Audyt zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO

Wdrożenie oraz efektywne przeprowadzenie audytu zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO w organizacji.

Audyt zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO

Opis szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie wiadomości koniecznych do zrozumienia, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego przeprowadzenia audytu zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO w organizacji. Szkolenie pozwoli Uczestnikom na dogłębną̨ analizę̨ sytuacji trudnych i nietypowych oraz przedstawienie i omówienie nieprawidłowości związanych z audytem w organizacjach.

Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę, aby:

 • rozróżnić rodzaje audytu zgodności systemu ochrony danych osobowych, określić cel, zakres i kryteria audytu,
 • ocenić właściwy zakres dokumentacji podlegającej audytowi,
 • określić harmonogram i plan audytu, zidentyfikować procesy przetwarzania danych w organizacji,
 • dokonać weryfikacji stosowanych technicznych, informatycznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych osobowych,
 • ocenić, które z przepisów ochrony danych osobowych firma spełnia oraz w jakim zakresie niezbędne są działania korygujące,
 • wprowadzić kolejne rozwiązania i mechanizmy optymalizujące procesy związane z ochroną danych.

Formuła zajęć

Szkolenie prowadzone jest formie wykładu, uzupełnionego praktycznymi elementami warsztatu. 

Dla kogo jest szkolenie? 

Zajęcia przeznaczone są dla obecnych jak i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych (IOD), którzy chcą zdobyć, poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę, a także dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, osób upoważnionych do przetwarzania danych, jak również̇ Administratorów Danych Osobowych.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 10.05.2023 10:00-16:00


1. Audyt.

 • Rodzaje audytów.
 • Proces audytu.
 • Cele, zakres i kryteria audytu.
 • Zasoby w audycie.
 • Role i zakres odpowiedzialności.
 • Etapy audytu.
 • Plan audytu.
 • Dokumenty robocze.
 • Spotkanie otwierające.
 • Dowody w audycie.
 • Ustalenia audytu.
 • Spotkania audytowe.
 • Spotkanie zamykające.
 • Raport z audytu.
 • Działania pozaudytowe.

2. Audyt RODO w zakresie formalno–prawnym.

 • Ustalenie zakresu dokumentacji podlegającej audytowi.
 • Identyfikacja procesów przetwarzania danych.
 • Weryfikacja przesłanek przetwarzania danych osobowych.
 • Weryfikacja zasad zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
 • Weryfikacja zasady ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych.
 • Weryfikacja zasady minimalizacji danych osobowych.
 • Weryfikacja zasady ograniczenia przechowywania danych osobowych.
 • Jak przygotować listy kontrolne i wykonać czynności audytowe w obszarze formalno-prawnym?
 • Jak analizować umowy pod kątem udostępnienia i powierzenia przetwarzania danych osobowych?
 • Jak weryfikować realizację założeń privacy by design oraz privacy by default?

3. Audyt RODO w zakresie techniczno–informatycznym.

 • Weryfikacja stosowanych technicznych, informatycznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych osobowych.
 • Weryfikacja zabezpieczenia obszaru/ów, w których przetwarzane są dane osobowe.
 • Weryfikacja systemów, w których przetwarzane są dane osobowe pod kątem przepisów RODO w tym w szczególności:
  • automatyczne testowanie podatności systemów i środowisk, w których przetwarzane są dane osobowe,
  • uwierzytelnianie użytkowników,
  • rozliczalności operacji,
  • uprawnienia użytkowników w systemie informatycznym,
  • weryfikacja systemów informatycznych pod kątem rozliczalności, poufności, integralności, pseudonimizacji, anonimizacji i szyfrowania danych osobowych,
  • weryfikacja stosowania oprogramowania zabezpieczającego przed szkodliwym oprogramowaniem,
  • weryfikacja wypełniania polityki kopii zapasowych, stosowania zabezpieczeń kryptograficznych, zabezpieczenia systemów informatycznych przed awarią zasilania, zarządzania i zabezpieczenia nośników wymiennych, niszczenia nośników tradycyjnych i elektronicznych, serwisowania i wsparcia systemów informatycznych.

Specjalista z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji poparte praktyką i kompetencjami m.in.: Audytora Wiodącego i Audytora Wewnętrznego...
System Legalis Księgowość Kadry Biznes

Dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes Moduł RODO.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck