

8. Kary pieniężne za błędy w KSeF.

9. Przelewy, a KSeF.

10. Problemy z systemem.

 • Zablokowany system. Co dalej?
 • Preferencje w KSeF.

11. Od kiedy obligatoryjny KSeF dla poszczególnych grup podmiotów?

Doradca podatkowy, wykładowczyni na Uniwersytecie w Białymstoku, zastępca Przewodniczącego Podlaskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Księgowa z wieloletnim doświadczeniem, trenerka, praktyk. Autorka wielu...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo podatkowe.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck