• W trakcie

Egzamin wstępny na aplikację sędziowską i prokuratorską 2024. Grupa marzec-październik

Kurs rozszerzony online. 160 godzin zegarowych intensywnej nauki. 2 moduły (testowy i kazusowy) przygotowujące do poszczególnych części egzaminu.

Egzamin wstępny na aplikację sędziowską i prokuratorską 2024. Grupa marzec-październik

Opis kursu

Kompleksowy i wygodny kurs, dzięki któremu doskonale przygotujesz się do egzaminu bez konieczności wychodzenia z domu!

Wiemy czego potrzebujesz, aby zdać egzamin wstępny na aplikację sędziowską i prokuratorską!

Odpowiadamy na Twoje prawdziwe potrzeby, zapewniając Ci maksymalnie praktyczny program, który opracowaliśmy w oparciu o doświadczenie osób, które taki egzamin mają już za sobą oraz tych, którzy egzaminy oceniają. Na naszym kursie online powtórzysz materiał wymagany na egzaminie oraz utrwalisz wiedzę zdobytą podczas studiów. Kurs w części testowej kończy się egzaminem próbnym, sprawdzającym wiedzę uczestników zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Kurs w części kazusowej obejmuje analizę konkretnych przypadków prawnych, które wymagają zastosowania odpowiednich przepisów z zakresu prawa karnego, publicznego i prywatnego. 

Wraz z kursem online dostaniesz od nas dodatkowe narzędzia, których potrzebujesz podczas przygotowań do egzaminu!

Oprócz kursu zapewniamy Ci pakiet narzędzi do samodzielnej nauki i powtarzania w domu pomiędzy zajęciami online.
Po zajęciach w ramach kursu będziesz mógł samodzielnie uczyć się dzięki publikacjom, które od nas dostaniesz, a także powtarzać materiał dzięki dostępowi do bazy testów online.


Co wyróżnia nasz kurs?

 • Szkolenie online

  Aż 160 godzin zegarowych praktycznego treningu online, który przygotuje Cię do egzaminu na aplikację. To najbardziej kompleksowy kurs na rynku!

 • Dopracowanie tematu

  Schemat zajęć podzielono na moduły, które odpowiadają konstrukcji egzaminu: testowej i kazusowej. Możesz zdecydować się na pakiet lub zakup jednego z modułów.

 • Najwyższy poziom merytoryczny

  Najwyższy poziom merytoryczny - wykładowcami są doświadczeni zawodowo i cenieni w środowisku prawniczym praktycy - sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy organów państwowych i autorzy współpracujący z Wydawnictwem C.H.Beck. Poprzez połączenie doświadczenia Wydawnictwa C.H.Beck oraz wykładowców zapewniamy Ci najwyższy poziom merytoryczny. 31 lat na polskim rynku prawniczym gwarantuje najwyższy poziom zajęć!

 • Doświadczenie

  Doświadczenie - ponad 1900 kursantów oraz grono wybitnych prowadzących pozwoliło nam przygotować unikalną na rynku ofertę dedykowaną przyszłym aplikantom. Doskonale orientujemy się w specyfice egzaminu do KSSiP.

 • Bonusy

  Bonusy - uczestnicy kursu oprócz kompletu materiałów dostaną gwarantowane bonusy - pakiet narzędzi do samodzielnej nauki. W ramach kursu każdy uczestnik otrzyma: dostęp do testów prawniczych testy-prawnicze.pl, 15% rabatu na zakupy w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck oraz dostęp do Systemu Legalis. Dodatkowo osoby, które zakupią Pakiet modułów bądź Moduł I (Część Testową) otrzymają pakiet publikacji przydatnych do nauki.


Moduł I przygotowujący do pierwszej części (testowej) egzaminu wstępnego na aplikację to:

 • 112 godzin zegarowych zajęć. 
 • Sprawdzona formuła przygotowana w oparciu o wymogi egzaminu MS: ćwiczenia (testy, zdania do uzupełnienia, prawda/fałsz, rozwiązywanie testów z ubiegłych lat i inne), porównanie instytucji, najważniejsze terminy, przebieg postępowań.
 • Efektywne zajęcia w kameralnych grupach - program kursu skupia się na ustawach obowiązujących na egzaminie. Podczas zajęć masz możliwość zadawania pytań prowadzącym, dzięki temu od razu wyeliminujesz błędy i zyskasz pewność przed egzaminem.
 • Najskuteczniejsze metody rozwiązywania testów oraz budowy podchwytliwych pytań, sprawiających zazwyczaj najwięcej trudności podczas egzaminu.
 • Egzamin próbny: sprawdzenie wiedzy uczestników na egzaminie próbnym przeprowadzonym zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Praktyczna wiedza o przebiegu egzaminu: procedura kwalifikacyjna, dotychczasowy zakres pytań na egzaminach, przebieg poszczególnych aplikacji, wykonywanie danych zawodów prawniczych.

Moduł II przygotowujący do drugiej części (kazusowej) egzaminu wstępnego na aplikację to 48 godzin interaktywnych warsztatów, w trakcie których:

 • Uzyskasz wyjaśnienia dotyczące najtrudniejszych opisywanych przypadków i zagadnień prawniczych.
 • Nauczysz się właściwie czytać kazusy.
 • Poznasz i udoskonalisz umiejętność rzeczowego rozwiązywania kazusów.
 • Wskażemy, od czego rozpocząć pisanie odpowiedzi.
 • Dowiesz się co jest ważne, a co należy pominąć w opisywanym zadaniu.
 • Nauczysz się jak czytać, aby rozwiązać przedstawiony problem.
 • Sprawdzisz swoją wiedzę z cenionymi i doświadczonymi Prowadzącymi.

Nasz kurs online jest doskonale dopasowany do Twoich potrzeb. Jest wygodną formą nauki, a przy tym zachowuje najwyższe standardy skuteczności. Zamień wątpliwości w pewność. Zapisz się na kurs i zwiększ swoje szanse na zdanie egzaminu do KSSiP.


Prelegenci zapraszają na kurs przygotowujący do Egzaminu wstępnego 2024

Program kursu

Moduł I: Część testowa

Terminy zajęć:

 • 16-17.03.2024
 • 23-24.03.2024
 • 06-07.04.2024
 • 20-21.04.2024
 • 27-28.04.2024
 • 11-12.05.2024
 • 18-19.05.2024
 • 25.05.2024
 • Zajęcia z ustaw dodatkowych zostaną przeprowadzone w sierpniu i wrześniu.
  Dokładny zakres i daty zostaną podane po ukazaniu się wykazu ustaw MS

Zakres merytoryczny kursu (112 godz.)

Prawo i postępowanie cywilne

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Prawo i postępowanie karne

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.

Prawo i postępowanie administracyjne

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Prawo konstytucyjne

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
 • Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Prawo gospodarcze

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Prawo Unii Europejskiej

 • Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 • Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

Ustawy dodatkowe dla aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej

 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – wraz z protokołami zmieniającymi i uzupełniającymi (Dz.U.1993.61.284 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów,

Analiza wyników egzaminów z lat ubiegłych i metodologia przygotowania się do egzaminu (1 godz.)

Podsumowanie kursu i informacja o teście online (1 godz.)


Moduł II: Część kazusowa

Terminy zajęć:

Blok prawa publicznego (r. pr. Marcin Józefiak): 

 • 12-13.10.2024

Blok prawa prywatnego (SSO dr Łukasz Zamojski):

 • 19-20.10.2024

Blok karny (SSR dr Maciej Mitera):

 • 26-27.10.2024 

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego po opublikowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości szczegółowego wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikacje w 2024 r.

Pobierz program kursu:

Pobierz plik PDF

Bonusy dla uczestników za udział w kursie:

Aplikacja sędziowska i prokuratorska 2024. Pytania, odpowiedzi, tabele

Aplikacja sędziowska i prokuratorska 2024. Pytania, odpowiedzi, tabele

Zbiór testów z odpowiedziami, które ułatwią naukę do egzaminu wstępnego - Sprawdź szczegóły >>

Gratis przysługuje osobom, które zapisały się na pakiet LUB część I: TESTOWĄ.

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce

Opracowanie zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przystępnej i zrozumiałej formie. Liczne wypunktowania, wyróżnienia, a także tabele i grafy ułatwiają zapamiętywanie i uporządkowanie wiedzy. Sprawdź szczegóły ›

Gratis przysługuje osobom, które zapisały się na pakiet LUB część I: TESTOWĄ.

Testy Prawnicze C.H.Beck

Dostęp do testów online do dnia egzaminu

Każdy uczestnik kursu otrzyma dostęp do serwisu testów online, przygotowujących do egzaminu na aplikację. Baza zawiera ponad 10 000 pytań. Szczegóły na testy-prawnicze.pl.

Gratis przysługuje osobom, które zapisały się na pakiet LUB część I: TESTOWĄ.

System Legalis Orange

Dostęp do Systemu Legalis Orange

W dniu rozpoczęcia kursu otrzymasz dostęp do Systemu Legalis Pakiet Orange, ważny do dnia egzaminu. Sprawdź zakres pakietu ›.

Ksiegarnia.beck.pl

15% kod rabatowy na zakupy w księgarni internetowej

Sam wybierz, których pomocy naukowych potrzebujesz z oferty Ksiegarnia.beck.pl.

Kod wielorazowy, naliczany od ceny katalogowej. Nie obejmuje pakietów, prenumerat, serii Komentarze anglojęzyczne Beck Hart Nomos oraz nie łączy się z innymi promocjami i rabatem indywidualnym.

Zapisy trwają do:

15 marca 2024 r do godz. 12:00 – Moduł PAKIET
15 marca 2024 r. do godz. 12:00 – Moduł I: Część testowa
11 października 2024 r. do godz. 12:00 – Moduł II: Część kazusowa

Dostęp do kursu możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

Terminy zajęć online MODUŁ I: Część testowa

 • 16-17.03.2024
 • 23-24.03.2024
 • 06-07.04.2024
 • 20-21.04.2024
 • 27-28.04.2024
 • 11-12.05.2024
 • 18-19.05.2024
 • 25.05.2024
 • Zajęcia z ustaw dodatkowych zostaną przeprowadzone w sierpniu i wrześniu.
  Dokładny zakres i daty zostaną podane po ukazaniu się wykazu ustaw MS

Terminy zajęć online MODUŁ II: Część kazusowa

 • 12-13.10.2024
 • 19-20.10.2024
 • 26-27.10.2024

Platforma kursów Beck Akademia

Kurs prowadzony jest z wykorzystaniem Platformy kursów Beck Akademia. Na Platformie kursów udostępnimy Ci: link do wirtualnego pokoju z dostępem do zajęć online, kontakt do koordynatorów technicznych dyżurujących w trakcie zajęć, harmonogram kursu, materiały szkoleniowe, prace domowe, informacje o bonusach i zniżkach, certyfikat do pobrania.

Instrukcje i dostęp do Platformy kursów zostaną przesłane uczestnikom e-mailowo w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu.

Zaloguj się: Platforma.beck.pl


Kurs online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.