Zmiany w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych od 14 marca 2024

Doręczenia pism sądowych - nowe funkcjonalności w świetle nowelizacji przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego i Kodeksu Postępowania Karnego. Udostępnianie informacji o sprawie.

Zmiany w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych od 14 marca 2024

Opis szkolenia

Portal Informacyjny służył dotychczas udostępnianiu informacji o sprawie uprawnionym i upoważnionym. Od 2021 r. system ten służy również doręczaniu pism sądowych.

Z dniem 14 marca 2024 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego, zgodnie z którymi doręczenia dokonywane adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu, prokuratorowi, organowi emerytalnemu określonemu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej są już na stałe za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Dużą zmianą wprowadzoną tą nowelizacją są również doręczenia w postępowaniu karnym, gdzie sąd dokonuje doręczeń za pośrednictwem Portalu Informacyjnego prokuratorowi, obrońcy i pełnomocnikowi będącemu adwokatem lub radcą prawnym, a także Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowelizacja została wprowadzona przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1860).

Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • Jakie są podstawowe kwestie organizacyjne i bieżące kwestie, związane obsługą Portalu oraz doręczaniem pism za pośrednictwem Portalu Informacyjnego?
 • Jakie zmiany uruchomiono w Portalu Informacyjnym w związku ze zmianą KPC i KPK (nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1860)?
 • Jakie akty wykonawcze obowiązują w obszarze doręczeń za pośrednictwem Portalu Informacyjnego?
 • Jaki jest status Portalu Informacyjnego jako sądowego systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe w części (Nowelizacja ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych)?
 • Jakie są praktyczne problemy związane z doręczeniami pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego i udostępnianiem pism sądowych uprawnionym i upoważnionym użytkownikom, w tym:
  • Kto może mieć konto w portalu?
  • Jaki jest warunek udostępnienia informacji w Portalu?
  • Czy Portal generuje potwierdzenie doręczenia?
 • Jakie są dobre praktyki w obsłudze Portalu Informacyjnego?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do pracowników sekretariatów (w tym wydziałów karnych): kierowników sekretariatów i urzędników, którzy na co dzień obsługują Portal Informacyjny, udostępniają za jego pośrednictwem sprawy i dokonują doręczeń pism sądowych.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne Portalu Informacyjnego.
 2. Charakterystyka Portalu Informacyjnego.
 3. Kolejne etapy rozwoju Portalu Informacyjnego.
 4. Wpływ systemów repertoryjno-biurowych na obsługę Portalu.
 5. Administrator Danych i Administrator Systemu – kto jest kim w Portalu.
 6. Praktyczne aspekty funkcjonowania Portalu Informacyjnego, w tym odpowiedź na pytanie kto może posiadać konto w Portalu, jaki jest warunek udostępnienia sprawy.
 7. Dobre praktyki związane z obsługą Portalu Informacyjnego, udostępnianiem informacji za jego pośrednictwem.
 8. Nowe zasady realizacji doręczeń w procedurze cywilnej i w procedurze karnej.
 9. Wyjątki od zasady doręczania pism za pośrednictwem Portalu.
 10. Najczęściej identyfikowane problemy związane z doręczaniem pism za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.
 11. Jak ustrzec się błędów w obsłudze Portalu.
 12. Dyskusja.

Inspektorka Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Od 2005 r. związana z pracą w sądach powszechnych, wieloletnia protokolantka, osoba kierująca czynnościami związanymi z transkrypcją. Członkini zespołów projektowych...

Radczyni prawna. W Zespole Radców Prawnych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu odpowiedzialna za obsługę Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa. Wykładowczyni na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukowo związana z Centrum...
System Legalis Księgowość Kadry Biznes

Dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes Moduł RODO.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck