• W trakcie

Egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką 2024. Grupa maj-lipiec

Kurs rozszerzony online. 113 godzin zegarowych intensywnej nauki.

Egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką 2024. Grupa maj-lipiec

Opis kursu

Kompleksowy i wygodny kurs, dzięki któremu doskonale przygotujesz się do egzaminu bez konieczności wychodzenia z domu!

Wiemy czego potrzebujesz, aby zdać egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką!

Odpowiadamy na Twoje prawdziwe potrzeby, zapewniając Ci maksymalnie praktyczny program, który opracowaliśmy w oparciu o doświadczenie osób, które taki egzamin mają już za sobą oraz tych, którzy egzaminy oceniają. Na naszym kursie online powtórzysz materiał wymagany na egzaminie oraz utrwalisz wiedzę zdobytą podczas studiów. Kurs kończy się egzaminem próbnym, sprawdzającym wiedzę uczestników zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wraz z kursem online dostaniesz od nas dodatkowe narzędzia, których potrzebujesz podczas przygotowań do egzaminu!

Oprócz kursu zapewniamy Ci pakiet narzędzi do samodzielnej nauki i powtarzania w domu pomiędzy zajęciami online.
Po zajęciach w ramach kursu będziesz mógł samodzielnie uczyć się dzięki publikacjom, które od nas dostaniesz, a także powtarzać materiał dzięki dostępowi do bazy testów online.


Co wyróżnia nasz kurs?

 • Najwyższy poziom merytoryczny

  Najwyższy poziom merytoryczny - wykładowcami są doświadczeni zawodowo i cenieni w środowisku prawniczym praktycy - sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy organów państwowych i autorzy współpracujący z Wydawnictwem C.H.Beck. Poprzez połączenie doświadczenia Wydawnictwa C.H.Beck oraz wykładowców zapewniamy Ci najwyższy poziom merytoryczny. 31 lat na polskim rynku prawniczym gwarantuje najwyższy poziom zajęć!

 • Doświadczenie

  Doświadczenie - ponad 1900 kursantów oraz grono wybitnych prowadzących pozwoliło nam przygotować unikalną na rynku ofertę dedykowaną przyszłym aplikantom.

 • Bonusy

  Bonusy - każdy uczestnik kursu oprócz kompletu materiałów dostanie gwarantowane bonusy - pakiet narzędzi do samodzielnej nauki. W ramach kursu otrzymasz: pakiet publikacji przydatnych do nauki, dostęp do testów prawniczych testy-prawnicze.pl, 15% rabatu na zakupy w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck oraz dostęp do Systemu Legalis.

Nasz kurs online jest doskonale dopasowany do Twoich potrzeb. Jest wygodną formą nauki, a przy tym zachowuje najwyższe standardy skuteczności. Zamień wątpliwości w pewność. Zapisz się na kurs i zwiększ swoje szanse na zdanie egzaminu.

Kurs online przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikacje 2024 to:

 • Sprawdzona formuła przygotowana w oparciu o wymogi egzaminu MS: ćwiczenia (testy, zdania do uzupełnienia, prawda/fałsz, rozwiązywanie testów z ubiegłych lat i inne), porównanie instytucji, najważniejsze terminy, przebieg postępowań.
 • Efektywne zajęcia w kameralnych grupach - program kursu skupia się na ustawach obowiązujących na egzaminie. Podczas zajęć masz możliwość zadawania pytań prowadzącym, dzięki temu od razu wyeliminujesz błędy i zyskasz pewność przed egzaminem.
 • Najskuteczniejsze metody rozwiązywania testów oraz budowy podchwytliwych pytań, sprawiających zazwyczaj najwięcej trudności podczas egzaminu.
 • Egzamin próbny: sprawdzenie wiedzy uczestników na egzaminie próbnym przeprowadzonym zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Praktyczna wiedza o przebiegu egzaminu: procedura kwalifikacyjna, dotychczasowy zakres pytań na egzaminach, przebieg poszczególnych aplikacji, wykonywanie danych zawodów prawniczych.

Prelegenci zapraszają na kurs przygotowujący do Egzaminu wstępnego 2024

Program kursu

Terminy zajęć online:

 • 11-12.05.2024
 • 18-19.05.2024
 • 25-26.05.2024
 • 08-09.06.2024
 • 15-16.06.2024
 • 22-23.06.2024
 • 29-30.06.2024
 • 06.07.2024

Zakres merytoryczny kursu (113 godz.)

Prawo i postępowanie cywilne

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Prawo i postępowanie karne

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.

Prawo i postępowanie administracyjne

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Prawo konstytucyjne

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo gospodarcze

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe.
 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Prawo korporacyjne

 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.

Prawo Unii Europejskiej

 • Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.
 • Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

Analiza wyników egzaminów z lat ubiegłych i metodologia przygotowania się do egzaminu (1 godz.)

Podsumowanie kursu i informacja o teście online (1 godz.)

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego po opublikowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości szczegółowego wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikacje w 2024 r.

Pobierz program kursu:

Pobierz plik PDF

Bonusy dla uczestników za udział w kursie:

Aplikacja adwokacka 2024 lub Aplikacja radcowska 2024. Pytania, odpowiedzi, tabele

Aplikacja adwokacka 2024 lub Aplikacja radcowska 2024. Pytania, odpowiedzi, tabele

Zbiór testów z odpowiedziami, które ułatwią naukę do egzaminu wstępnego - Sprawdź szczegóły >>

Przy zapisie, wybierz rodzaj aplikacji a my dostarczymy Ci odpowiednią książkę do nauki.

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce

Opracowanie zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przystępnej i zrozumiałej formie. Liczne wypunktowania, wyróżnienia, a także tabele i grafy ułatwiają zapamiętywanie i uporządkowanie wiedzy. Sprawdź szczegóły ›

Gratis przysługuje osobom, które zapisały się na pakiet LUB część I: TESTOWĄ.

Testy Prawnicze C.H.Beck

Dostęp do testów online do dnia egzaminu

Każdy uczestnik kursu otrzyma dostęp do serwisu testów online, przygotowujących do egzaminu na aplikację. Baza zawiera ponad 10 000 pytań. Szczegóły na testy-prawnicze.pl.

System Legalis Orange

Dostęp do Systemu Legalis Orange

W dniu rozpoczęcia kursu otrzymasz dostęp do Systemu Legalis Pakiet Orange, ważny do dnia egzaminu. Sprawdź zakres pakietu ›.

Ksiegarnia.beck.pl

15% kod rabatowy na zakupy w księgarni internetowej

Sam wybierz, których pomocy naukowych potrzebujesz z oferty Ksiegarnia.beck.pl.

Kod wielorazowy, naliczany od ceny katalogowej. Nie obejmuje pakietów, prenumerat, serii Komentarze anglojęzyczne Beck Hart Nomos oraz nie łączy się z innymi promocjami i rabatem indywidualnym.

Zapisy trwają do 10 maja 2024 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Zajęcia online odbywają w soboty i w niedziele w godzinach: 9.00-17.00. Dostęp do kursu możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Platforma kursów Beck Akademia

Kurs prowadzony jest z wykorzystaniem Platformy kursów Beck Akademia. Na Platformie kursów udostępnimy Ci: link do wirtualnego pokoju z dostępem do zajęć online, kontakt do koordynatorów technicznych dyżurujących w trakcie zajęć, harmonogram kursu, materiały szkoleniowe, prace domowe, informacje o bonusach i zniżkach, certyfikat do pobrania.

Instrukcje i dostęp do Platformy kursów zostaną przesłane uczestnikom e-mailowo w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu.

Zaloguj się: Platforma.beck.pl


Kurs online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.