• Bezpłatne

Jak przygotować się do kontroli podatkowej w 2023 roku?

Główne obszary kontroli. Nowy model kontroli – samokontrola podatnika. Prawa i obowiązki podatnika. Metody stosowane przez organy do typowania kontrolowanych. Narzędzia urzędników zwiększające efektywność prowadzonych czynności.

Jak przygotować się do kontroli podatkowej w 2023 roku?

Opis szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów zmian w przepisach dotyczących kontroli podatkowych oraz na tej bazie omówienie całości tej instytucji. W trakcie szkolenia poznasz nie tylko regulacje prawne, unormowane w Ordynacji Podatkowej, ale również inne rozwiązania, które dają organom nowe uprawnienia w zakresie kontroli. Dzięki temu zyskasz szeroką wiedzę nie tylko o samym przebiegu kontroli, ale przede wszystkim prawach i obowiązkach poszczególnych uczestników tego procesu.

Szkolenie dostarczy Ci informacji w następującym zakresie:

 • Obszary w jakich organy najczęściej sprawdzają działania podatników oraz branże, które fiskus ma na celowniku.
 • Błędy najczęściej popełniane przez podatników – jak ich unikać, niwelować lub naprawiać.
 • Jakie działania wobec podatnika mogą podejmować organy?
 • Nabycia sprawdzającego, tymczasowego zajęcia – jako nowych rozwiązań wprowadzonych celem usprawnienia działań organów.
 • Jak cyfryzacja ksiąg i faktur wpłynie na typowanie w kontrolach?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie kierujemy do radców prawnych, adwokatów, sędziów, pracowników organów podatkowych oraz przedsiębiorców.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 28.02.2023 10:00-11:30


 1. Wprowadzenie – czynności jakie organy mogą podejmować wobec podatnika (Adam Mariański).
 2. Narzędzia do typowania kontroli. Najczęściej kontrolowane branże i obszary (Monika Wolska-Bryńska).
 3. Prawa i obowiązki podatnika (Adam Mariański).
 4. Narzędzia jakimi dysponują organy w kontroli – jakie są granice działania organów (Monika Wolska-Bryńska).
 5. Samokontrola – dlaczego warto stosować kontrolę wewnętrzną (Adam Mariański).
 6. Jakie błędy najczęściej popełniają kontrolowani? (Monika Wolska-Bryńska).

Doradca podatkowy, adwokat. Profesor Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej UŁa. Przewodniczący Komisji Podatkowej Business Center Club, Prezes Polskiego Instytutu Analiz Prawno-Ekonomicznych, Przewodniczący...

Radczyni prawna. Menedżerka w Zespole Postępowań w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k. Autorka artykułów i publikacji z zakresu prawa handlowego, egzekucyjnego oraz podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu...