Zmiany w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych

Wprowadzenie doręczeń pism sądowych - nowe funkcjonalności. Udostępnianie informacji o sprawie.

Zmiany w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych

Opis szkolenia

Portal Informacyjny służył dotychczas udostępnianiu informacji o sprawie uprawnionym i upoważnionym. Od 2021 r. system ten służy również doręczaniu pism sądowych adwokatom, radcom prawnym, rzecznikom patentowym lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej poprzez umieszczenie ich treści w Portalu. Nowa funkcjonalność wymusiła zmianę metodyki pracy sekretariatów, tym bardziej że rozwiązanie to przybliża sądy do szeroko wykorzystywanej już w administracji i życiu codziennym komunikacji elektronicznej. W 2023 r. czekają nas kolejne zmiany w związku z nowelizacją procedury cywilnej i karnej.

Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • Jakie są podstawowe kwestie organizacyjne i bieżące kwestie, związane obsługą Portalu oraz doręczaniem pism za pośrednictwem Portalu Informacyjnego?
 • Co zmieni się po wejściu w życie nowelizacji KPC i KPK (nr projektu 3216)?
 • Co zmieni się po wejściu w życie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych?
 • Jakie są praktyczne problemy związane z doręczeniami pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego i udostępnianiem pism sądowych uprawnionym i upoważnionym użytkownikom, w tym:
  • Kto może mieć konto w portalu?
  • Jaki jest warunek udostępnienia informacji w Portalu?
  • Czy w Portalu następuje fikcja doręczenia?
 • Jakie są dobre praktyki w obsłudze Portalu Informacyjnego?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do pracowników sekretariatów: kierowników sekretariatów i urzędników, którzy na co dzień obsługują Portal Informacyjny, udostępniają za jego pośrednictwem sprawy i dokonują doręczeń pism sądowych.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne Portalu Informacyjnego.
 2. Charakterystyka Portalu Informacyjnego.
 3. Kolejne etapy rozwoju Portalu Informacyjnego.
 4. Wpływ systemów repertoryjno-biurowych na obsługę Portalu.
 5. Administrator Danych i Administrator Systemu – kto jest kim w Portalu.
 6. Praktyczne aspekty funkcjonowania Portalu Informacyjnego, w tym odpowiedź na pytanie kto może posiadać konto w Portalu, jaki jest warunek udostępnienia sprawy.
 7. Dobre praktyki związane z obsługą Portalu Informacyjnego, udostępnianiem informacji za jego pośrednictwem.
 8. Nowe zasady realizacji doręczeń w procedurze cywilnej i w procedurze karnej (druk sejmowy nr 3216).
 9. Wyjątki od zasady doręczania pism za pośrednictwem Portalu.
 10. Najczęściej identyfikowane problemy związane z doręczaniem pism za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.
 11. Jak ustrzec się błędów w obsłudze Portalu.
 12. Dyskusja.

Radczyni prawna. Wykładowczyni w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Pracuje w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Członkini zespołów projektowych w projektach badawczych...

Inspektorka Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Od 2005 r. związana z pracą w sądach powszechnych, wieloletnia protokolantka, osoba kierująca czynnościami związanymi z transkrypcją. Członkini zespołów projektowych...
System Legalis Księgowość Kadry Biznes

Dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes Moduł RODO.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck